Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2074/2020 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2074/2020
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2074


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ'
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς
Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210 6987504
210 6987407
Fax: 210 6987506
210 6987408
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1095/27-04-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς».

Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4488) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1095/27-04-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΕΘ46ΜΠ3Ζ-ΩΝ0, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 1804, Τεύχος Β' και ισχύει από 12-05-2020.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται η ανωτέρω (α) σχετική, που αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτόμενων εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) και η ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., που αφορά ομοίως τα υποστηρικτικά της Διασάφησης Εισαγωγής, ώστε τα δικαιολογητικά έγγραφα για τη χορήγηση απαλλαγής από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς να μην υποβάλλονται πρωτότυπα στις τελωνειακές αρχές, αλλά μόνο ηλεκτρονικά.

Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη, υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης που προήλθε από την πανδημία της νόσου του κορονοϊού, να επισπευσθεί η επέκταση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων στις τελωνειακές συναλλαγές και να ελαχιστοποιηθεί η φυσική παρουσία των συναλλασσομένων στις τελωνειακές αρχές αλλά και γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των τελωνειακών συναλλαγών σε ένα πλήρες και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., συμπεριελήφθη διάταξη, με την οποία ορίζεται ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που προβλέπονται για τη χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους, πέραν της ηλεκτρονικής τους υποβολής, θα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή μόνο στην περίπτωση των εκ των υστέρων ελέγχων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Επίσης, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου τροποποιείται το σημείο α) του άρθρου 5 της αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4488) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε και τα υποστηρικτικά της Διασάφησης Εισαγωγής για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς δεν θα περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις για υποβολή πρωτοτύπων αλλά θα υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά. Σε ότι αφορά τη φυσική τους προσκόμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης