Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2100/2020 Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2100/2020
Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας

Αθήνα, 30-06-2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2100
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βλαχοστέργιου
Τηλέφωνο : 210-6987499
Fax : 210-6987506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Ε 2100/2020

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας.


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. Α.1134/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων - με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. Τ.392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας – όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 2490, τεύχος Β’, και ημερομηνία δημοσίευσης την 23-6-2020 (κωδικός ΑΔΑ: 6ΙΓΨ46ΜΠ3Ζ-ΠΓ6).

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της αριθ. Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 ΚΥΑ είχαν εξουσιοδοτηθεί:
α) το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) να ενεργεί ως εκδοτικός και εγγυοδοτικός οργανισμός και β) τα Λοιπά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ως εκδοτικοί οργανισμοί, κατ’ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 1990 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «περί προσωρινής εισαγωγής» (ν.2401/96) καθώς και της από 6.12.1961 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «επί του Δελτίου ΑΤΑ δια την προσωρινήν εισδοχήν εμπορευμάτων» (ν.132/75).

2. Με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ που αφορά στην εξουσιοδότηση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων για την έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α., στα εξουσιοδοτούμενα ως εκδοτικοί οργανισμοί Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια προστίθεται το αντίστοιχο Επιμελητήριο της Χίου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης