Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1147/27.6.1990 Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

Σχόλια:Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1147/27.6.1990
Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

ΠΟΛ.1147/27.6.1990 Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1147/27.6.1990 Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α' Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

Εγκ. 1047221/2939/0014/Πολ. 1147/27.6.1990

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1069/1980 επιβάλλεται, υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που ιδρύονται βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού, ειδικό τέλος 3% στα ακαθάριστα εισοδήματα από οικοδομές, που βρίσκονται στις περιοχές αρμοδιότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται για μια δεκαετία, που αρχίζει από το επόμενο έτος της σύστασης της επιχείρησης.

2. Με τα Προεδρικά Διατάγματα 130/16.2.1989 (ΦΕΚ 63/3.3.1989 τ. Α'), 235/25.4.89 (ΦΕΚ 111/3.5.1989 τ. Α'), 464/31.8.1989 (ΦΕΚ 202/15.9.1989 τ. Α') και 526/4.10.89 (ΦΕΚ 222/6.10.1989 τ. Α'), εγκρίθηκαν αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Νάουσας, Σκιάθου, Αιγίου και Τυρνάβου, με τις οποίες συστάθηκαν μέσα στο 1989 επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με τις επωνυμίες: "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας", "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκιάθου", "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Αιγίου του νομού Αχαΐας" και  "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τυρνάβου".

Περιοχή αρμοδιότητας των Επιχειρήσεων αυτών, όπως ορίζεται στις πιο πάνω αποφάσεις, είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου στον οποίο ανήκουν.

3. Ενόψη των ανωτέρω, στα εισοδήματα από οικοδομές, που βρίσκονται στις διοικητικές περιφέρειες των Δήμων Νάουσας, Σκιάθου, Αιγίου και Τυρνάβου, επιβάλλεται, από το οικονομικό έτος 1991 (εισοδήματα 1.1 - 31.12.90), μέχρι και το οικονομικό έτος 2000 (εισοδ. 1.1 -31.12.1999) ειδικό τέλος 3% υπέρ των εν λόγω επιχειρήσεων.

4. Στα ακαθάριστα εισοδήματα από οικοδομές των προαναφερόμενων περιφερειών, θα υπολογίζετε από το οικονομικό έτος 1991 (εισοδήματα 1.1 - 31.12.1990) και ειδικό τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης 3%, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει με τη Τ. 3853/1258/εγκ. 30/24/22.12.1980 διαταγή.

5. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση του ειδικού τέλους ύδρευσης - αποχέτευσης θα γίνεται για όλες τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 (χωρίς διαχωρισμό), τα δε ποσά που εισπράττονται θα εισάγονται σε κοινό λογαριασμό και θα κατανέμονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, σε όλες τις δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις με βάση τον πραγματικό πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων που μετέχουν σ' αυτές, όπως τούτος εμφανίζεται στους πίνακες της τελευταίας απογραφής.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης