Αποτελέσματα live αναζήτησης

95547/2020 Καταβολή των δικαιούμενων αμοιβών των μελών των μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-09-2020 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

95547/2020
Καταβολή των δικαιούμενων αμοιβών των μελών των μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ

Αθήνα, 15-09-2020
Αριθ. Πρωτ.: 95547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προτίθεται άμεσα να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου για τα έτη 2018 και 2019, βάσει της υπ' αριθμ. 26226/03-03-2017 (ΦΕΚ 117 ΥΟΔΔ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4399/2016. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α'146) με το οποίο τροποποιείται ο Ν.4399/2016 (άρθρο 85, παρ.17), επιλύονται προβλήματα και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και συνεπώς επιδιώκεται η ομαλοποίηση της διαδικασίας καταβολής των αμοιβών στους δικαιούχους.

Το προσεχές διάστημα θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να αποστείλετε τα απαιτούμενα για την πληρωμή σας δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που έχει αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο), να επικαιροποιήσετε άμεσα τα προσωπικά σας στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ιδιαίτερη προσοχή παρακαλούμε να δοθεί στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, διότι η οποιαδήποτε επικοινωνία που σήμερα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίαν συντόμως θα αντικατασταθεί με SMS βάσει των στοιχείων που έχετε δηλώσει στο ΠΣΚΕ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης