16853/2020

Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης

23 Ιούν 2020

Taxheaven.gr
23/06/2020
16853 2020

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο: 210-9098172
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης»

Όπως είναι ήδη γνωστό, μέχρι τις 10/5/2020, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων όφειλαν να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης γέννησης, καθόσον από 11-5-2020 η εν λόγω εφαρμογή εφαρμόζεται καθολικά.

Έκαστος φορέας μας ενημέρωσε με ηλεκτρονική επιστολή, μεταξύ άλλων, για τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν ρόλο χρήστη/διαχειριστή για την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων γέννησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην αρ. πρωτ. ΓΓΨΔΑΔ/16/13-2-2020 σχετική εγκύκλιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών σας και προκειμένου η διαδικασία εγγραφής και επικαιροποίησης χρηστών/διαχειριστών στην ανωτέρω εφαρμογή να είναι και τυπικά σύμφωνη με την πολιτική ασφαλείας του Π.Σ. Μητρώου Πολιτών, παρακαλούμε για τα εξής:

1. Να συμπληρώσετε το συνημμένο αρχείο excel με τα στοιχεία των υφιστάμενων χρηστών /διαχειριστών σας (Φορέας δήλωσης, Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο, email, Δικαιώματα: Χρήστης/Διαχειριστής). Το αρχείο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή) του Διοικητή ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του φορέα.

2. Το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τις 15-7-2020 να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αρχείο excel με σκαναρισμένη την υπογραφή του ανωτέρω διοικητικού οργάνου, εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακής υπογραφής, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (email: [email protected]) καθώς και στη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (email: [email protected]) με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (email: [email protected] και [email protected]).

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων των χρηστών/διαχειριστών στην εν λόγω εφαρμογή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις 15-7-2020 και εφεξής, κάθε μεταβολή στον φορέα σας των χρηστών / διαχειριστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης γέννησης, θα γίνεται αποκλειστικά με την ανωτέρω διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


Taxheaven.gr