1099921/2034/12.12.2002

Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγοΣχόλια:


12 Δεκ 2002

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 1099921/2034
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγο».

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 5, 2 του άρθρου 61 και 4 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα του καθενός συζύγου. Σε αυτήν την περίπτωση το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζεται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος σε επίδοση της δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου. Εφόσον όμως δηλώνονται εισοδήματα της συζύγου, η δήλωση υπογράφεται και από αυτή.

2.Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο σύζυγος λόγω της υποβολής της δήλωσης στο όνομά του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογία εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος, τα οποία περιλαμβάνουν και εισοδήματα της συζύγου.

Επειδή, όμως η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη σύζυγο είναι και δική της δήλωση. Επομένως μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠ.ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Taxheaven.gr