Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο)

myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακά θέματα)

20 Οκτ 2020

Taxheaven.gr


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για επιχειρησιακά Θέματα

Πρώτη ανάρτηση: 20/10/2020
Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2021

(Με μπλε χρώμα οι αλλαγές ή προσθήκες)


1. Ε Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Οι επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις) παρότι δεν αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014, είναι υποχρεωτική η διαβίβαση τους στη ψηφιακή πλατφόρμα myData, σύμφωνα με την Α.1138/2020.

2. Ε Ποιος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα;

Α Σύμφωνα με την Α.1138/2020, ο Εκδότης.

3. Ε Ποια είναι η υποχρέωση του Λήπτη σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους;

Α Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκδότη να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα, υφίσταται η υποχρέωση στο Λήπτη ως προς την παρακράτηση αυτών και την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης παρακρατούμενων.

4. Ε Τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και γιατί δεν έχουν λίστα τιμών;

Α Οι Κρατήσεις περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις επιβαρύνσεων που αφορούν τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και στην πρώτη φάση λειτουργίας δεν έχουν λίστα τιμών. Σε επόμενη φάση και όταν οι λίστες τιμών δοθούν από τον αντίστοιχο φορέα θα δίνονται προς επιλογή για να τις διαβιβάζει διακριτά ο Εκδότης. Στην παρούσα φάση αρκεί η διαβίβαση του συνολικού ποσού.

5. Ε Πως χαρακτηρίζονται οι αναγραφόμενες αξίες εσόδων και εξόδων στα παραστατικά που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Σε όλες τις περιπτώσεις που στα παραστατικά αναγράφονται αξίες που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης χαρακτηρίζονται με 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη.

6. Ε Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myData.

7. Ε Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

8. Ε Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

9. Ε Ποια επιχείρηση θεωρείται μηχανογραφημένη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;

Α Μηχανογραφημένη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην  ψηφιακή πλατφόρμα myData θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της Α.Α.Δ.Ε. http://www.aade.gr/mydata

10. Ε Ποια επιχείρηση θεωρείται χειρόγραφη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;

Α Χειρόγραφη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της Α.Α.ΔΕ. http://www.aade.gr/mydata, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης και έκδοσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων - στοιχείων).

11. Ε Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης;

Α Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης έχει πάντα ο λήπτης αγαθών – υπηρεσιών που στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί ως Εκδότης και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Η οντότητα Λήπτης (πωλητής αγαθών – υπηρεσιών) διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων.

12. Ε Ποια η διαφορά του τίτλου κτήσης με την αυτοτιμολόγηση;

Α Η περίπτωση της αυτοτιμολόγησης αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων που γίνεται κατόπιν συμφωνίας ενώ η περίπτωση τίτλου κτήσης αφορά συναλλαγές είτε με μη υπόχρεους στο ν.4308/2014 (ιδιώτες), είτε με υπόχρεες οντότητες αρνούμενες στην έκδοση παραστατικών.

13. Ε Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData για το 2020;

Α Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για το έτος αυτό. Η διαβίβαση των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1/7/2021. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται από 01/01/2020 και είναι σε κάθε περίπτωση πραγματικές συναλλαγές. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει να διαβιβάσει υποθετικά σενάρια συναλλαγής επιλέγει  σε κάθε περίπτωση τη  δοκιμαστική (test) έκδοση του myDATA REST API.

14. Ε Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2020;

Α Ναι

15. Ε Ποιους αφορά η εγγραφή  στο myDATA REST API;

Α Η εγγραφή στο myDATA REST API γίνεται μέσω της πλατφόρμας myDATA και αφορά τους Λογιστές που έχουν λογιστικό πρόγραμμα ( ERP ) καθώς και τις Επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους λογιστικό πρόγραμμα ( ERP ) για την μηχανογράφηση του λογιστηρίου τους.
Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός Κωδικός API (subscription key / κλειδί εγγραφής) ο οποίος θα συνδέσει το Λογιστικό πρόγραμμα (ERP) με την διεπαφή API μέσω της οποίας θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
 
16. Ε Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή μου στο myDATA REST API;


Α Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες είναι: www.aade.gr/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία / Εμπορικά/λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP).
Με την επιλογή ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ εμφανίζεται εικονίδιο σύνδεσης (login) για κωδικούς Taxisnet.

17. Ε Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του Λήπτη;

Α Για τον Εκδότη, οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη αποτελούν ποσά προς απόδοση, ενώ για τον Λήπτη αποτελούν έξοδο.

18. Ε Πώς διαβιβάζεται η εγγυοδοσία (κενές φιάλες) στη ψηφιακή πλατφόρμα myData;


Α Το συνολικό ποσό που αφορά εγγυοδοσία, έρχεται ως διακριτή γραμμή στο παραστατικό που διαβιβάζεται και χαρακτηρίζεται ως 1.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων» από τον Εκδότη και 2.95 «Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων» από το Λήπτη. Και στις δύο περιπτώσεις (Εκδότη και Λήπτη) οι αναγραφόμενες αξίες δεν σχετίζονται με κωδικό Ε3 και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

19. Ε Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στη ψηφιακή πλατφόρμα myData;

Α Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
, τα οποία και χαρακτηρίζουν με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές.

20. Ε Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;


Α Οι εταιρείες του Α.Ν.89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους μόνο μέσω των τύπων παραστατικών 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση» και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση» και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν παραστατικά που εκδίδουν βάσει προδιαγραφών (σύνοψη – χαρακτηρισμός) για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., καθόσον αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση εξόδων που λαμβάνουν από υπόχρεους Εκδότες ημεδαπής τα χαρακτηρίζουν με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων.


21. Ε Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης;


Α Στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης έχει πάντα η τρίτη οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών και μόνο για το δεδομένα της σύνοψης. Η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού συναλλαγών της παραπάνω περίπτωσης υφίσταται μόνο από την οντότητα πωλητή αγαθών – υπηρεσιών (πράγματι υπόχρεος).

22. Ε Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) και 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+);

Α Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά και ούτε καμία υποχρέωση για τη διακριτή επιλογή των δύο χαρακτηρισμών. Προτείνεται στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων που αντιστοιχούν σε λήψη υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) και στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά έξοδα πλην υπηρεσιών να επιλέγει ως χαρακτηρισμό το 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+).

23. Ε Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιλέγεται ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ;


Α Στην περίπτωση που η Επιχείρηση – Λήπτης λαμβάνει παραστατικά εξόδων και επιλέγει ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγει ως χαρακτηρισμό εξόδων το 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+). Στην περίπτωση αυτή το ποσό ΦΠΑ προστίθεται στην καθαρή αξία και δεν σχετίζεται με τους κωδικούς εισροών της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ.

24. Ε Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;

Α Ο Τύπος Παραστατικού 5.1 περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού. Ο Τύπος Παραστατικού 5.2 περιλαμβάνει είτε περιπτώσεις πιστωτικών τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, είτε περιπτώσεις πιστωτικών που μπορεί να συσχετίζονται με παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα αλλά δεν επιλέγεται από την επιχείρηση ο άμεσος συσχετισμός τους. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

25. Ε Στην περίπτωση που το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων εκδώσουν παραστατικό με ΦΠΑ τι υποχρέωση έχουν;

Α Έχουν την υποχρέωση να το διαβιβάσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω των καναλιών διαβίβασης που προβλέπονται από την Α.1138/2020 και συγκεκριμένα είτε μέσω ERP, είτε μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης εφόσον πληροί τα κριτήρια.

26. Ε Η διαβίβαση παραστατικών για σκοπούς ΦΠΑ καθιστά το φορέα του Δημοσίου συνολικά υπόχρεο στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ;

Α Όχι.

27. Ε Οι φορείς του Δημοσίου μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για όλους τους Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της Α.1138/2020;

Α Ναι.

28. Ε Η επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 είναι υποχρεωμένη από 01/01/2021 βάσει της περ. β παρ. 2 του αρ. 4 της Α.1138/2020 να διαβιβάζει τα δεδομένα της στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά (μία-μία) ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Αυτή η υποχρέωση είναι και σε πραγματικό χρόνο;

Α Όχι, τα δεδομένα της παραπάνω περίπτωσης διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους, ανεξάρτητα
αν διαβιβάζονται μέσω ERP.

29. Ε Για την επιχείρηση που διενεργεί συναλλαγές λιανικής και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Α Όχι.

30. Ε Η επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής σε κάθε περίπτωση δεν έχει την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση που έχει προαιρετικά ΦΗΜ έχει την υποχρέωση για αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Α Όχι.

31. Ε Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;

Α Όχι.

32. Ε Η Επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη από ποιο λογισμικό έχει υποχρέωση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζει παραστατικά μέσω ΦΗΜ. Ειδικότερα στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχει εκδώσει το προηγούμενο φορολογικό έτος πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια, διαβιβάζει παραστατικά είτε μέσω ERP, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει εκδώσει κάτω από πενήντα (50) τιμολόγια, μπορεί να διαβιβάζει παραστατικά και μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έχει εκδώσει το προηγούμενο φορολογικό έτος πάνω από πενήντα (50) τιμολόγια και ταυτόχρονα έχει ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, διαβιβάζει παραστατικά είτε μέσω ERP, είτε μέσω Παρόχου, είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που το προηγούμενο φορολογικό έτος έχει εκδώσει κάτω από πενήντα (50) τιμολόγια, ή έχει ακαθάριστα έσοδα κάτω από 50.000 ευρώ, μπορεί να διαβιβάζει παραστατικά και μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης.


33. Ε Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάστασή της;
 
Α Όχι.
 
34. Ε Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;
 
Α Όχι, το έτος 2020 είναι έτος εκπαίδευσης και το 2021 είναι έτος ανοχής στις εκπρόθεσμες και ανακριβείς διαβιβάσεις. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διαβιβάζουν μέσω των πέντε καναλιών
διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση για το 2021 και έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3.
 
35. Ε Στην περίπτωση που επιχείρηση για κάθε είδους συναλλαγή (χονδρική - λιανική, εμπορία – παροχή, ημεδαπής και αλλοδαπής) κατά τη διάρκεια έκδοσης παραστατικού η διαβίβαση δεν ολοκληρωθεί σε πραγματικό χρόνο και το παραστατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, η συναλλαγή παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

 
Α Όχι, ποτέ δεν σταματά συναλλαγή με αναμονή για χορήγηση ΜΑΡΚ. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή συνεχίζεται κανονικά, η διαβίβαση ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει ΜΑΡΚ σε σύντομο δεύτερο χρόνο από τον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και διαβιβάζεται πάντα με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης και την απόκλιση από τον πραγματικό χρόνο συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω ασυνέπεια διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο (π.χ. απώλεια internet, διακοπή ρεύματος κ.α.) καταγράφεται σε σχέση με το πλήθος παραστατικών και τη συχνότητα που συμβαίνει.
 
36. Ε Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και διενεργεί λιανικές συναλλαγές, έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω ΦΗΜ από την ημερομηνία αναβάθμισης ή αντικατάστασής της;
 
Α Όχι, η επιχείρηση έως την έκδοση σχετικής απόφασης που θα την υποχρεώνει να διαβιβάζει στο κανάλι των ΦΗΜ για την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχει την επιλογή να διαβιβάζει είτε αναλυτικά (μία-μία) μέσω ΦΗΜ, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω ERP και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση.
 
37. Ε Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ μπορεί να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τις λιανικές συναλλαγές της με σύνοψη και χαρακτηρισμό ταυτόχρονα;

 
Α Ναι στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιλέξει στον ίδιο χρόνο, να διαβιβάζει μέσω ERP και τον χαρακτηρισμό και μόνο στην περίπτωση των ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε κάθε περίπτωση και στα δύο κανάλια διαβίβασης (ΦΗΜ και ERP). Στο κανάλι διαβίβασης των ΦΗΜ οι αποδείξεις δεν αθροίζονται ανά ημέρα και δεν ενημερώνουν το Αναλυτικό Βιβλίο βάσει ορισμένης κωδικοποίησης παραστατικών λιανικής, για την αποφυγή διπλής ενημέρωσης. Η παραπάνω επιλογή είναι εφικτή έως την έκδοση της απόφασης υποχρεωτικής διασύνδεσης των ΦΗΜ. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση του παραστατικού στις περιπτώσεις αυτές γίνονται μέσω ΦΗΜ και δεν μπορεί το ERP να αντικαταστήσει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ. Μόνο η επιλογή πιστοποιημένου Παρόχου μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της χρήσης ΦΗΜ.


38. Ε Επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάζει και μέσω ERP;

 
Α Ναι.
 
39. Ε Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;
 
Α Ναι μπορεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η νέα διαβίβαση πρέπει να γίνει έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά. Ειδικότερα τη διόρθωση εκάστου χαρακτηρισμού συναλλαγών η Επιχείρηση μπορεί να την κάνει με δύο τρόπους, είτε να εντοπίσει τον Τύπο Παραστατικού και να τον διορθώσει ετεροχρονισμένα, είτε να το κάνει μέσω των Τύπων Παραστατικών «17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση» και «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση» ανά περίπτωση διόρθωσης συγκεντρωτικά σε ετήσια βάση.
 
40. Ε Πώς μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει συνενωμένα παραστατικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Α Ειδικά στις Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου που συνηθίζουν να εκδίδουν συνενωμένα παραστατικά καθώς και για όλες τις άλλες περιπτώσεις έκδοσης συνενωμένων παραστατικών τα εν λόγω παραστατικά εκδίδονται ταυτόχρονα με διακριτές ενδείξεις παραστατικού. Για τους παραπάνω λόγους αρκεί να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού και παίρνουν διαφορετικό ΜΑΡΚ.
 
41. Ε Ισχύουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, στην περίπτωση που τουλάχιστον ένας Λήπτης ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν αποδέχεται να το παραλάβει ηλεκτρονικά;
 
Α Ναι ισχύουν, ανεξάρτητα αν ο Λήπτης το λάβει είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
 
42. Ε Μία Επιχείρηση πότε πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για να λάβει τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2021;
 
Α Σύμφωνα με την περ. 6 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 μία επιχείρηση για να λάβει τα κίνητρα για το 2021 θα πρέπει να συνάψει σύμβαση και να εξουσιοδοτήσει Πάροχο έως το τέλος του 2020. Στην περίπτωση νέας επιχείρησης εντός του 2021, η δήλωση απαιτείται να υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών.
 
43. Ε Τι μπορεί να κάνει η Επιχείρηση που δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω πιστοποιημένου Παρόχου για να πάρει τα κίνητρα ως Λήπτης;
 
Α Σύμφωνα με την περ. 3 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 μία επιχείρηση για να λάβει τα κίνητρα και συγκεκριμένα την μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη, αρκεί να το δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω δήλωση θα επιβεβαιώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης σε σχέση με τα παραστατικά που λαμβάνει και αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου Παρόχου.
 
44. Ε Μπορεί η Επιχείρηση που έχει μικτή δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) να έχει πιστοποιημένο Πάροχο είτε μόνο για τη διενέργεια χονδρικών, είτε μόνο για τη διενέργεια λιανικών συναλλαγών;
 
Α Ναι αλλά δεν θα έχει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 
45. Ε Μπορεί η Επιχείρηση που ασκεί είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας χονδρικών συναλλαγών είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας λιανικών συναλλαγών και έχει πιστοποιημένο Πάροχο να λάβει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης;
 
Α Ναι.
 
46. Ε Τι σημαίνει ότι μειώνονται τα έτη παραγραφής για το 2020, 2021 και 2022 για Επιχείρηση που είτε επιλεγεί να διαβιβάζει τα δεδομένα της μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Εκδότης είτε αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Λήπτης;
 
Α Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2024, το 2021 παραγράφεται το 2025 και το 2022 παραγράφεται το 2026. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για την Επιχείρηση – Λήπτη, σε αυτή την περίπτωση τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται στα τέσσερα (4) έτη αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2025, το 2021 παραγράφεται το 2026 και το 2022 παραγράφεται το 2027.
 
47. Ε Μπορεί ο πιστοποιημένος Πάροχος να διαβιβάζει συναλλαγές εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης μέσω Τύπων Παραστατικών Α1 – Α2 για επιχειρήσεις που ανήκουν στο όμιλό του;
 
Α Ναι.
 
48. Ε Πότε εκάστη διαβίβαση δεδομένων ολοκληρώνεται με επιτυχία στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

 
Α Μόνο στην περίπτωση που πάρει ΜΑΡΚ χωρίς να απαιτείται η Επιχείρηση να το επιβεβαιώνει με άλλο τρόπο.
 
49. Ε Μπορεί Επιχείρηση να έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία πλην διακίνησης και να μην τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Α Όχι.
 
50. Ε Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα γίνεται συμφωνία των υποβαλλόμενων δηλώσεων και των αντίστοιχων δεδομένων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;
 
Α Όχι. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας για τα έτη 2020 και 2021 προκρίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να μπορούν να διενεργούν διαβιβάσεις συνόψεων παραστατικών και χαρακτηρισμούς συναλλαγών, και παράλληλα να επικαιροποιείται η σωστή λογιστικοποίηση δεδομένων μέσω της μοναδικοποίησης χαρακτηρισμού συναλλαγών ανά Τύπο Παραστατικού – Χαρακτηρισμού Συναλλαγών Εσόδων _ Εξόδων Στήλης 9 Αναλυτικού Βιβλίου – ΦΠΑ – Ε3.
 
51. Ε Με ποιο Τύπο Παραστατικού μπορεί η Επιχείρηση – Λήπτης να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έξοδα σχετικά με πληρωμή παραβόλων, και λοιπών επιβαρύνσεων π.χ. ΕΝΦΙΑ, επισυναπτόμενων εξόδων από δικηγορικά έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.);
 
Α Η Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τέτοιου είδους έξοδα που επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα μέσω του Τύπου Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)» με χαρακτηρισμό Στήλης 9 «2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)».
 
52. Ε Πώς διαβιβάζονται τα τραπεζικά έξοδα (π.χ. χρεωστικοί τόκοι) από Επιχείρηση – Λήπτη στην περίπτωση που η λογιστική εγγραφή καταχώρησης του εξόδου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή (την τράπεζα);
 
Α Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα που έλαβε Επιχείρηση – Λήπτης από τις Επιχειρήσεις – Εκδότες που πήραν την εξαίρεση να διαβιβάζουν το σύνολο των εξόδων τους συγκεντρωτικά ανά μήνα για το 2020 και 2021, τα διαβιβάζει από τον Τύπο Παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Εξαιρετικά για την περίπτωση του παραπάνω ερωτήματος μπορεί να διαβιβάζει τα παραπάνω έξοδα από τον Τύπου Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)», εναλλακτικά μπορεί να διαβιβάζεται και με «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση» συγκεντρωτικά έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 
53. Ε Πως διαβιβάζονται οι πιστωτικοί τόκοι που προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για το 2020 – 2021 και αποτελούν έσοδα για τον Λήπτη και έξοδα για τον Εκδότη;

 
Α Ο Εκδότης – Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει λάβει την εξαίρεση για το 2020 και 2021 μπορεί να διαβιβάζει τα έξοδα αυτά από είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.1 - Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής», είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Ο Λήπτης – Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τα έσοδα αυτά από τον Τύπο Παραστατικού «11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)». Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το 2020 και 2021.
 
54. Ε Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 15.1 Συμβόλαιο - Έξοδο;
 
Α Ο Τύπος Παραστατικού 7.1. Συμβόλαιο – Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Εκδότης χρησιμοποιεί το συμβόλαιο ως παραστατικό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους εκδότες είναι επιχείρηση και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι επίσης επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 7.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ επιχειρήσεων. Το παραπάνω αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση. Εναλλακτικά ο Εκδότης μπορεί να διαβιβάζει μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης. Με τις παραπάνω περιπτώσεις διαβιβάσεων (1.1 και 7.1) ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη. Ο Τύπος Παραστατικού 15.1. Συμβόλαιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο ή οι πωλητές είναι ιδιώτες (μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 15.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ ιδιώτη - πωλητή και επιχείρησης - αγοραστή. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν έχει άλλο παραστατικό σχετικό με την εν λόγω συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται για την ίδια συναλλαγή να διαβιβάζονται και τα δύο ταυτόχρονα, διότι θα έχουμε την ίδια συναλλαγή σε δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη. Για αποφυγή ασυνεπειών προκρίνεται μεταξύ επιχειρήσεων η χρήση του Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης.
 
55. Ε Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο;
 
Α Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ. Αντίθετα όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 8.1 είναι η είσπραξη ενοικίου χωρίς ΦΠΑ είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη. Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 16.1 είναι η είσπραξη ενοικίου είτε με μετρητά όπου εκδίδεται απόδειξη είσπραξης, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό όπου το παραστατικό είναι το καταθετήριο της τράπεζας. Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση μόνο ο Λήπτης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή. Σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζεται ταυτόχρονα και Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και ο Τύπος Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο – Έσοδο από το Λήπτη, διότι θα έχουμε για την ίδια συναλλαγή δύο Τύπους Παραστατικών με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη. Στις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών 8.1 και 16.1 η Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση διαβίβασής δημιουργεί δικούς της Α/Α παραστατικού με διαδοχική αύξουσα αρίθμηση και στη Σειρά επιλέγει μηδέν στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται.
 
56. Ε Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης;
 
Α Οι Τύποι Παραστατικών 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης (αφορά πώληση ειδών) και 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών) έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για σκοπούς απόδοσης του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης. Στην περίπτωση χρήσης εμπορεύματος ως παγίου ή ως εξόδου, η διόρθωση χαρακτηρισμού γίνεται είτε διακριτά ανά Τύπο Παραστατικού που αφορά, είτε συγκεντρωτικά πριν την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος μέσω του Τύπου Παραστατικού «17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση».

57. Ε Μπορεί μία Επιχείρηση να έχει Πάροχο μόνο για τις συναλλαγές χονδρικής και όχι για τις συναλλαγές λιανικής;

Α Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ.71ΣΤ του ν.4172/2013.

58. Ε Μπορεί μία Επιχείρηση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/31-12-2014, για τις συναλλαγές λιανικής να διαβιβάζει ένα μέρος αυτών μέσω Παρόχου και ένα άλλο μέσω ΦΗΜ ή  ERP;


Α Ναι αλλά δεν λαμβάνει τα κίνητρα της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του αρθρ.71στ του ν 4172/2013.

59. Ε Μπορεί μία Επιχείρηση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Πάροχο για ένα μέρος των συναλλαγών χονδρικής που διενεργεί και για το υπόλοιπο μέρος των συναλλαγών χονδρικής όχι;

Α Όχι σύμφωνα με την Α.1138/2020 πρέπει να έχει Πάροχο για το σύνολο των συναλλαγών χονδρικής ανεξάρτητα εάν λάβει ή όχι τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του αρθρ. 71ΣΤ του ν.4172/2013. Σύμφωνα με την Α.1258/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχει τη δυνατότητα της σταδιακής ένταξης σε ηλεκτρονική τιμολόγηση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Δήλωσης Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου.
 
60. Ε Ποια  είναι  η  σειρά  ενεργειών  βάσει  της  Α.1035/2020  και  της  Α.1258/2020  στην περίπτωση που μία Επιχείρηση υπογράψει σύμβαση με Πάροχο;

Α 1. Ο Πάροχος και η Επιχείρηση συντάσσουν σύμβαση.
2. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης ανεξάρτητα εάν λαμβάνει τα κίνητρα ή όχι εξουσιοδοτεί στο TAXIS τον Πάροχο
3. Η Επιχείρηση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποβάλλει τη Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου, ανεξάρτητα εάν θέλει να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013.
Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται μητρώο Παρόχων και Επιχειρήσεων που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν μέσω Παρόχου.

61. Ε Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση Εκδότης τα παραστατικά της κατά την περίοδο της σταδιακής ένταξης της στον Πάροχο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν τα εκδιδόμενα στοιχεία στο εν λόγω διάστημα, δεν έχουν διαβιβαστεί από τον Πάροχο;

Α Τα παραστατικά της περίπτωσης αυτής δεν διαβιβάζονται από τον Πάροχο αλλά κατά το χρόνο έκδοσης τους διαβιβάζονται από την Επιχείρηση από τα άλλα διαθέσιμα και βάσει υποχρέωσης κανάλια διαβίβασης π.χ. ERP.

62. Ε Η Επιχείρηση Λήπτης για να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, από την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι χειρόγραφα χρειάζεται να έχει Πάροχο;


Α Όχι ο Λήπτης για να μειωθούν τα έτη παραγραφής από 5 σε 4 δεν χρειάζεται να έχει Πάροχο αλλά μόνο να υποβάλει τη Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, και από αυτό το χρονικό σημείο και μετά στο email που δηλώνει έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που του διαβιβάζει ο Πάροχος του Εκδότη.

63. Ε Ποια είναι η προθεσμία και ποιος ο τρόπος διαβίβασης των παραστατικών της Κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής για τις εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 και συγκεκριμένα των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της  Ε.Υ.Δ.Α.Π., των  λοιπών  οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά;

Α Κατ΄ εξαίρεση για τα έτη 2020 και 2021, οι εν λόγω οντότητες διαβιβάζουν τα παραστατικά τους συγκεντρωτικά ανά μήνα και έως τις 20 του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, τόσο για τις συναλλαγές λιανικής όσο και για τις συναλλαγές χονδρικής. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα των εσόδων τους διαβιβάζονται στο σύνολό τους ως συναλλαγές λιανικής.

64. Ε Μπορούν οι διαβιβάσεις των παραστατικών των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της  παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 να είναι περισσότερες της μίας ανά μήνα;
 
Α Ναι. Οι διαβιβάσεις της περίπτωσης των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 δύναται να διενεργούνται και με περισσότερες διαβιβάσεις αλλά πάντα ανά μήνα, και έως τις 20 του επόμενου εντός του οποίου εκδόθηκαν.

65. Ε Με ποιους Τύπους Παραστατικών οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και τις συναλλαγές λιανικής(B2C);

Α Οι συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και οι συναλλαγές λιανικής (B2C) διαβιβάζονται με τους Τύπους Παραστατικών Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής από 11.1 έως 11.5 και συγκεκριμένα με 11.1 ΑΛΠ, 11.2 ΑΠΥ και 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής.

66. Ε Πως οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαχωρίζουν τις χονδρικές και τις λιανικές συναλλαγές εσόδων έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021;

Α Με τους Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Γ - Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων και συγκεκριμένα τον Τύπο Παραστατικού 17.3 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση, θα αυξήσουν τα έσοδα χονδρικής με τον αντίστοιχο κωδικό στο Ε3 (θετικό πρόσημο) και θα μειώσουν τα έσοδα λιανικής στον αντίστοιχο κωδικό Ε3 με το αντίθετο (αρνητικό) πρόσημο.

67. Ε Οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχουν την επιλογή να διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) με Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας  Α1 -  Αντικριζόμενα  Παραστατικά Εκδότη  ημεδαπής  / αλλοδαπής, αναλυτικά ένα - ένα;

Α Όχι, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους υποχρεωτικά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής συγκεντρωτικά ανά μήνα.

68. Ε Πως διαβιβάζουν τα έξοδα τους οι Επιχειρήσεις - Λήπτες, όταν οι Εκδότες είναι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021;

Α Τα έξοδα που είναι συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) της περίπτωσης αυτής διαβιβάζονται από τη Λήπτρια Επιχείρηση με τον Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Συγκεκριμένα διαβιβάζονται τα έξοδα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των λοιπών οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζα της Ελλάδος.

69. Ε Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι Επιχειρήσεις Λήπτες παραστατικών, στην περίπτωση που οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 εκ παραδρομής διαβιβάσουν παραστατικά της κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής;
 
Α Οι Επιχειρήσεις Λήπτες δύναται να τα χαρακτηρίσουν ως μη αποδεκτή συναλλαγή και να τα διαβιβάσουν με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό), που είναι και ο τρόπος που πρέπει να διαβιβάζονται για τα έτη εξαίρεσης 2020 και 2021.

70. Ε Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις;

Α Πρόκειται για υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου βάσει του άρθρου2 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν δεδομένα υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Συγκεκριμένα διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B-B2G) με Τύπους   Παραστατικών   της   Κατηγορίας   Α1-   Αντικριζόμενα   Παραστατικά   Ημεδαπής
/Αλλοδαπής Εκδότη και τις συναλλαγές λιανικής (B2C) με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2- Μη αντικριζόμενα Παραστατικά  Ημεδαπής/ Αλλοδαπής Εκδότη.

71. Ε Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, η Επιχείρηση Λήπτης τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει μόνο τον χαρακτηρισμό, εφόσον συσχετισθεί αυτοματοποιημένα η λογιστική εγγραφή εξόδου με τη σύνοψη και τον ΜΑΡΚ που έχει λάβει από τη διαβίβαση που έκανε η Ασφαλιστική Επιχείρηση ως Εκδότης. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει σε κάθε περίπτωση διαβίβασης παραστατικών κατηγορίας Α1- Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής.

72. Ε Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία είτε γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι ιδιώτης, είτε δεν γνωρίζει αν συναλλάσσεται ως ατομική Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών), ο αντισυμβαλλόμενος Λήπτης που έχει ατομική Επιχείρηση και το έξοδο τον αφορά τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπο Παραστατικού 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση το χαρακτηρίζουν με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

73. Ε Πως διαβιβάζονται οι ΑΠΕ χονδρικών συναλλαγών (B2B-B2G) και λιανικών συναλλαγών (B2C), από τις Επιχειρήσεις Εκδότες ήτοι τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού και πως από τους Λήπτες είτε στην περίπτωση που είναι Επιχειρήσεις, είτε στην περίπτωση που είναι Ιδιώτες;

Α Οι ΑΠΕ στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με Τύπο Παραστατικού Α1 -Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που αφορούν συναλλαγές λιανικής διαβιβάζονται με Τύπο Παραστατικού Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα 11.2- Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός εσόδων είναι
1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων. Αντίστοιχα οι Λήπτες των παραστατικών όταν συναλλάσσονται ως Επιχειρήσεις διαβιβάζουν μόνο τον χαρακτηρισμό μετά τον αυτοματοποιημένο συσχετισμό σύνοψης και ΜΑΡΚ που έχουν λάβει από τον Εκδότη. Στην περίπτωση που οι Λήπτες των παραστατικών συναλλάσσονται ως ιδιώτες αλλά για λογαριασμό Επιχείρησης (π.χ. νόμιμοι εκπρόσωποι, μισθωτοί) τότε διαβιβάζουν το έξοδο με τύπο παραστατικού 13.2 - Παροχή Λιανικών Συναλλαγών Ημεδαπής - Αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός εξόδων είναι 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

74. Ε Πως διαβιβάζονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις;


Α Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις διαβιβάζονται με τον Τύπο Παραστατικού 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και το πρώτο κριτήριο είναι η γεωγραφική αναφορά της συναλλαγής και όχι η υποχρέωση για υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Περιοδικής ΦΠΑ.

75. Ε Επιχείρηση - Λήπτης, που συναλλάσσεται με χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, διαβιβάζει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;


Α Ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και υποβολής Περιοδικής ΦΠΑ, η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και ειδικότερα για την εμπορία αγαθών 14.1 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις και για την λήψη υπηρεσιών 14.3 Τιμολόγιο Ενδοκοινοτική λήψη Υπηρεσιών.

76. Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;


Α Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις για απόκτηση αγαθών
- έξοδα και 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών για υπηρεσίες.

77. Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ελληνικού ΑΦΜ-ΦΠΑ ή Φορολογικού Αντιπροσώπου ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Στην πρώτη φάση λειτουργίας οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι και οι Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ - ΦΠΑ δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε αυτή την περίπτωση η Επιχείρηση Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα με Κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και Τύπο Παραστατικού 14.1-Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις με κωδ. Ε3_102_006 Λοιπά για αγορές εμπορευμάτων, Ε3_202_005 Λοιπά για αγορές πρώτων υλών και Ε3_313_005 Λοιπά για αγορές Ζώων - Φυτών.

78. Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από Τρίτες Χώρες ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

 
Α Η Επιχείρηση Λήπτης στην περίπτωση αυτή διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδου με κατηγορία Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και με Τύπους Παραστατικών 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών για απόκτηση αγαθών και 14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών για λήψη υπηρεσιών.

79. Ε Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης στην πρώτη φάση λειτουργίας και μέχρι να της γνωστοποιηθεί ο ΑΦΜ στην περίπτωση που υφίσταται;

Α Μέχρι να γίνει γνωστό στην Επιχείρηση ο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης Επιχείρησης αλλοδαπής, αυτή διαβιβάζει τα παραστατικά που εκδίδει ή λαμβάνει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου εννέα μηδενικά "000000000".

80. Ε Στην περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης δεν διαθέτει μοναδικούς αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης, πως θα διαβιβάζει η Επιχείρηση τα στοιχεία ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;

Α Διαβιβάζει συμπληρώνοντας στο πεδίο ΑΦΜ με εννέα μηδενικά "000000000".

81. Ε Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών εσόδων τους οι Επιχειρήσεις Εκδότες στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τους  σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες;

Α Στην περίπτωση αυτή οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών εσόδων ως λιανική και συγκεκριμένα με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής. Οι Λήπτες στην περίπτωση που τα παραστατικά λιανικής αφορούν την Επιχείρηση τους, διαβιβάζουν τα έξοδα αυτά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1- Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1. Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής.

82. Ε Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η   Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;


Α Ναι  μπορεί  να  επιλέξει  μη  αποδεκτή  συναλλαγή  ανεξάρτητα  από  την  διαβίβαση  του Εκδότη.

83. Ε Οι Τύποι Παραστατικών της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA είναι πάντα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ή μπορεί να αφορούν και σε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται και μετασχηματίζονται σε Τύπους Παραστατικών;

Α Οι Τύποι Παραστατικών μπορεί να είναι είτε φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται. Στην δεύτερη περίπτωση η Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά και αναφέρονται στην λογιστική εγγραφή που αφορούν. Σε κάθε περίπτωση οι Τύποι Παραστατικών των Κατηγοριών Β1, Β2 και Γ προέρχονται από λογιστικές εγγραφές.

84. Ε Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) και είναι τα πεδία που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να γίνει αποδεκτό στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

 
Α Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) είναι τα κάτωθι: 1) ΑΦΜ Εκδότη, 2) Ημερομηνία Έκδοσης, 3) Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη, 4)Τύπος Παραστατικού, 5) Σειρά, 6) Α/Α Παραστατικού.

85. Ε Είναι υποχρεωτικό ένα παραστατικό να έχει Σειρά;


Α Όχι, στην περίπτωση που δεν έχει Σειρά στο σχετικό πεδίο παίρνει υποχρεωτικά την τιμή "0".

86. Ε Στην περίπτωση που μία Επιχείρηση εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για Α λόγο και Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής για Β λόγο χωρίς να αναγράφεται Σειρά κατά την έκδοση τους, ο Τύπος Παραστατικού που αντιστοιχεί και στα δύο παραστατικά ανήκει στην Κατηγορία Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα στο 1.1.Τιμολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται τόσο για την ομοιόμορφη διαβίβαση, όσο και για να αποφευχθεί η λάθος διαβίβαση να εισαχθεί Σειρά στα παραστατικά που διαβιβάζονται. Συγκεκριμένα προτείνεται για το Τιμολόγιο Πώλησης να διαβιβάζεται με Σειρά Α και το Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής με Σειρά Β. Ο παραπάνω χειρισμός προτείνεται σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση.

87. Ε Πως μπορεί να διαβιβάσει το παραστατικό η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου του Λήπτη;


Α Σε κάθε περίπτωση ο Α/Α Εγκατάστασης του Λήπτη δεν είναι μέρος της ταυτότητας του παραστατικού και μπορεί να διαβιβαστεί με τιμή "0" και μόνο στην περίπτωση που η Επιχείρηση Εκδότης δεν το γνωρίζει κατά την έκδοση του παραστατικού.

88. Ε Ποια είναι η έννοια της Ετεροχρονισμένης Καταχώρησης Εξόδου για την Επιχείρηση Λήπτη για Τύπους Παραστατικών είτε της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, είτε της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής είτε της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής;


Α Η Επιχείρηση που λαμβάνει παραστατικά των Κατηγοριών Α1, Β1 και Β2 έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει, σε διαφορετική φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού του Εκδότη, α) χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της κατηγορίας Α1 του Λήπτη και β) σύνοψη με χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της Κατηγορίας Β1 και Β2. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά τη διαβίβαση δεδομένων (κυρίως για το χαρακτηρισμό εξόδων για τα Α1 Λήπτη), τον επόμενο μήνα από το μήνα που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

89. Ε Ο τρόπος εξόφλησης  είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να παρακολουθείται από την έκδοση του παραστατικού έως και της εξόφληση του;


Α Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και διαβιβάζεται από τον Εκδότη με μία από τις παρακάτω τιμές που έχουν δοθεί αποτυπώνοντας ενδεικτικά τη διαδικασία εξόφλησης:
1. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
2. Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
3. Μετρητά
4. Επιταγή
5. Επί Πιστώσει
Στην περίπτωση διαφορετικού τρόπου εξόφλησης από αυτόν που είχε αρχικά διαβιβάσει η Επιχείρηση Εκδότης, δεν απαιτείται στην πρώτη φάση λειτουργίας η διόρθωσή του.

90. Ε Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγει η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και ποιο στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική κάρτα;

Α Στην  περίπτωση  εξόφλησης συναλλαγής με Πιστωτική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Επαγγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής».
Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με Χρεωστική κάρτα, η Επιχείρηση Εκδότης επιλέγει τρόπο εξόφλησης: «Μετρητά».

91. Ε Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται τα μικροέξοδα από την Επιχείρηση  Λήπτη που λαμβάνει αποδείξεις λιανικής (βενζίνες, γραφική ύλη κ.τ.λ.);

Α Οι Επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής διαβιβάζουν τα έξοδα τους με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1 Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής ανά περίπτωση. Ο τρόπος διαβίβασης διενεργείται είτε συγκεντρωτικά με ΑΦΜ Εκδότη με εννέα μηδενικά "000000000", είτε ανά ΑΦΜ Εκδότη παραστατικού λιανικής, είτε μία μία. Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται εντός της φορολογικής περιόδου ΦΠΑ που αφορούν, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο Λήπτης (απλογραφικό – διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).

92. Ε Στην περίπτωση που Επιχείρηση εκδώσει είτε για συναλλαγές χονδρικής, είτε για συναλλαγές λιανικής, παραστατικό με μηδενική αξία έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Α Στην περίπτωση που εκδοθεί είτε παραστατικό χονδρικής, είτε παραστατικό λιανικής με μηδενική αξία είτε για μέρος, είτε για όλες τις γραμμές Σύνοψης, σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση Εκδότης υποχρεούται να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Για τη γραμμή Σύνοψης που έχει μηδενική αξία διαβιβάζει χαρακτηρισμό συναλλαγών εσόδων ανά περίπτωση με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων, με τον σχετικό Τύπο Παραστατικού της Κατηγορίας Α1 και Α2.

93. Ε Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;

Α Όχι το άρθρο 15Α του ν.4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή  πλατφόρμα  myDATA  έως  ότου  οριστούν  δεν  προβλέπει  κυρώσεις.  Έως  τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για προγενέστερη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση στην πρώτη φάση λειτουργίας προκρίνεται η συμμετοχή στη διαβίβαση δεδομένων, για τη σταδιακή εκπαίδευση του οικοσυστήματος της ελληνικής οικονομίας.

94. Ε Σε περιπτώσεις που η Επιχείρηση Εκδότης συναλλάσσεται με το Δημόσιο και κατά την έκδοση του παραστατικού  δεν  γνωρίζει  τις  κρατήσεις  της  σχετικής συναλλαγής υφίστανται κυρώσεις;

Α Μέχρι τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα περί ανακριβούς διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση ο Λήπτης πριν από την έκδοση του σχετικού παραστατικού έχει την υποχρέωση, ειδικότερα όταν συντάσσεται σχετική σύμβαση π.χ. με το Δημόσιο, να ενημερώνει τον Εκδότη για τη σχετική διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του παραστατικού και ειδικότερα για τις σχετικές κρατήσεις που την αφορούν. Ειδικότερα στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου θα υπάρχει σχετική ανοχή κυρίως για τις B2G συναλλαγές.

95. Ε Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;


Α Όχι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως μόνιμη και κανονική διαδικασία διαβίβασης αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα.

96. Ε Ο  Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;

Α Ναι αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων Εξόδων, βάσει των ορίων που προβλέπονται στην Α.1138/2020. Σχετικά με τα έσοδα δύναται να διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται οι Επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ανεξαρτήτως ορίου τα έσοδα τους με ηλεκτρονικό μέσο (Πάροχος, ERP, Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ για συναλλαγές λιανικής) και οι Λογιστές μόνο τα Έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων.

97. Ε Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα της μεταβατικής περιόδου που σε κάθε περίπτωση υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;

Α Δεδομένου ότι το φορολογικό έτος 2021 είναι έτος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής σχετικά με τα αξιακά δεδομένα τουλάχιστον με καθαρή αξία και τυχόν Φ.Π.Α., τις συναλλαγές λιανικής συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω της λογιστικής εγγραφής εσόδων λιανικής από το Λογιστικό Πρόγραμμα - ERP είτε της Επιχείρησης, είτε του Λογιστή για όλες τις περιπτώσεις εσόδων λιανικής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση  εξόδων.  Οι  εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων διαβιβάζονται  είτε  αναλυτικά,  είτε  συγκεντρωτικά  έως  την  υποβολή  της  Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

98. Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει φορολογικό έτος διαφορετικό από την 01/01/20xx έως 31/12/20xx, η περίοδος που αφορά μέρος από το προηγούμενο φορολογικό της έτος την καθιστά υπόχρεη να διαβιβάσει και όλο το προηγούμενο;

Α Όχι, στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση διαβιβάζει μόνο από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης και μετά. Σχετικά με το φορολογικό έτος που διαβιβάζει ολόκληρο στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αυτό είναι το επόμενο.

99. Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διαβιβάζει Τύπους Παραστατικών 17.3 και 17.5 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων για τη λογιστική βάση, επηρεάζεται και η φορολογική βάση;


Α Ναι, αντιθέτως οι Τύποι  Παραστατικών 17.4  και 17.6  της Κατηγορίας Γ  Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων επηρεάζουν μόνο τη φορολογική βάση.

100. Ε Η Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. έχει όρια ή μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις;


Α Όχι δεν έχει όρια, την Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις.

101. Ε Επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Ελλάδα, με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας, που έχει λάβει άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Α Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020, τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, με ελληνικό ΑΦΜ-ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1113/2013 και με άδεια αναστολής καταβολής ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4132/2013 και της ΠΟΛ.1126/2013, δεν είναι υπόχρεα στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση Λήπτης που είναι υπόχρεη στην ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζει δεδομένα της κατηγορίας Β2 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, με Τύπο Παραστατικού είτε 14.1 Τιμολόγιο/Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, είτε 14.2 Τιμολόγιο/ Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

102. Ε Πώς διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 Κώδικας Φ.Π.Α. (περιθωρίου κέρδους);

Α Οι Επιχειρήσεις του άρθρου 45 του Ν.2859/2000 (περιθωρίου κέρδους) διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, τα παραστατικά που εκδίδουν και αφορούν ενδεικτικά την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων καλλιτεχνικής συλλεκτικής αξίας, με την παρακάτω σειρά ενεργειών:

1. Η καθαρή αξία του παραστατικού εσόδου που εκδίδεται κατά την πώληση των παραπάνω αγαθών δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. και για το λόγο αυτό η Επιχείρηση - Εκδότης:
- Διαβιβάζει για συναλλαγές B2B με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης και για συναλλαγές B2C με Τύπο Παραστατικού 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).
- Το συνολικό ποσό της καθαρής αξίας πώλησης διαβιβάζεται με μία γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων π.χ. 1.1 Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. κατ. 7 με 0% και απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3 για συναλλαγές χονδρικής B2B με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001) και για συναλλαγές λιανικής B2C με Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία (κωδ._003).

2. Η Επιχείρηση - Εκδότης για το ποσό περιθωρίου κέρδους μαζί με το ΦΠΑ το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση της τιμής αγοράς από την τιμή πώλησης του αγαθού και για σκοπούς απόδοσης του αντίστοιχου ποσού Φ.Π.Α. διαβιβάζει:
- Τύπο Παραστατικού 11.3 - Απλοποιημένο Τιμολόγιο, είτε για συναλλαγές B2B είτε για συναλλαγές B2C.
- Το ποσό της καθαρής αξίας περιθωρίου κέρδους μετά την αποφορολόγηση, διαβιβάζεται με την 1η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 1ης γραμμής σύνοψης π.χ. κατ. 1 με 24% και συσχετίζεται με τον κωδ. 303 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Το υπόλοιπο ποσό της καθαρής αξίας από την πώληση του αγαθού, διαβιβάζεται με τη 2η γραμμή σύνοψης και χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-).
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. της 2ης γραμμής σύνοψης κατ. 7 με 0% απαλλαγή Φ.Π.Α. εμπεριεχόμενος - άρθρο 45 του Κώδικα ΦΠΑ και συσχετίζεται με τον κωδ. 349 της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Και για τις 2 γραμμές σύνοψης δεν διαβιβάζεται Χαρακτηρισμός Ε3

Από τα παραπάνω η Επιχείρηση - Εκδότης στην 1η περίπτωση διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα με την έκδοση φορολογικού στοιχείου ήτοι τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης μόνο για σκοπούς Ε3, και στη 2η περίπτωση με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής, μόνο για σκοπούς Φ.Π.Α..

Ο Λήπτης του παραστατικού της 1ης περίπτωσης χαρακτηρίζει το παραστατικό που λαμβάνει ως εξής:
- Χαρακτηρισμός εξόδων π.χ. με 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+),
- Χαρακτηρισμός Φ.Π.Α. με κατ. 0% και δεν συσχετίζεται με τον κωδικό της Περιοδικής Φ.Π.Α.
- Χαρακτηρισμός Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Χονδρικές (κωδ._001)

Για την 2η περίπτωση δεν υφίσταται χαρακτηρισμός Λήπτη καθώς το περιθώριο κέρδους του Εκδότη δεν αφορά τον Λήπτη.


Taxheaven.gr