Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΘΕΚΑ Β 1081173 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ στην Απόφαση (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1081173 ΕΞ 2020
Κοινοποίηση ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ στην Απόφαση (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β 1081173 ΕΞ2020

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210-6987513
Fax : 210-6987506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ στην Απόφαση (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866 ΕΞ 11-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΖ946ΜΠ3Ζ-693) έγγραφο της Δ/νσής μας με θέμα: «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19/12/2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) με την ΕΕ. Το κοινοποιούμενο διορθωτικό δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L45/18.02.2020).

Με το κοινοποιούμενο διορθωτικό τροποποιείται κατά κύριο λόγο η μορφή του κειμένου και η αρίθμηση των σελίδων και όχι η ουσία των άρθρων. Ιδιαίτερα, τροποποιείται η μορφοποίηση του Προσαρτήματος ΙΙΙ (Αίτηση εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων για τους σκοπούς της εγγραφής των εξαγωγέων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της σύνδεσης των ΥΧΕ με την ΕΕ) καθώς και το Προσάρτημα ΙV (Βεβαίωση Καταγωγής) ως προς την αρίθμηση των παραπομπών στις σχετικές υποσημειώσεις. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την ανωτέρω σχετική εξακολουθούν να ισχύουν, πέραν από τις αναφορές στις σελίδες του κειμένου του Παραρτήματος VI της απόφασης, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Προσάρτημα Ι (σελ. 36 έως 71), Προσάρτημα IV (σελ. 76), Προσάρτημα V (σελ. 77) και Προσάρτημα VI (σελ.78).

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην ελληνική έκδοση του Παραρτήματος IV (πρωτόκολλο καταγωγής) της κοινοποιούμενης απόφασης υπάρχουν ορισμένα σφάλματα σε σχέση με το αντίστοιχο κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 40, παράγραφος 4, στοιχείο β) αναφέρεται Προσάρτημα ΙΙ αντί ΙΙΙ που είναι το ορθό και στο άρθρο 45 στην παράγραφο 1 αναφέρεται ο τίτλος V αντί IV που είναι το ορθό.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης