ΠΟΛ.1160/11.7.1990

Καθορισμός τιμής μεταλλικής δραχμής για την εξόφληση τιμήματος ανταλ. ΚτημάτωνΣχόλια:


11 Ιούλ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1160/11.7.1990 Καθορισμός τιμής μεταλλικής δραχμής για την εξόφληση τιμήματος ανταλ. κτημάτων

Υπ.Απ. 1054051/4434/0010/Πολ. 1160/11.7.1990

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.Δ. 3713/57 και 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 547/70 με τις οποίες το τίμημα των ανταλλαξίμων κτημάτων καθορίζεται σε μεταλλικές δραχμές.

2. Το γεγονός ότι η τιμή της μεταλλικής δραχμής μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της τιμής του δολαρίου και την ανάγκη ύπαρξης σταθερής τιμής μεταλλικής δραχμής για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.

3. Τη διάταξη του άρθρου 42 του Ν. 1473/7.9.84 με την οποία η ισοτιμία μεταλλικής δραχμής και χάρτινης καθορίζεται ειδικά για τα ανταλλάξιμα κτήματα, κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε την τιμή της μεταλλικής δραχμής, για τα ανταλλάξιμα κτήματα από σήμερα και μέχρι νεοτέρας απόφασής μας, σε δραχμές χάρτινες 60 (εξήντα).

Η είσπραξη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων καθώς και η σύνταξη των χρηματικών καταλόγων από τα τμήματα ΔΑΠ θα γίνεται με βάση την ανωτέρω τιμή της μεταλλικής δραχμής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 
Taxheaven.gr