Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1264/3.12.2002 Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1264/3.12.2002
Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.


ΠΟΛ.1264/3.12.2002 Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1096862/2515/ΔΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1264

ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της 1068526/2620/Α.Υ.Ο., τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων για οποιαδήποτε μεταβολή όπως αλλαγή επωνυμίας, τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης κ.λ.π. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής εργασιών.

Περαιτέρω με την 1004350/47/διαταγή, ορίζεται ότι, δήλωση μεταβολής υποβάλλεται και στις περιπτώσεις πτώχευσης, θέσης νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση και θέσης φυσικού προσώπου υπό δικαστική απαγόρευση.

2. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 48α του ν. 2190/1920, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου η οποία δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανακαλείται η άδεια σύστασης Ανωνύμων εταιρειών. Με την Υπουργική αυτή απόφαση οι Ανώνυμες εταιρείες τίθενται υπό εκκαθάριση.

Στις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών το Υπουργείο Εμπορίου ενημερώνει με έγγραφο του την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβει γνώση ο προϊστάμενος για την συγκεκριμένη μεταβολή στη κατάσταση των εταιρειών.

Οι προαναφερόμενες Ανώνυμες εταιρείες δεν υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο σύστημα, ενεργεί ενώ στην πραγματικότητα είναι υπό εκκαθάριση.

Ύστερα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις αποστολής εγγράφων ανάκλησης άδειας σύστασης Ανώνυμης εταιρείας στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να καταχωρείται οίκοθεν η τιμή "ανάκληση άδειας Α.Ε." στην ένδειξη "Κατάσταση επιχείρησης"

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στην Ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να υποβληθεί εκ μέρους της η σχετική δήλωση μεταβολές εργασιών για να τεθεί υπό εκκαθάριση.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης