Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020 Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, ενόψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020
Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, ενόψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, ενόψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.».

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. 34/25.6.2020 Βεβαίωση του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Α.Δ.Ε.
β) Το από 21.6.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε.

1. Ενόψει της συγχώνευσης:

α) από 6.7.2020, της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α’ τάξεως) και της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Α’ τάξεως),

β) από 10.8.2020, της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α’ τάξεως), της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Α’ τάξεως) και της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (Α’ τάξεως) και

γ) από 7.9.2020, της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών (Α’-Β’ τάξεως) στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (Α’ τάξεως), ορίζουμε ότι οι παραπάνω Δ.Ο.Υ. δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, ως εξής:
αα) Οι Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και Χολαργού, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ενώ οι συγχωνευόμενες Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και Χαλανδρίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.
ββ) Οι Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Ηλιούπολης και Γλυφάδας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, την Παρασκευή 7 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ενώ οι συγχωνευόμενες Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020.
γγ) Η Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ η συγχωνευόμενη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

2. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πολιτών, που τυχόν λήγουν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες, παρατείνονται, σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Για την ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αυτών, οφείλετε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης