Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1272/12.12.2002 Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1272/12.12.2002
Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου


ΠΟΛ.1272/12.12.2002 Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1099834/859/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΆ – ΓΆ

ΠΟΛ 1272

ΘΕΜΑ: Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' (υποπερίπτωση γδ') και στ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 2221/Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362 Β723-10-2002) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

5. Τις διατάξεις της 1084982/616/0015/ (ΦΕΚ 1386 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης Φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στην εμπορία πετρελαίου, η 1.1.2003.

6. Το γεγονός ότι, οι Φορολογικοί μηχανισμοί του ν. 1809/1988 που ενσωματώνονται με τις αντλίες καυσίμων για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, είναι νέας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο για την έγκριση λειτουργίας αυτών σε συνθήκες μη εκρήξιμης ατμόσφαιρας, βάση της Α.Υ.Ο. , όσο και για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας τους από τη διακομματική επιτροπή, για την κατασκευή τους.

7. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

8. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

9. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

10. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 1 της 1084982/616/0015/ (ΦΕΚ 1386/Β') απόφασης μας, προστίθεται νέα περίπτωση 1.8, ως εξής:

«1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης να εκδίδουν μέχρι 30.6.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης - θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/(ΦΕΚ 44/Β') απόφαση. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ως άνω δυνατότητα παρέχεται μέχρι 31.8.2003.

Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες, κατά περίπτωση, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του ν. 1809/1988

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης