Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.371/29.12.1987 Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση Eξωλογιστικού προσδιορισμού.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.371/29.12.1987
Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση Eξωλογιστικού προσδιορισμού.


ΠΟΛ.371/29.12.1987 Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση Eξωλογιστικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Α.Υ.Ο. Ε.16382/ΠΟΛ.371/29.12.1987

Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού. - (Β' 749).

Εχοντας υποψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του Ν.Δ. 3323/1955.
3. Την απο 6.10.1987 έκθεση της επιρροής, που συστάθηκε με την αριθ. Δ. 2072/289/21.4.1987 απόφασή μας, για τον καθορισμό συντελεστών καθαρών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών και το αριθ. Α. 14744/20/11.12.1987 έγγραφο της Επιτροπής.
4. Τα υπομνήματα των επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και όσα αναπτύχθηκαν και προφορικά απο τους εκπροσώπους των, τις ιδιομορφίες κάθε επαγγέλματος και τις σημερινές πραγματικές οικονομικές συνθήκες και
5. Την άποψη των επαγγελματικών οργανώσεων των μηχανικών (αρχιτεκτόνων, πολ. μηχανικών κλπ) για καθιέρωση μοναδικού συντελεστή, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού, κατά κατηγορία εργασίας των μηχανικών. Αποφασιζουμε:


1. Καθορίζουμε τους συντελεστές υπολογισμού των καθαρών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού τους, όπως στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Επάγγελμα Συντελεστής (%)
-----------------------------------------------------------------
Ιατροί γενικά:
-----------------------------------------------------------------
- Προσωπική εργασία 55
- Με βοηθητικό προσωπικό 50

Οδοντίατροι
-----------------------------------------------------------------
- Προσωπική εργασία 50
- Με βοηθητικό προσωπικό 45

Κτηνίατροι 50
-----------------------------------------------------------------
Δικηγόροι 50
-----------------------------------------------------------------
Συμβολαιογράφοι 50
-----------------------------------------------------------------
Αμισθοι υποθηκοφύλακες 50
-----------------------------------------------------------------
Δικαστικοί Επιμελητές 50
-----------------------------------------------------------------
Μηχανικοί όλων των κλάδων, ανάλογα με
την κατηγορία του έργου (Μελέτη - Επίβλεψη):
-----------------------------------------------------------------
- Κτηριακά 30
- Χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά,
υδραυλικά, διοίκηση έργου 14
- Ηλεκτρομηχανολογικά 18
- Τοπογραφικά 10
- Μηχανικοί που εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής
Υπηρεσιών για τις αμοιβές που λαμβάνουν απο
οργανωμένα γραφεία, στα οποία προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους συστηματικά 50

Χημικοί 50
-----------------------------------------------------------------
Καθηγητές 55
-----------------------------------------------------------------
Ηθοποιοί 40
-----------------------------------------------------------------
Καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή χαράκτες ή
σκιτσογράφοι 45
-----------------------------------------------------------------
Μουσουργοί, συνθέτες, ενορχηστρωτές, στιχουργοί
και συγγραφείς 45
-----------------------------------------------------------------
Χορογράφοι 45
-----------------------------------------------------------------
Οικονομολόγοι, ερευνητές, φορολογικοί σύμβουλοι 50
-----------------------------------------------------------------
Ιδιοκτητες ή διευθυντες φορολογικου ή λογιστικού
γραφείου
-----------------------------------------------------------------

- Προσωπική εργασία 55
- Οργανωμένα γραφεία 50
-----------------------------------------------------------------
Δασολόγοι 15
-----------------------------------------------------------------
Ξεναγοί 55
-----------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση που εκείνος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα δεν τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζονται απο τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αν και έχει σχετική υποχρέωση, ή αυτά που τηρεί κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρών αμοιβών προσαυξάνοντα, κατά 40%, προκειμένου να εξευρεθούν οι καθαρές αμοιβές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού
εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης