ΠΟΛ.1065/28.3.1990

Αποζημίωση συνεταιριστικών οργανώσεων για ΦΠΑΣχόλια:


28 Μάρ 1990

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1065/28.3.90 Αποζημίωση συνεταιριστικών οργανώσεων για ΦΠΑ

Υ.Α. 1024945/1342/0014/Πολ. 1065/28.3.90

Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε:

Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π 953/432/64/3.2.88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.90, αυξάνεται σε εξακόσιες (600) δραχμές ανά αγρότη.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

 
Taxheaven.gr