Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1150/29.6.1990 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής μόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1150/29.6.1990
Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής μόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.


ΠΟΛ.1150/29.6.1990 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτρι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1150/29.6.1990 Φορολογία υπεραξίας αυτοκινήτου στην περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της ιδιοκτήτριας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα.

Εγκ. 1048970/877/Α0012/Πολ. 1150/29.6.1990

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1146/1972, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, όπου για την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης δικαιώματος κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας απαιτείται από το νόμο να λαμβάνεται υπόψη ή να σημειώνεται σ' αυτό η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος. Η αξία αυτή υπολογίζεται σε ποσό ίσο με το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου, οριζόμενων τελών χαρτοσήμου δια του συντελεστή 0,018. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκεται η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, για την εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής  υπηρεσίας. Η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, που βρίσκεται μ' αυτόν τον τρόπο, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30%.

Προς τούτο υποβάλλεται σχετική δήλωση από τον πωλητή στον αρμόδιο για τη φορολογία Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, πριν από τη σύνταξη της πράξης μεταβίβασης του οχήματος. Ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης από αυτές καταβαλλόμενης με την υποβολή της δήλωσης.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (διαταγή Λ. 13602/535/Πολ. 183/20.9.1980), σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, με ομόφωνη απόφαση όλων των συνεταίρων, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρίας και σύσταση νέου νομικού προσώπου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται με νέο όμως τύπο.

3. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, γίνεται δεκτό ότι και στην περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, λόγω αποχώρησης ενός από τους εταίρους αυτής, ανεξάρτητα από την είσοδο ή μη είσοδο νέου εταίρου, δεν επέρχεται κατάλυση του παλαιού νομικού προσώπου και σύσταση νέου, αλλά το παλαιό αυτό νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υφίσταται, με νέα όμως επωνυμία.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε περίπτωση μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη και αντίστροφα, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας λόγω αποχώρησης μέλους-εταίρου αυτής και γενικότερα σε περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού των προαναφερομένων εταιριών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1146/1972, καθόσον τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν μεταβιβάζονται σε κάποια άλλη εταιρία, αφού η εταιρία που υφίσταται, απλώς λειτουργεί με νέο τύπο ή απλώς αλλάζει επωνυμία. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές, θα υποβάλλεται σχετική αρνητική δήλωση (χωρίς τον υπολογισμό φόρου) στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια θα ταξινομείται το όχημα της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τη συνηθισμένη διαδικασία.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης