Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2091/2020 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2091/2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

Ε.2091/2020 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
Αριθ. πρωτ.: Ε.2091/22.6.2020


1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987414
FAX: 210 6987408-424
e-mail: [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ.: 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 210 6479152
FAX: 210 6468272
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 2196 και ισχύει από δημοσίευσή της (05-06-2020), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εν λόγω απόφαση παρατείνονται οι προθεσμίες οι οποίες είχαν τεθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1(α) και 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 30/003/000/817/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 914) «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» . 

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των σχετικών επιτηδευματιών - οι οποίοι καταρτίστηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ' αριθ. 30/003/000/817/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β' 914) και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης (5-6-2020) και μέχρι 15-3-2021 έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους - εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία αυτή ήτοι μέχρι 15-3-2021. Για την ίδια χρονική περίοδο, οι δεξαμενές αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των εν λόγω επιτηδευματιών εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράτασης ισχύος των ογκομετρικών πινάκων και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α) του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 30/003/000/817/21.02.2018 Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 914) οι διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αναφορικά με την ειδική μεταλλική πινακίδα που προβλέπεται να φέρει η δεξαμενή αποθήκευσης αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, δεν έχουν εφαρμογή.

Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ως άνω απόφασης (υπ' αριθ. 30/003/000/817/21.02.2018), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, παρατείνεται μέχρι 15-03-2021.Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης