ΠΟΛ.1213/16.8.2002

Διόρθωση σφάλματος κοινής απόφασης, 245770/16-5-02 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας.Σχόλια:


16 Αύγ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1067884/1278 Τ.& Ε.Φ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Δασκαλάκη
Τηλέφωνο: 010/3642922

ΠΟΛ.:1213

ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφάλματος κοινής απόφασης, 245770/16-5-02 των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών και Γεωργίας.

Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 1050700/976/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1178/13-6-2002 κοινοποιήσαμε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας 245770/16-5-02 (ΦΕΚ 663/Β/28-5-2002) «Τρόπος και διαδικασία διαγραφής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ προσαυξήσεων και προστίμου οφειλομένων από κτηνοτρόφους χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων που η παραγωγή τους αναπτύσσεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον».

Στο τίτλο της ανωτέρω απόφασης είχε γραφεί λανθασμένα η λέξη «κτηνοτρόφους» αντί της ορθής
λέξης «πτηνοτρόφους».
Το ανωτέρω σφάλμα διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΒΆ 867/10-7-2002.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Taxheaven.gr