Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ1γ/ΓΠ/51166/2020 Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο, open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Δ1γ/ΓΠ/51166/2020
Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο, open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης

Αθήνα 12/8/2020
Αριθ.πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/51166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
FAX: 2132161907
Πληροφορίες: Τμήμα Γ
Τηλέφωνο: 2132161342-41

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:. Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο, open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης.


Σχετ. α) Η Υ.Δ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ2161/τβ/2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων ποτών και άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.
β) Η αρ. 16228/2017 (ΦΕΚ17'23)τβ18-5-2017) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.»
γ) Το αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/77207/6-11-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
δ) Το αρ. πρωτ. 30700/18-5-20. Έγγραφο, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής προς την υπηρεσία µας.

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό (δ) έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής προς την υπηρεσία µας και για αποφυγή παρερμηνειών, το Υπουργείο Υγείας έχοντας αρμοδιότητα την έκδοση Υγειονομικών Διατάξεων, Εγκυκλίων και διευκρινήσεων αναφορικά με το θέμα εκδίδει Εγκύκλιο διευκρινίζοντας τα εξής:

- Σε περίπτωση οποιασδήποτε κατασκευής (πχ. μπάρα, τροχήλατο ή μη περίπτερο (κιόσκι), open bar, πάγκο εργασίας, κ.λ.π, σε εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επιχείρησης Μαζικής εστίασης) που χρησιμοποιείται για την παρασκευή και διάθεση προϊόντων, ή λειτουργεί σε εξάρτηση με τo παρασκευαστήριο της επιχείρησης, η κατασκευή αυτή, πρέπει να πληροί τις υγειονομικές και πολεοδομικές διατάξεις, να περιλαμβάνεται στο διάγραμμα ροής εργασιών, να εμφανίζεται στις κατόψεις και να είναι δηλωμένη στην γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης.

- Σε περίπτωση οποιασδήποτε κατασκευής (πχ. μπάρα, πάσο εξυπηρέτησης, πάγκος, κ.λ.π) που χρησιμοποιείται για την προσωρινή τοποθέτηση προϊόντων μέχρι την παράδοση αυτών στον καταναλωτή, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε επεξεργασία - παρασκευή στην κατασκευή αυτή, πρέπει να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις, να περιλαμβάνεται στο διάγραμμα ροής εργασιών και να αποτυπώνεται στις κατόψεις, πλην όμως δεν είναι αναγκαίο να δηλώνεται στην γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος.

Τέλος υπενθυμίζουμε στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής ότι, η έκδοση κανονιστικών διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων ανά τη χώρα αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης