Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2105/2020 Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ' αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2105/2020
Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ' αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

Αθήνα, 01.07.2020
Αρ. Πρωτ.: E.2105ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
Τ.Κ.: 105 62
e-mail: [email protected]
URL: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ' αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. Ε.2050/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την αριθμ. πρωτ. Ε.2050/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) εγκύκλιο, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι στην ενότητα 3 με τίτλο «Διακίνηση εμπορευμάτων με χρήση δελτίων TIR», προστίθεται παράγραφος σχετικά με την ισχύ των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας (έγκρισης) για Τελωνειακή Σφράγιση (ΤΕΚΑ), ως ακολούθως:

«Οι τελωνειακές αρχές στην είσοδο, στην έξοδο ή στον προορισμό δύνανται να επιτρέψουν τη συνέχιση της μεταφοράς TIR, ακόμη και αν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (έγκρισης) για το οδικό όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων με τελωνειακή σφράγιση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει υποβάλλει αίτημα ανανέωσης του πιστοποιητικού προς την αρμόδια αρχή της χώρας του (π.χ. μέσω e-mail, επιστολής, επίσημης μνείας στο πιστοποιητικό ή στο δελτίο TIR, κ.λπ.).»

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για Τελωνειακή Σφράγιση, του οποίου η ισχύς έχει λήξει αλλά ο κάτοχος παρέχει επαρκείς αποδείξεις ότι ζήτησε την ανανέωση αυτού από την αρμόδια αρχή της χώρας του, παρακαλούμε να γίνεται αποδεκτό.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης