Αποτελέσματα live αναζήτησης

137516/2020 Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2020 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

137516/2020
Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30/06/2020
Αρ.Πρωτ.: 137516Γεν.Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Ασφάλισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.Λέκκα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Σατωβριάνδου 18,
10461 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 -5284556
EMAIL : d.asfalisis @efka.gov.gr

Γενικό Έγγραφο

Θέμα: «Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-EΦKA.»


Σχετ.: α. Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/3-2-2020) περί ηλεκτρικών συναλλαγών ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ.
β. Οι διατάξεις της αρ.οι.17535/Δ1.6002/6.5.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1754/τ.Β’/7-5-2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ.Α’), προβλέπεται ότι «Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..»

Στα πλαίσια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e- ΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, επανασχεδιάστηκε η βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ και παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης της μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ.

Πεδίο Εφαρμογής – Περιεχόμενο Βεβαίωσης

Η νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
- ΑΜΚΑ
- Α.Δ.Τ
- Αριθμό Πρωτοκόλλου με τη σχετική χρονοσήμανση
- Αριθμός Εγκυρότητας.
- Αποτύπωση των συνολικών ημερών και της συνολικής χρονικής περιόδου ασφάλισης από 01/01/2002 και έπειτα.
- Τη χρονική περίοδο απασχόλησης ανά εργοδότη, τις ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας αυτού.
- Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία - διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

1. Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος» «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» «Βεβαίωση ΑΣΕΠ».

2. Αυθεντικοποιείται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) και στην συνέχεια καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.

3. Επιλέγει Είσοδος και «Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης».

4. Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη Βεβαίωση.

Για την επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό link https://apps.ika.gr/eCheckCerts με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας Βεβαιώσεων».

Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται τρίτοι παραλήπτες για την δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!


Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση –γιατί δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος- υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προσωπικό της Υπηρεσίας.
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης