Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο. ΔΕΦΚΦ Α 1054889 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ο. ΔΕΦΚΦ Α 1054889 ΕΞ 2020
Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»

Αθήνα, 19/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: Ο. ΔΕΦΚΦ Α 1054889 ΕΞ 2020ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Κοράκης, Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6987 423, 422
Fax : 210 6987 408
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : «Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α.1110/11-05-2020 (ΦΕΚ 1851 Β΄/15-05-2020) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.»


Κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.1110/2020 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1851 Τεύχος Β΄ στις 15-05-2020 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:9Β7Σ46ΜΠ3Ζ-Θ6Χ

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση, η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου κατά την οποία, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) {περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»}, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2(α) του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους και η οποία, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) είχε οριστεί, κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2020 η 15η Μαΐου 2020, παρατείνεται μέχρι και τις 31-05-2020.

Ευνόητο είναι ότι μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των ως άνω προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης