ΠΟΛ.1121/23.5.1990

Δεν εκδίδεται νέο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ίδιας έκτασηςΣχόλια:


23 Μάι 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1121/23.5.90 Δεν εκδίδεται νέο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ίδιας έκτασης

Εγκ. 1027583/2201/Β0010/Πολ. 1121/23.5.90

Σας κοινοποιούμε την 287/4.4.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας, που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν είναι αναγκαία η έκδοση νέου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ιδίας εκτάσεως, η οποία (έκδοση) οπωσδήποτε αντενδείκνυται, αφού είναι ενδεχόμενο ανακοπή κατά του νέου πρωτοκόλλου να ευδοκιμήσει, εάν δε εκδοθεί τυχόν εσφαλμένα νέο πρωτόκολλο, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ του αρχικού, η οποία είναι απεριόριστος, εφόσον βεβαίως δεν έχουν αποφανθεί ακόμη τα Δικαστήρια κατά την τακτική διαδικασίαν (κατόπιν ασκήσεως αγωγής) περί του δικαιώματος κυριότητας και νομής του επιδίκου.

 
Taxheaven.gr