Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2119/2020 Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) ‘’Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού”

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2119/2020
Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) ‘’Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού”

Αθήνα, 27/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2119/27-7-2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Μπιλανάκος,
Μ. Τερζάκη
Τηλέφωνο : 210 6987 433, 435
Fax : 210 6987 459
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2119/2020

Θέμα: «Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) ‘’Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού”.»


Σχετ.: (1) Η αριθμ. Ε.2033/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού».
(2) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ) Εγκύκλιος Προϊσταμένης ΓΔΤΕΦΚ «Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού τελωνειακού Κώδικα».

Με την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων λόγω των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών που ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσομένων με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής ροής του εμπορίου.

Ειδικότερα, στην ενότητα Β «Εξαγωγή-Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής» της ίδιας εγκυκλίου προβλέπεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή» από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδειας παράδοσης αντί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) μετά την αποστολή του εν λόγω μηνύματος από το τελωνείο εξαγωγής, όταν το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό.

Ωστόσο, εν όψει της σχεδιαζόμενης λειτουργίας του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου πύλης στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, καθίσταται απαραίτητη η προσκόμιση του εκτυπωμένου Σ.Ε.Ε. αντί του μηνύματος ΙΕ529 στο Γ΄ τελωνείο Πειραιά όταν αυτό λειτουργεί ως τελωνείο εξόδου, διότι το ΙΕ529 δεν περιλαμβάνει τον barcode που επιτρέπει την αυτόματη καταχώριση του MRN της διασάφησης εξαγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στην πύλη εισόδου λόγω της ανάγκης χειροκίνητης καταχώρισής του.

Ως εκ τούτου, από τη λήψη της παρούσας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου Τελωνείο εξόδου είναι το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά παύει να ισχύει η εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ529 “Απελευθέρωση προς εξαγωγή” από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδεια παράδοσης που αντικαθιστά την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε..

Προς τον σκοπό αυτό εφιστούμε την προσοχή στα Τελωνεία εξαγωγής ώστε, όταν η έξοδος θα πραγματοποιείται μέσω του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, να προβαίνουν στην εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ενότητα 3.8 του μέρους Α΄ της ανωτέρω (2) σχετικής εγκυκλίου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης