Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α οικ. 48449/2460/2020 Περί εξαιρέσεων υποχρέωσης καταβολής τέλους αδείας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Α οικ. 48449/2460/2020
Περί εξαιρέσεων υποχρέωσης καταβολής τέλους αδείας

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Α οικ. 48449-2460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Νίκου
Τηλέφωνο : 210 6508450
FAX : 210 6508451
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Περί εξαιρέσεων υποχρέωσης καταβολής τέλους αδείας.

Σχετ.: Η υπ. αριθ. οικ. οικ Α 34465/2669 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Υπηρεσία µας αναφορικά µε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλεται η καταβολή τέλους αδείας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, επισημαίνονται τα εξής:

Η υποχρέωση καταβολής τέλους αδείας συνάγεται κατά τρόπο περιπτωσιολογικό από ένα συνδυασμό διατάξεων, και δη, του άρθρου 2 του ν. 722/1977 (ΦΕΚ Α' 299), του άρθρου 3 παρ. 1 της υπ. αριθ. Α-33824/2683/30.9.2004 (Β’ 1514) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Μεταφορών και Επικοινωνιών, του άρθρου 89 παρ. 1 του ν.2696/1999 (Α’ 57), του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθ. ΣΤ 1832/19-01-1978 (Β’ 103) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), και της υπ. αριθ. 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ. /2004 (Β’ 365) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους αδείας αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκδοση νέας άδειας πραγματοποιείται σε συµµόρφωση προς νέο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει κατ’ αιτιώδη συνάφεια η υποχρέωση για αλλαγή των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας άνευ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ως τέτοια η περίπτωση προσθήκης της λέξης «µονοπρόσωπη» στην επωνυμία της εταιρείας η οποία πραγματοποιείται σε συµµόρφωση  προς το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Α’ 104), και κατά την οποία, συνακόλουθα, δεν οφείλεται η καταβολή τέλους αδείας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ν. Νίκου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης