Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1/10.4.1992 Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1/10.4.1992
Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΠΟΛ.1/10.4.1992 Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1/10.4.92 Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή την αριθμ. 147/92 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών.
Με την κοινοποιούμενη  γνωμοδότησή του το Συμβούλιο απαντώντας, σε σχετικό ερώτημά μας, αποφάνθηκε, όπως και σεις θα παρατηρήσετε, ότι οι τηλεοράσεις και τα VIDEO δε δύνανται να υπαχθούν στην έννοια των πρώτων υλών για την παραγωγή αυτοκινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 δ του Ν. 1573/85.
Γνωμ. Ν.Σ.Κ.: 147/1992
Περίληψις Ερωτήματος: Αν, εις την  έννοιαν των πρώτων υλών διά την παραγωγήν αυτοκινήτων, κατ' άρθρον 1 δ΄ν. 1573/85 δύναται να υπαχθούν και είδη οίον τηλεοράσεις και βίντεο τα οποία ενσωματούνται  εις τα παραγόμενα αυτοκινήτα λεωφορεία...
Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους εγνωμοδότησεν ως ακολούθως:
Κατά την ερωτώσαν υπηρεσίαν το προκείμενον ερμηνευτικόν πρόβλημα προέκυψε εκ του λόγου ότι, τα υπό κρίσιν είδη α) είναι ανεξάρτητες συσκευές οι οποίες ημπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς.
β) Επί πλέον , δε, διότι, τα αυτά είτε εισάγονται από το εξωτερικόν, είτε παράγονται εγχωρίως, υπόκεινται εις ειδικόν φόρον καταναλώσεως (τηλεοράσεις 20%, βίντεο 25%) και ΦΠΑ 36%, εν αντιθέσει με το έτοιμον προϊόν το οποίο παράγεται (αυτοκίνητον λεωφορείων), το οποίο επιβαρύνεται μόνον με συντελεστή ΦΠΑ 8%.
Ι. Α) Εις τον νόμον υπ' αριθμ. 1573 της 19/27 Νοεμ.  1985 (ΦΕΚ Α΄201) "Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις" ορίζεται: εις άρθρ. 1. "Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται:
α) Αυτοκινητοβιομηχανίες: οι εγχώριες βιομηχανίες  που παράγουν αυτοκίνητα.
β) Αυτοκίνητα: τα οχήματα των δασμολογικών διακρίσεων 87.02 Α και 87.02 ΒΙΙ, εν οις τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα ψυγεία (ίδετε αρθρ. 30 παρ. 1 θ΄, ιν. 1731/8 7).
γ) Παραγωγή: η κατασκευή ή η συναρμολόγηση των αυτοκινήτων της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και η διασκευή σε τέτοια αυτοκίνητα.
δ) Πρώτες ύλες: Τα μέρη, εξαρτήματα και όλα γενικά τα υλικά (κύρια ή βοηθητικά) πλην καυσίμων, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των αυτοκινήτων, ανεξάρτητα αν ενσωματώνονται ή αναλίσκονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας".
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης