ΠΟΛ.1128/11.6.1990

Συγκέντρωση στοιχείων δηλώσεων και ελέγχου ΦΠΑΣχόλια:


11 Ιούν 1990

Taxheaven.gr
ΠΟΛ.1128/11.6.90 Συγκέντρωση στοιχείων δηλώσεων και ελέγχου ΦΠΑ

Εγκ. 1042098/3279/0009

Όπως είναι γνωστό, ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι η κυριοτέρα φορολογία στην οποία βασικά στηρίζονται τα έσοδα του Κράτους.

Η παρακολούθηση της φορολογίας αυτής δεν μπορεί να γίνει με το χρονοβόρο χειρογραφικό σύστημα και πρέπει η όλη διαδικασία να στηριχθεί σε Μηχανογραφικό σύστημα.

Προκειμένου να μελετηθεί η εφαρμογή ειδικού Μηχανογραφικού συστήματος για το ΦΠΑ καθίσταται απαραίτητο να έχουμε κατ' αρχήν ορισμένα βασικά στοιχεία.

Κατόπιν τούτου σας στέλνουμε ΠΙΝΑΚΑ και παρακαλούμε αφού συμπληρωθούν οι ενδείξεις αυτού με προσοχή να σταλεί στην Διεύθυνση Ελέγχων μέχρι τέλους Ιουλίου 1990.

Οι ενδείξεις του ΠΙΝΑΚΑ αυτού θα συμπληρωθούν με βάση τα τηρούμενα βιβλία και νομίζουμε ότι δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία.

Επισημαίνεται ότι στην ένδειξη ως έσοδα από ΦΠΑ που έχουν βεβαιωθεί θα γραφεί ο μήνας που έχει καταχωρηθεί στην αναφορά βεβαιώσεως και εκπτώσεως.

Σ.Σ. Η δημοσίευση του πίνακα παραλείπεται.

Taxheaven.gr