Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Τεχνικά θέματα)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2020 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Τεχνικά θέματα)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
www.aade.gr

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

(Τελευταία ενημέρωση 26-10-2020: Αλλαγές στη γραμματοσειρά του πρωτότυπου κειμένου)


Βλέπε και "Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ"


1. Ε Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής των οντοτήτων για το παραγωγικό περιβάλλον του myDATA;
Α Η διαδικασία εγγραφής στις προσφερόμενες υπηρεσίες του myDATA REST API, θα γίνεται μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στο URL της πλατφόρμας του myDATA: https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web

2. Ε Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Τύπος Παραστατικού – Κατηγορία Χαρακτηρισμού – Τύπος Χαρακτηρισμού;
Α Πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς ανά τύπο παραστατικού – κατηγορία χαρακτηρισμού – τύπο χαρακτηρισμού θα βρείτε εδώ.

3. Ε Πότε και πώς πρέπει να υποβάλλει κάποιος χαρακτηρισμούς, πότε χρησιμοποιεί τις μεθόδους SendIncome και SendExpenses;
Α Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην Απόφαση 1138 της ΑΑΔΕ στο Άρθρο 6

4. Ε Τι ισχύει σε περίπτωση επανυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη; Κλειδώνει;
Α Σε περίπτωση επαναυποβολής παραστατικού που έχει ήδη χαρακτηριστεί από το λήπτη το παραστατικό ακυρώνεται και ο λήπτης θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου τους χαρακτηρισμούς.

5. Ε Υπάρχει δυνατότητα μαζικής αποστολής παραστατικών για χρήστες ERP και αν ναι πως γίνεται;
Α Ναι, υπάρχει η δυνατότητα. Συγκεκριμένα στο σώμα (body) του μηνύματος (μορφής xml), τύπου InvoicesDoc, μπορεί να περιέχονται περισσότερα από ένα παραστατικά, τύπου invoice (πληροφορίες στις ενότητες “SendInvoices” και “Περιγραφή σχήματος παραστατικού” του εγγράφου: https://www.aade.gr/tehnikes-prodiagrafes-erp).
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα αποστολής συμπιεσμένου αρχείου (του αρχείου xml) σε μορφή gzip για αποστολή μικρότερου μεγέθους αρχείου για την ταχύτερη αποστολή.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον στα headers της κλήσης και το ακόλουθο:

KEY Data Type VALUE
Content-Encoding String gzip

Παρατήρηση:
Δίνεται ισχυρή σύσταση σε περιπτώσεις ανάγκης αποστολής μεγάλου αριθμού παραστατικών να ακολουθείται η διαδικασία μαζικής αποστολής σε συμπιεσμένη μορφή (gzip) και επίσης ο αριθμός των παραστατικών να μη ξεπερνάει σε πλήθος τα 2000 παραστατικά ανά διαβίβαση.

6. Ε Έστω ότι χάθηκε το mark ενός παραστατικού. Πώς μπορεί να ανακτηθεί το παραστατικό;

Α Σε περίπτωση απώλειας του mark ενός παραστατικού, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του παραστατικού με διάφορα κριτήρια πχ βάση της ημερομηνίας έκδοσής του στο URL της πλατφόρμας του myDATA: https://www1.aade.gr/saadeapps2/bookkeeper-web/bookkeeper/#!/invoiceSearch

7. Ε Στην περίπτωση που έχω πολλά συσχετιζόμενα Μ.ΑΡ.Κ. για ένα παραστατικό, πώς θα καταγράφονται όλα τα Μ.ΑΡ.Κ.;
Α Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζεται μόνο ένα συσχετιζόμενο Μ.ΑΡ.Κ. τη φορά.

8. Ε Πως συνθέτετε την πληροφορία για το UID;

Α Το UID υπολογίζεται από το SHA-1 hash 6 πεδίων του παραστατικού τα οποία είναι :
ΑΦΜ Εκδότη, Ημερομηνία Έκδοσης, Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη στο Μητρώο του Taxis, Τύπος Παραστατικού, Σειρά, ΑΑ.
Ειδικότερα η μορφή του αλφαριθμητικού που δίνεται ως είσοδος στο SHA-1 για την παραγωγή του uid είναι η εξής:
“Α.Φ.Μ Εκδότη” + “-“ + “Ημερομηνία Έκδοσης” (στη μορφή ‘yyyy-MM-dd’) + “-“ + “Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη” + “-“ + “ Τύπος Παραστατικού ” + “-“ + “Σειρά” + “-“ + “ΑΑ” .

Έτσι π.χ. για τα εξής δεδομένα:
Α.Φ.Μ Εκδότη: 999999999
Ημερομηνία Έκδοσης: 22-10-2020
Αριθμός Εγκατάστασης Εκδότη: 0
Τύπος Παραστατικού: 1.1
Σειρά: A
AA: 2
το αλφαριθμητικό που θα δοθεί ως είσοδος στη SHA-1, θα είναι της ακόλουθης
μορφοποίησης:
999999999-2020-10-22-0-1.1-Α-2

9. Ε Διαδικασία εξουσιοδοτήσεων παρόχων
Α Για να εξουσιοδοτήσει η ενδιαφερόμενη οντότητα πάροχο για την έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών της στην πλατφόρμα MyData κάνει χρήση της εφαρμογής myTAXISnet – εξουσιοδοτήσεις και ειδικότερα την ενότητα Πάροχοι Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της εξουσιοδότησης αυτής μέσω της ίδιας εφαρμογής από τον πάροχο με τον οποίο έχει συμβληθεί.

10. Ε Διαδικασία εξουσιοδοτήσεων λογιστή για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Α Για να εξουσιοδοτήσει η ενδιαφερόμενη οντότητα λογιστή για την εφαρμογή MyData Ηλεκτρονικά Βιβλία κάνει χρήση της εφαρμογής myTAXISnet – εξουσιοδοτήσεις επιλέγοντας Αντικείμενο εξουσιοδότησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή της εξουσιοδότησης αυτής από τον λογιστή αντίστοιχα μέσω της ίδιας εφαρμογής.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης