Αποτελέσματα live αναζήτησης

125301/2020 Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

125301/2020
Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ

125301/2020 Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠ: 125301
19/06/2020


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υ.Ε. - ΚΕΠΑ

Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 8
Τ.Κ. : 102 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Βορδώνη
Τηλέφωνο : 210.52.15.359
E-mail : [email protected]

Θέμα : «Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ»


Σύμφωνα με την με αρ. 28/2020 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Α’ Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ ορίζεται ότι «[…]Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.ΠΑ, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αποκλειστικώς και μόνο του ασφαλισμένου, δεν δύναται να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας όπως αυτό καθορίσθηκε από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε την διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης. Εάν ασκηθούν προσφυγές και από τα δύο «διάδικα» μέρη, ήτοι από τον ασφαλιστικό οργανισμό και τον ασφαλισμένο, ή μόνο από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, τότε η Δευτεροβάθμια Επιτροπή των ΚΕ.ΠΑ δύναται να μειώσει τόσο το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας, όσο και την διάρκεια ισχύος της».

Ύστερα από τα ως άνω, σας γνωρίζουμε ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να ασκούν καθήκοντα γραμματέως στις συνεδριάσεις των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει πριν την έναρξη της συνεδρίασης να εξετάζουν αν ο προσφεύγων είναι ο ενδιαφερόμενος, ο οργανισμός στον οποίο έχει γίνει το αίτημα για παροχή ή και οι δύο και να ενημερώνουν αναλόγως τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής.

Εν συνεχεία, η επιτροπή θα πρέπει να αποφαίνεται τηρώντας απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στη με αρ. 28/2020 ατομική γνωμοδότηση και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις που η προσφυγή έχει ασκηθεί ΜΟΝΟ από τον ενδιαφερόμενο να μην μειώνει το ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό έχει καθορισθεί από την αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ούτε τη διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή από τον φορέα, η επιτροπή δύναται να μειώσει τόσο το αποδοθέν ποσοστό αναπηρίας όσο και τη διάρκεια ισχύος αυτού.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναγραφόμενων στην προαναφερόμενη γνωμοδότηση, προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερόμενων.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, μετά από προσφυγή του ενδιαφερόμενου, αποδοθεί χαμηλότερο ποσοστό ή μειωθεί η διάρκεια ισχύος της ιατρικής κρίσης, δεν θα επιτρέπεται το αποτέλεσμα να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και ως εκ τούτου δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Του παρόντος εγγράφου όπως λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι Γραμματείας ΚΕ.Π.Α. και οι υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών της μονάδα σας, οι οποίοι θα φέρουν ένα αντίγραφο αυτού κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, προκειμένου να το επιδεικνύουν στα μέλη αυτής.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης