Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ475/οικ. 47725/2398/20/2020 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Γ475/οικ. 47725/2398/20/2020
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία

Αθήνα, Αυγούστου 2020
Αρίθμ. Πρωτ. Γ475/οίκ. 47725/2398/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ: 10191 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Γ.Πατσιαβός
Τηλέφωνο:210-6508867
Fax:210 6508451
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.

1. Με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48998/1.8.2020 κ.υ.α. (Β’ 3166) παρατάθηκε η ισχύς της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/20.7.2020 κ.υ.α. (Β’ 3009) και κατά συνέπεια συνεχίζεται η επιβολή του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από τη Χώρα, με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, από 01.08.2020 έως και 15.8.2020, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια μέσω των χερσαίων συνδέσεων με τις ανωτέρω χώρες, με τις εξής εξαιρέσεις:
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,
β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,

γ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

δ) Ειδικώς στην περίπτωση της Αλβανίας, εξαιρούνται επίσης οι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

ε) Ειδικώς στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, εξαιρείται η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που μέσω της Βόρειας Μακεδονίας εισέρχονται στην Ελλάδα για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της Ε.Ε. και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών αυτών, σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

2. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή κατ’ εφαρμογή των περ. α) έως γ) της παρ. 1, επιτρέπεται μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και κατ’ εφαρμογή της περ. ε) μόνο μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων. Ειδικότερα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 49625/04-08-2020 κ.υ.α. (Β’ 3247) επιτρέπεται η διέλευση των προσώπων που υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 1 από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς, μόνο από 07.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ..

3. Πρόσωπα που εισέρχονται από 01.08.2020 για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (περίπτωση γ’ των εξαιρέσεων) και στη συνέχεια εξέρχονται από αυτήν, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέχρι και 15.08.2020.

4. Πρόσωπα των περιπτώσεων α) και δ) που εξέρχονται από την ελληνική Επικράτεια από 01.08.2020 και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή μέχρι και 15.08.2020, υποχρεούνται να προβούν πριν από την έξοδο σε  σχετική αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr.

5. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, οι οποίοι υπάγονται στις παραπάνω αναφερθείσες εξαιρέσεις, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.

6. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η διενέργεια τακτικών λεωφορειακών γραμμών μεταξύ Ελλάδος - Αλβανίας, Ελλάδος -Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδος - Τουρκίας και αντίστροφα.

7. Η είσοδος και έξοδος στην Ελλάδα των προσώπων από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις α) έως ε) της παραγράφου 1, δύνανται να πραγματοποιούνται με επιβατηγά δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και με λεωφορεία που διενεργούν έκτακτες γραμμές σύμφωνα με τη Συμφωνία Interbus.

8. Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα αποκλειστικά και μόνο των προσώπων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/20.7.2020 κ.υ.α. (Β’ 3009), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48998/1.8.2020 (Β’ 3166) κ.υ.α..
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης