Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1096/26.4.1990 Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1096/26.4.1990
Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων


ΠΟΛ.1096/26.4.1990 Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1096/26.4.90 Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων

Εγκ. 1030928/10464/0002/ΠΟΛ.1096/26.4.1990

Σας κοινοποιούμε την αρ. 12023336/2746/0022/2.4.1990 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων, της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 1882/1990.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Υπάλληλοι που ήταν αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών, με τις διατάξεις του αρθρ. 25 του ν. 1586/86 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις ίδιες υπηρεσίες μεταγενέστερα από την 1/7/88 δικαιούνται την αποζημίωση για όλο το χρονικό διάστημα.

2. Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν ή με τις διατάξεις του άρθρ. 25 του ν. 1586/1986, ή με το άρθρ. 20 του ν. 1735/87, θα λάβουν τα έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης μετάταξής τους μέχρι 23/3/90.

3. Υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που ήταν αποσπασμένοι στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης, δεδομένου ότι κατά τη ρητή διάταξη του νόμου, τα έξοδα κίνησης παρέχονται μόνο σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους.

4. Για τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους που κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/88-23/3/90 έχουν λάβει έξοδα κίνησης του άρθρου 13 του ν. 1810/1988, η εκκαθάριση θα γίνει ως εξής:

α) Όσοι έλαβαν έξοδα κίνησης μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα (1/7/88-23/3/90), ίσον προς το ποσόν των 103.834 δρχ. ή περισσότερα, δεν λαμβάνουν κανένα ποσό.

β) Όσοι φοροτεχνικοί υπάλληλοι έλαβαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1/7/88-23/3/90) έξοδα κίνησης, ίσον προς 51.917 δρχ., δηλαδή το ποσό της α' δόσης δεν λαμβάνουν αποζημίωση για α' δόση.

γ) Αντίθετα, όσοι φοροτεχνικοί υπάλληλοι έλαβαν έξοδα κίνησης μικρότερου ποσού από το ποσό της α' δόσης, θα λάβουν την 1 Μαΐου 1990 τη διαφορά. Όσοι όμως έλαβαν περισσότερα από το ποσό της α' δόσης, θα λάβουν την 1η Σεπτεμβρίου 1990 τη διαφορά, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ημέρες απουσίας.

5. Δεν δικαιούνται τα έξοδα κίνησης όσοι από τους υπαλλήλους απείχαν από τα καθήκοντά τους και συγκεκριμένα:

α) Για το χρονικό διάστημα από 1/7/88 μέχρι 23/3/90 με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και λοχείας, άδεια λόγω επιμόρφωσης στο εξωτερικό ή υπηρετούν στο εξωτερικό, άδεια άνευ αποδοχών και γονική άδεια.

β) Όσοι απουσίασαν αυθαίρετα από την υπηρεσία ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή λόγω πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος.

γ) Για το έτος 1989 όσοι απουσίασαν λόγω κανονικής άδειας και για χρονικό διάστημα μέχρι 22 ημέρες.

6. Των εξόδων κίνησης δικαιούνται: α) οι δακτυλογράφοι του προσωρινού κλάδου ΔΕ2 Δημοσιονομικών που ανήκαν από 1/1/1989 στη Δ/νση Διοικητικού (Δ.1η) και μέχρι την έναρξη ισχύος του Πρ. Δ/τος 79/1990 (ΦΕΚ 37/Α/21.3.1990) και β) όσοι από τους υπαλλήλους δεν έκαναν χρήση κανονικής άδειας για το έτος 1989 αλλά έλαβαν αποζημίωση για το λόγο αυτόν.

7. Η εκκαθάριση θα γίνει από τους εκκαθαριστές των υπηρεσιακών μονάδων, με ειδική χειρόγραφη μισθολογική κατάσταση.

8. Τέλος, και προκειμένου να καταβληθούν άμεσα στους δικαιούχους τα έξοδα κίνησης, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρης εκκαθάριση θα γίνει με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης