Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1086/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1086/18.4.1990
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.


ΠΟΛ.1086/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1086/18.4.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης αποτελεσμάτων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ κ.α.

Υ.Α. 1029016/508/Α0012/Πολ. 1086/18.4.1990

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16α του Π.Δ. 3323/1955, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), όπως κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του π.δ. 129/1989.

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως για το οικονομικό έτος 1990 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) - (Ε5) των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιριών, κοινοπραξιών, καθώς και αστικών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται και από το έντυπο "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Φ-01.003) - (Ε3) ή (Φ-01.003Α) - (Ε4), ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων του ΚΦΣ που τηρεί η εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία.

Επίσης, προκειμένου για δήλωση αποτελεσμάτων που υποβάλλεται από ΕΠΕ η οποία αποκτά εισόδημα από ακίνητα, αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από αναλυτική κατάσταση για το εισόδημα από ακίνητα (έντυπο Φ-01.002 - Ε2).

3. Εκτός από τα έντυπα των αναλυτικών στοιχείων, αν οι πιο πάνω υπόχρεοι έχουν τηρήσει βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας του ΚΦΣ, θα υποβάλλουν και αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης".

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης