Αποτελέσματα live αναζήτησης

16853/2020 Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης

Κατηγορία: Λοιπά

16853/2020
Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης

16853/2020 Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
23/06/2020
16853 2020

Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Σ. Παπαδάκη
Τηλέφωνο: 210-9098172
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Εγγραφή και επικαιροποίηση χρηστών/διαχειριστών στην εφαρμογή - υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης»

Όπως είναι ήδη γνωστό, μέχρι τις 10/5/2020, όλα τα μαιευτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, ή και μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων όφειλαν να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης γέννησης, καθόσον από 11-5-2020 η εν λόγω εφαρμογή εφαρμόζεται καθολικά.

Έκαστος φορέας μας ενημέρωσε με ηλεκτρονική επιστολή, μεταξύ άλλων, για τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν ρόλο χρήστη/διαχειριστή για την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων γέννησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην αρ. πρωτ. ΓΓΨΔΑΔ/16/13-2-2020 σχετική εγκύκλιο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών σας και προκειμένου η διαδικασία εγγραφής και επικαιροποίησης χρηστών/διαχειριστών στην ανωτέρω εφαρμογή να είναι και τυπικά σύμφωνη με την πολιτική ασφαλείας του Π.Σ. Μητρώου Πολιτών, παρακαλούμε για τα εξής:

1. Να συμπληρώσετε το συνημμένο αρχείο excel με τα στοιχεία των υφιστάμενων χρηστών /διαχειριστών σας (Φορέας δήλωσης, Επώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο, email, Δικαιώματα: Χρήστης/Διαχειριστής). Το αρχείο θα πρέπει να φέρει την υπογραφή (χειρόγραφη ή ψηφιακή) του Διοικητή ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του φορέα.

2. Το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν τις 15-7-2020 να αποστείλετε ηλεκτρονικά το αρχείο excel με σκαναρισμένη την υπογραφή του ανωτέρω διοικητικού οργάνου, εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακής υπογραφής, στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (email: [email protected]) καθώς και στη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (email: [email protected]) με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (email: [email protected] και [email protected]).

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων των χρηστών/διαχειριστών στην εν λόγω εφαρμογή.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις 15-7-2020 και εφεξής, κάθε μεταβολή στον φορέα σας των χρηστών / διαχειριστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης γέννησης, θα γίνεται αποκλειστικά με την ανωτέρω διαδικασία.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης