Αποτελέσματα live αναζήτησης

102/29/2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα σε περιοχές του καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ2-06)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2020 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

102/29/2020
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα σε περιοχές του καλλικρατικού Δήμου Κιλκίς και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ2-06)

Αριθμ. απόφ. 102/29/11.06.2020

(ΦΕΚ Β' 2642/30-06-2020)

Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα των περιοχών στον καλλικρατικό Δήμο ΚΙΛΚΙΣ στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Μάρκου (Αγίου Αντωνίου)*, Ακρίτα, Αμάραντων, Αναβρύτου, Ανθοφυτου, Αντιγόνειας, Βάθης, Βαπτιστού, Γαλλικού, Γερακαρίου, Δροσάτου, Ελληνικού, Επταλόφου, Ευκαρπίας, Θεοδοσίων, Ισώματος, Καμπάνη, Καστανέων, Κάτω Θεοδωρακίου, Κεντρικού, Κοιλαδίου, Κοκκινιάς, Κορωνούδας, Κρηστώνης, Λειψυδρίου, Μανδρών, Μαυρονερίου, Μεγάλης Βρύσης, Μεγάλης Στέρνας, Μελανθίου, Μεσιανού, Μικροκάμπου, Μουριών, Μυριοφύτου, Νέας Σάντας, Νέου Αγιονερίου, Νέου Γυναικόκαστρου, Ξυλοκερατέας, Παλαιού Αγιονερίου, Πεδινου, Πλαγιάς, Ποντοκερασέας, Σταθμού Μουριών, Σταυροχωρίου, Τέρπυλλου, Τριποτάμου, Φύσκας, Χέρσου, Χρυσόπετρας, Χωρυγίου, στον καλλικρατικό Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αξιουπόλεως, Βαφιοχωρίου, Γοργοπής, Γουμένισσας, Γρίβας, Ειδομένης, Ευζώνων, Κάρπης, Καστανέρης, Λιβαδίων, Μικρού Δάσους, Πλαγίων, Ποντοηρακλείας, Σκρα, Τούμπας, Φανού, Φιλύριας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κωδικός σύμβασης ΚΤ2-06) σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 8β και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τις διατάξεις του Άρθρου έκτου παρ. 2 του νόμου 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του νόμου 2308/1995, όπως ισχύει.


5. Την υπ’ αρ. ΓΔ 848/2011708/9.6.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.


6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Καθορίζεται η 15η Μαΐου 2021, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.8 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 8 και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές στον καλλικρατικό Δήμο ΚΙΛΚΙΣ στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Μάρκου (Αγίου Αντωνίου)*, Ακρίτα, Αμάραντων, Αναβρύτου, Ανθοφυτου, Αντιγόνειας, Βάθης, Βαπτιστού, Γαλλικού, Γερακαρίου, Δροσάτου, Ελληνικού, Επταλόφου, Ευκαρπίας, Θεοδοσίων, Ισώματος, Καμπάνη, Καστανέων, Κάτω Θεοδωρακίου, Κεντρικού, Κοιλαδίου, Κοκκινιάς, Κορωνούδας, Κρηστώνης, Λειψυδρίου, Μανδρών, Μαυρονερίου, Μεγάλης Βρύσης, Μεγάλης Στέρνας, Μελανθίου, Μεσιανού, Μικροκάμπου, Μουριών, Μυριοφύτου, Νέας Σαντας, Νέου Αγιονερίου, Νέου Γυναικόκαστρου, Ξυλοκερατέας, Παλαιού Αγιονερίου, Πεδινού, Πλαγιάς, Ποντοκερασέας, Σταθμού Μουριών, Σταυροχωρίου, Τέρπυλλου, Τριποτάμου, Φύσκας, Χέρσου, Χρυσόπετρας, Χωρυγίου, στον καλλικρατικό Δήμο ΠΑΙΟΝΙΑΣ στους προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αξιουπόλεως, Βαφιοχωρίου, Γοργοπής, Γουμένισσας, Γρίβας, Ειδομένης, Ευζώνων, Κάρπης, Καστανέρης, Λιβαδίων, Μικρού Δάσους, Πλαγίων, Ποντοηρακλείας, Σκρα, Τούμπας, Φανού, Φιλύριας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης