Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A'84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2020 ]
Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A'84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. " Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (A'84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. " Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα " (Α'90) και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται νομοθετικά, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παρ. 3 του άρθρου 18, τις παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 22, την παρ. 1 του άρθρου 23, την παρ. 1 του άρθρου 24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, καθώς και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Στο δεύτερο άρθρο, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, που αφορούν το μήνα Απρίλιο 2020 και εξής, παρέχεται σε επιχειρήσεις η δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η τροποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από 23.3.2020 έως και 24.4.2020 και μπορεί να ανατρέχει σε χρόνο από 20.3.2020 και προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της υπό κύρωσης ΠΝΠ ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ τη ς επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα
έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη και για την αποφυγή καταστρατηγήσεων προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση που, κατόπιν ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διαπιστωθεί ότι η δήλωση τροποποίησης κύριου ενεργού ΚΑΔ είναι ανακριβής και ορίζεται ότι για την επιβολή και αμφισβήτηση των κυρώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία δύναται να καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

Στο τρίτο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID - 19, με την παροχή διευκόλυνσης στις πληγείσες επιχειρήσεις και κινήτρου για την ταχεία αποπληρωμή των οφειλών ΦΠΑ από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Ειδικότερα, παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα Απρίλιο 2020 λόγω της καταβολής των οφειλών από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται ότι η ενίσχυση σε επιχειρήσεις με τη μορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής» δύναται να χορηγείται και στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/24.12.2013) σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, προκειμένου να επεκταθεί η δυνατότητα χορήγησης και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δύναται να ενταχθούν στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID- 19.».

Με το πέμπτο άρθρο, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, και λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρίσταται επιτακτική η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περ. ι' και 104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α' 143)]. Επίσης, προκειμένου να εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων, δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α' της παρ. 7 του άρθ. 27 του ν.4223/2013 (Α' 287) και δαπάνες προξενικών αρχών), παρίσταται ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα.

Με το έκτο άρθρο ρυθμίζεται η υπαγωγή όλων των δωρεών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76), δηλαδή κατά την διαδικασία αποδοχής των δωρεών σε είδος από το Υπουργείο Υγείας για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στην ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 10 της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α' 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), ως προς την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι και οι δωρεές των οποίων η δήλωση αποδοχής έλαβε χώρα εκ μέρους του Υπουργού Υγείας προ της δημοσίευσης της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που προσέθεσε την παρ. 3 στο άρθρο 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, υπάγονται στο καθεστώς εξαίρεσης από τον ΦΠΑ με μόνη τη δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας, χωρίς έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομικών αλλά με υποχρεωτική κοινοποίησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Με το έβδομο άρθρο, μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 (Α' 202) και του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (Α' 101), δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να ορίζει με απόφασή του το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των καταστημάτων κάθε είδους. Ο σκοπός και η ανάγκη θεσμοθέτησης της εν λόγω εξουσιοδοτικής διάταξης είναι η ευελιξία που απαιτείται στις δύσκολες αυτές συνθήκες, ώστε είτε τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες και ημέρες είτε να παραμένουν κλειστά για κάποιο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στην οικεία νομοθεσία. Είναι γεγονός ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα είναι αναγκαίο ένα πιο ευέλικτο νομοθετικό εργαλείο, το οποίο θα ορίζει της ώρες και μέρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Με το όγδοο άρθρο επεκτείνεται το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), και στην περίπτωση που σύζυγος υπαλλήλου αν και δεν εργάζεται, είναι εντούτοις άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής των ΚΕ.Π.Α ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.

Με το ένατο άρθρο προβλέπεται η παράταση της ισχύος των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων που εκδόθηκαν από δήμους, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 21) και της κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας υπ' αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 908), έως την 31η Μαΐου 2020. Προσέτι, η χορηγούμενη παράταση αφορά στις περιπτώσεις που η σχετικώς υποβληθείσα αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί ως εγκεκριμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων οικονομικά αδυνάτων πολιτών του άρθρου 4 της υπ' αρ. 25132/04.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 908) έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, καθώς και σε περιπτώσεις λήξης των σχετικών δικαιωμάτων μετά την 25η Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. Με τη ρύθμιση αυτή προστατεύονται οι δικαιούχοι οι οποίοι θα προσέφευγαν στη διαδικασία υποβολής της απαιτούμενης αίτησης στους Δήμους, κάτι που δεν είναι πλέον δυνατό, λόγω της διακοπής της λειτουργίας των κατά τόπους υπηρεσιών, εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στην παρ. 2 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την παράταση με υπουργική απόφαση της ισχύος των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος τους έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1. Η σχετική εξουσιοδότηση παρέχεται στους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με το δέκατο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 6 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), με το οποίο προβλέπεται, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID -19, η αναβολή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών. Ειδικότερα, με την τροποποίηση της παρ. 1 προβλέπεται ότι οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Προσέτι, με την τροποποίηση της παρ. 2 προβλέπεται ότι η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, παρατείνεται, εφόσον έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης της ισχύος των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Με την τροποποίηση της παρ. 3 διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων και ορίζεται ότι η παράταση της καταβολής των συντάξεων αναπηρίας, των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας εφαρμόζεται στους : α) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των οποίων είχε προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών, η οποία (συνεδρίαση) αναβάλλεται δυνάμει της διάταξης του πρώτου εδαφίου του παρόντος ή δυνάμει υπουργικής απόφασης που εκδίδεται βάσει της διάταξης του δευτέρου εδαφίου του παρόντος β) δικαιούχους, η αίτηση παράτασης των οποίων έχει υποβληθεί αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης των υγειονομικών επιτροπών. Με την τροποποίηση της παρ. 4 ορίζεται ότι η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφερομένων, μετά από εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, όχι πέραν της 30ης Ιουνίου, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις εν λόγω υγειονομικές επιτροπές να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις, η εξέταση των οποίων αναβλήθηκε. Τέλος, με την τροποποίηση της παρ. 8 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την αναβολή με υπουργική απόφαση των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και για παράταση των ημερομηνιών του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. Η σχετική εξουσιοδότηση ανατίθεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο ενδέκατο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι έχουν ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α'32) ή του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α' 237), και τηρούν τους όρους της ρύθμισης έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020, σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές εκτός ρύθμισης που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, να παραμείνουν στην ευνοϊκή ρύθμιση, εφόσον οι ασφαλιστικές οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή υπαχθούν αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4152/2013 (Α' 107) και τηρούν τους όρους αυτής. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα μέτρο στήριξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέποντας στους συγκεκριμένους οφειλέτες να μην απωλέσουν την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και του άρθρου 54 του ν. 4305/2014 (Α' 237) και ειδικότερα, στην περίπτωση υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) να διατηρούν δύο παράλληλα καθεστώτα ρυθμίσεων οφειλών, ώστε να μην απωλέσουν τα ευεργετήματα, ήτοι μεγάλο αριθμό δόσεων και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους όρους αυτής.

Με το δωδέκατο άρθρο και εξαιτίας της συνέχισης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κρίνεται επιτακτική η χορήγηση νέας παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων. Ως εκ τούτου, αντικαθίσταται το δέκατο έβδομο άρθρο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76), και παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α'79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει στις 10 Απριλίου 2020 και πάντως όχι πέραν της 10ης Ιουνίου 2020.

Με το δέκατο τρίτο άρθρο καθιερώνεται ειδική διαδικασία υλοποίησης δωρεών σε είδος και σε χρήμα από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς κάλυψη των αναγκών ιχνηλάτησης αλλά και όλων των εκ μέρους των ειλημμένων ενεργειών καταπολέμησης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ως προς την αποδοχή των δωρεών αυτών εισάγεται εκτός της υποχρέωσης αποδοχής εκ μέρους του Προέδρου του ΕΟΔΥ και έγκριση εκ μέρους του Υπουργού Υγείας. Η παραλαβή των ειδών δωρεάς διενεργείται με πρωτόκολλο παραλαβής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, ενώ οι χρηματικές δωρεές διενεργούνται με απευθείας εισφορά των δωριζόμενων χρημάτων στον ΕΟΔΥ. Για την απόδειξη της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων δωρεών σε είδος και σε χρήμα ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται σε αναλυτική λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας.

Με τη διάταξη του δεκάτου τετάρτου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών, συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε δημόσια νοσοκομεία για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο της διάταξης ορίζεται ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης των ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία, η οφειλόμενη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παρέχεται ρητά η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εφημεριών κάθε νοσοκομείου και καθορίζεται το ύψος των αμοιβών που καταβάλλεται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών.

Στο δέκατο πέμπτο άρθρο ορίζονται οι διαδικασίες για την παροχή δυνατότητας μετακίνησης ιατρών, νοσηλευτών και πάσης φύσεως προσωπικού από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) σε Κέντρα Υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς, όπου παρουσιάζεται ανάγκη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Με το δέκατο έκτο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στους οικογενειακούς ιατρούς και στους συμβεβλημένους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19, με κατ' οίκον επισκέψεις και εξ αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ο τρόπος αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης, ο τρόπος υποβολής των συγκεκριμένων δαπανών, ελέγχου και εκκαθάρισής τους.

Στο δέκατο έβδομο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την παροχή δυνατότητας στους ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που είναι ενταγμένοι οργανικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να παρέχουν υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς πάσχοντες από κορωνοϊό COVID-19 με κατ' οίκον επισκέψεις και εξ αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση σύγχρονων ασφαλών τεχνολογικών μέσων. Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται πέραν του τακτικού ωραρίου απασχόλησης των συγκεκριμένων ιατρών, καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης από τον προϋπολογισμό των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ).

Με το δέκατο όγδοο άρθρο ορίζεται η διαδικασία μηνιαίας υποβολής εκ μέρους των συμβεβλημένων και οικογενειακών ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκδίδουν συνταγές ή και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία ασθενή κατά τις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 53 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), που εντάσσονται στη δέσμη έκτακτων διαδικασιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αποφυγή του συγχρωτισμού των ασφαλισμένων κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, προβλέπεται ως προς την διαδικασία μηνιαίας υποβολής για την αποζημίωσή τους, η ανάγκη υποβολής μόνο του προβλεπόμενου εντύπου επίσκεψης με τον αριθμό της άυλης συνταγής χωρίς υπογραφή ασφαλισμένου.

Με το δέκατο ένατο άρθρο προωθείται η ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την υποστήριξη υλοποίησης των πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους πολίτες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι, για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την απομόνωση στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μειωθεί η ανάγκη φυσικής επαφής των ασθενών αυτών με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, να επιτευχθεί η ορθή και συστηματική ενημέρωση, πληροφόρηση και παρακολούθηση των ασθενών και να μειωθεί η απαίτηση προσέλευσής τους και η επικινδυνότητα που συνεπάγεται η φυσική τους παρουσία σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενιαία υποστήριξη όλων των ασθενών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (για όλη την ελληνική επικράτεια), ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μετακίνησης τους, με ότι συνεπάγεται αυτό για τη μετάδοση του ιού στον συνολικό πληθυσμό.

Με το εικοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις κατ' εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4316/2014 (Α' 270). Με την ακόλουθη ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός απέκτησε μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της χορήγησης φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεών τους, προκειμένου αυτά να αποζημιωθούν. Λόγω των ανωτέρω, η ΥΑ ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ.154/2012 υπουργική απόφαση (Β' 545) κατέστη ανενεργός, καθώς ο Ε.Ο.Φ. ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητές του μέσω της συμμετοχής του στο Σ.Η.Π.. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων άλλων Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και των ανασφάλιστων, ως προς το επιστημονικό σκέλος της χορήγησης ή μη φαρμάκου εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, χωρίς βεβαίως η σχετική έγκριση να συνεπάγεται και την ασφαλιστική κάλυψη των εν λόγω ασθενών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για λόγους ασφάλειας δικαίου καταργείται με την παρ. 2. ρητά η ως άνω υπουργική απόφαση.

Στο εικοστό πρώτο άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο της διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σχετικά με την αναστολή της διενέργειας αιρετών εκπροσώπων ιατρών και λοιπών εκπροσωπούμενων φορέων στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.. Για εκείνα τα διοικητικά συμβούλια στα οποία εκκρεμεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ο ορισμός αιρετών μελών με τη διενέργεια εκλογών, και προς το σκοπό της αποφυγής προβλημάτων δυσλειτουργίας στη συγκρότηση και κανονική λειτουργία τους κατά την κρίσιμη περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, άλλως αναβιώνει η θητεία των αιρετών εκπροσώπων που συμμετείχαν στην αμέσως προηγούμενη σύνθεση ΔΣ εκάστου φορέα.

Με το εικοστό δεύτερο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 44 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και διευρύνεται το πεδίο συμβάσεων που δύναται να συνάπτει ο ΕΟΔΥ ως φορέας υλοποίησης της πράξης αυτής. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν σε συμβάσεις προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της πράξης.

Με το εικοστό τρίτο άρθρο θεσπίζεται, κατ' εξαίρεση του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), η δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ καθώς και η εκταμίευση σχετικών πιστώσεων, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κατά την τρέχουσα περίοδο. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές κατά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου εκάστου έτους, είτε λόγω της καλλιεργητικής περιόδου (γεωργοί), είτε λόγω ανάγκης προμήθειας ζωοτροφών (κτηνοτρόφοι).Όσοι από αυτούς διαθέτουν εγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και όσοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση χρηματοδότησης, προκειμένου να εκταμιεύσουν ποσά άνω των 6.000 ευρώ, χρειάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4611/2019 (Α' 73), να προσκομίσουν στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ. Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά την τρέχουσα περίοδο, αντιμετωπίζουν πρόβλημα τόσο οι αγρότες που συνήθως για μικρά ποσά οφειλών τους δεν μπορούν είτε να δανειοδοτηθούν, είτε να κάνουν χρήση του εγκεκριμένου δανείου τους, όσο και αυτοί που τοπικά δεν μπορούν να λάβουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω προβλημάτων εξυπηρέτησής τους από τους πρώην ανταποκριτές του ΟΓΑ και απαιτείται, προκειμένου να λάβουν τέτοια ενημερότητα, να μετακινηθούν σε Περιφερειακά Γραφεία του ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία όμως είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Και η μετακίνηση αυτή δεν δικαιολογείται με βάση τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων. Καθίσταται επομένως αναγκαίο, λόγω των υφισταμένων ανωτέρω εκτάκτων συνθηκών, να θεσπισθεί η κατ' εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδοτήσεως από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών για ποσά μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς την υποχρέωση προσκομίσεως από αυτούς ενημερότητας, τούτο δε μόνον για την χρονική περίοδο μέχρι 30.06.2020.

Με το εικοστό τέταρτο άρθρο επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτέρως αυξημένες ανάγκες για απασχόληση εποχιακών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, κατά τους επόμενους μήνες, η κάλυψη των οποίων καθίσταται πιο επιτακτική στο πλαίσιο των επιπλέον απαιτήσεων που δημιουργούν τα έκτακτα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων που έχουν ληφθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η λήψη έκτακτων μέτρων είναι, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλλιεργητικές εργασίες και να μη διαταραχθεί η παραγωγική διαδικασία. Μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών καλύπτονταν με εργαζόμενους, πολίτες τρίτων χωρών που είτε εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για τις παρούσες εργασιακές ανάγκες, είτε εργάζονταν δυνάμει του δικαιώματος που τους έδινε το ισχύον νομικό πλαίσιο. Λόγω, όμως, των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και τους ισχύοντες περιορισμούς μετακινήσεων καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση κάθε σχετικής διαδικασίας, καθώς δεν λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους ανωτέρω λόγους προβλέπεται κατ' εξαίρεση, και δυνάμει του άρθρου 13α του ν. 4251/2014, πρώτον, η παράταση των ήδη εκδοθησών πράξεων της διοίκησης και, δεύτερον, τροποποιήσεις προκειμένου να καταστούν λειτουργικές, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι ρυθμίσεις που καθορίζει το προτεινόμενο άρθρο.

Με το εικοστό πέμπτο άρθρο και με σκοπό την προστασία των αστέγων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' βαθμού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74), ήτοι το ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΨΝΑ, ΨΝΘ και λοιποί φορείς πρόνοιας, δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 1336), καθώς και υπνωτήρια αστέγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 1336). Οι προσωρινές δομές φιλοξενίας λειτουργούν βάσει Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής και οι αναπληρωτές αυτών. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται με απόφαση του διοικητή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Τέλος, με την παρ. 4 προβλέπεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ' αρ. 5052/24.3.2020 (Β' 1018) και 5248/27.3.2020 (Β' 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και τις τροποποιήσεις αυτών, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1. Προσέτι, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ορίζεται ότι η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.

Με το εικοστό έκτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα, οι γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), από 11.3.2020 να απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους. Επίσης, από 11.3.2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31.5.2020.

Με το εικοστό έβδομο άρθρο και λόγω των εξαιρετικών και κατεπειγουσών συνθηκών που διέρχεται η χώρα και οι οποίες επέβαλαν μεταξύ άλλων και την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, επιδιώκεται η άμεση εξεύρεση λύσεων για την ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη οικονομικά αδυνάτων μαθητών. Τα προμηθευόμενα είδη, ανήκουν στις σχολικές μονάδες και παραδίδονται προς χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, με μέριμνα των οικείων διευθυντών.

Σύμφωνα με το εικοστό όγδοο άρθρο και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορούν να προμηθεύονται κατά τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), και να διανέμουν αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους. Για την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμοδίου οργάνου του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη.

Στο εικοστό ένατο άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του δημοτικού νομικού προσώπου ή επιχείρησης, του Συνδέσμου Δήμων ή του Ιδρύματος είναι δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των δήμων για την κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Θεσπίζονται εξαιρέσεις από την πενθήμερη εργασία και ρητώς ορίζεται ότι οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Με το τριακοστό άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στην εξόφληση της ειδικής επιχορήγησης κάλυψης λειτουργικών εξόδων των ΔΕΥΑ και των ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήμων και ορίζεται ότι προς διευκόλυνση των δήμων, οι εν λόγω επιχορηγήσεις παρακρατούνται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες δόσεις, από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του οικείου δήμου, είναι δυνατή η αύξηση των δόσεων έως εβδομήντα δύο (72), για λόγους ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στο τριακοστό πρώτο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται και ως εκ τούτου πρέπει να συνεχίζει να αμείβεται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει είσπραξη αντιτίμου από τους φορείς. Στο πλαίσιο λήψης επειγόντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων ανεστάλη η λειτουργία υπηρεσιών, όπως ωδείων- μουσικώνς σχολών, γυμναστηρίων, ιαματικών λουτρών, εικαστικών εργαστηρίων, κολυμβητηρίων κ.ά, τα οποία είτε αποτελούν υπηρεσίες των δήμων, είτε είναι νπδδ αυτών ή κοινωφελείς επιχειρήσεις αλλά και ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες έχει προσληφθεί προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί στις υπηρεσίες αυτές με σχέση ΙΔΟΧ ή συμβάσεις μίσθωσης έργου πραγματοποιείται με αντίτιμο, δηλαδή με εισφορά κατά 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους ή κατά 70%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές, από τους ωφελούμενους πολίτες, ενώ το λοιπό ποσό από τον προϋπολογισμό του φορέα. Ενώ για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς η δαπάνη καλύπτεται στο 100% από τους ίδιους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4151/2013. Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω της εφαρμογής των επειγόντων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού, οι φορείς δεν εισπράττουν έσοδα, αφού οι ωφελούμενοι δεν καταβάλλουν αντίτιμο, με αποτέλεσμα οι φορείς να πλήττονται σημαντικά και να αντιμετωπίζουν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους, καθώς καλούνται να καταβάλουν τις αποδοχές των απασχολούμενων, χωρίς να εισπράττουν το αντίτιμο από τους ωφελούμενους και χωρίς η δαπάνη ή μέρος αυτής που καλύπτεται από το αντίτιμο να δύναται να καλυφθεί από άλλα έσοδα των ΟΤΑ ή νομικών τους προσώπων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των προαναφερόμενων υπηρεσιών, το ανωτέρω προσωπικό θα ενισχύσει δημοτικές δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, προσφέροντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του.

Στο τριακοστό δεύτερο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν άμεσα ζητήματα κάλυψης επιτακτικών αναγκών προμηθειών των δήμων και των περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), της παραγράφου 7 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α' 64) και της παραγράφου 2 του άρθρου 60 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α' 68), όπως έχουν κυρωθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα συλλογικά όργανα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ). Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα μπορούν να προβαίνουν σε προμήθειες συναφούς υλικού και υπηρεσιών και να τα διανέμουν στους ΟΤΑ - μέλη τους. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις της παρούσας νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή.

Στο τριακοστό τρίτο άρθρο και προκειμένου αντιμετωπισθούν έκτακτες λειτουργικές ανάγκες λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων, ορίζεται ότι ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τις μεταφορές αυτές απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Με το τριακοστό τέταρτο άρθρο δίνεται αναστολή στην παρακράτηση των τριών επόμενων ενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η εξόφληση των τριών (3) δόσεων που αναστέλλονται θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε έντεκα (11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, εν μέσω της λήψης μέτρων κατά της πανδημίας.

Με το τριακοστό πέμπτο άρθρο και εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 παρατείνεται για δύο (2) μήνες η θητεία των μελών των οργάνων, καθώς και επιτροπών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτού, η οποία έληξε μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και μέχρι την έναρξη ισχύος της υπό κύρωση Πράξης ή αναμένεται να λήξει το αργότερο έως τις 30.4.2020. Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου, η θητεία των μελών των οργάνων και των επιτροπών της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται περαιτέρω για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Στο τριακοστό έκτο άρθρο παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η εν λόγω παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των ανωτέρω φορέων και να αντιμετωπισθούν περαιτέρω κατεπείγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά το χρονικό διάστημα επέλευσης των συνεπειών της εν λόγω πανδημίας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Με το τριακοστό έβδομο άρθρο ρυθμίζεται το θέμα των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση έργου. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, διασφαλίζεται η συνέχιση της καταβολής του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόν πρόσθετων αμοιβών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με το τριακοστό όγδοο άρθρο εισάγονται τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), που αφορούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις ως άνω διατάξεις, καθώς και την εισαγωγή ενός εναλλακτικού τρόπου αυθεντικοποίησης των χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο χρήστης μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της ΓΓΓΠΣΔΔ (taxisnet) είτε τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, ορίζεται ότι οι αποδέκτες, που λαμβάνουν τα έγγραφα που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση των εγγράφων από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτών. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η απλούστευση των διαδικασιών στις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, η παροχή ευκολότερης πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Με το τριακοστό ένατο άρθρο θεσπίζεται μια νέα ψηφιακή υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α' 139). Εφεξής, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φυσικών προσώπων για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς όλη η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα, μετά από αίτηση ενός φυσικού προσώπου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μπορούν να ενημερώνονται τα στοιχεία του στα πιστωτικά ιδρύματα, απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα και την αποφυγή της φυσικής παρουσίας τους στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το τεσσαρακοστό άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Πρόκειται για ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα, οι οποίες εισάγονται υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με την παρ. 1 του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα στα εκτελεστικά όργανα των ανωτέρω εταιριών να αποφασίζουν για θέματα, όπως α) η παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, β) η περιορισμένης χρονικής ισχύος μεταφορά προσωπικού σε εταιρίες του ομίλου ΕΛΤΑ ΑΕ, και γ) ο ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68).

Με το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο, επιχειρείται η αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν σε εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά την 25η.2.2020, ημερομηνία εκκίνησης της επιδημιολογικής κρίσης στην Ελλάδα. Ειδικότερα με την παρ. 1 προβλέπονται ρυθμίσεις βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Ταυτόχρονα ορίζεται ότι στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρεται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, ότι πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ότι υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στη δεύτερη παρ. προβλέπεται ότι ο οριστικός ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, ή για άλλο σοβαρό λόγο. Ωστόσο, στην τρίτη παρ. διευκρινίζεται ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. Τέλος, στην τέταρτη παρ. προβλέπεται ότι η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

Με το τεσσαρακοστό δεύτερο άρθρο ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάθε αρμοδιότητα σχετική με την ανάθεση και υλοποίηση του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου (φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53).

Με το τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο και στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, να περιοριστεί η εξάπλωσή του και να ληφθούν συναφή και αναγκαία μέτρα που συνδέονται με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας ως ιδιαίτερου ένοπλου Σώματος Ασφαλείας, κρίνεται αναγκαία η μη χορήγηση της άδειας για τις εορτές του Πάσχα στους δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 (Α'174) και της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 65 του π.δ. 352/1995 (Α' 187), αντίστοιχα.

Στο τεσσαρακοστό τέταρτο άρθρο ορίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 61), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα διάθεσης κατασχεμένων μεταφορικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, στις Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου τα μέσα αυτά να αξιοποιούνται προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καλύπτοντας ανάγκες των ιδίων των Υπηρεσιών που προέβησαν στην κατάσχεση και φορέων τους, καθώς και των καταστημάτων κράτησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως εναλλακτικό μέσο ανανέωσης του στόλου τους. Ωστόσο, οι πρόσθετες και εξαιρετικά επείγοντος και επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκες, που έχουν διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας, συνεπεία αφενός μεν της εμφάνισης και διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, αφετέρου δε των πρόσφατων συντονισμένων προσπαθειών των ραγδαία αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέσω, ιδίως, της χερσαίας συνοριακής γραμμής του Έβρου, καθιστούν απολύτως απαραίτητη, μεταξύ άλλων, την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με μεταφορικά μέσα, διαφόρων τύπων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην αποστολή τους και να εφαρμόσουν πλήρως τα επιχειρησιακά τους σχέδια, όπως το εθνικό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον επιτάσσουν.
Ως εκ τούτου, πέραν των υπό προμήθεια οχημάτων μέσω των υλοποιούμενων, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνεται επιβεβλημένη και η επικαιροποίηση της προαναφερόμενης διάταξης, προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των ιδιαίτερης ποινικής και κοινωνικής απαξίας αδικημάτων για τη διάπραξη των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μεταφορικά μέσα και να καταστεί δυνατή η άμεση διάθεση και αξιοποίηση αυτών από τις Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας στο πλαίσιο και προς το σκοπό της αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της άκρως απαιτητικής εθνικής και κοινωνικής τους αποστολής. Ειδικότερα, στα αδικήματα αυτά θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα της ληστείας, της εκβίασης, της απαγωγής, του εμπρησμού, καθώς και άλλα ανάλογης βαρύτητας και απαξίας εγκλήματα. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη σύντμηση των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμιών ερείδεται στις άκρως πιεστικές ανάγκες όχι μόνον για ανανέωση- ενίσχυση του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων των Σωμάτων Ασφαλείας μέσω της διεύρυνσης της δυνατότητας επιχειρησιακής αξιοποίησης των προς διάθεση, κατά τα προεκτεθέντα, μεταφορικών μέσων αλλά και για την κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής χρηστικών οχημάτων των Υπηρεσιών με τη χρήση των απαραίτητων ανταλλακτικών, τα οποία θα ληφθούν είτε από τα ακατάλληλα για επιχειρησιακή αξιοποίηση και περιορισμένης οικονομικής εκμετάλλευσης οχήματα των Υπηρεσιών που θα αντικατασταθούν από τα διατιθέμενα μέσω της παρούσας ρύθμισης μεταφορικά μέσα, είτε από τα προς διάθεση μέσα σε περιπτώσεις που κρίνονται ακατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση αλλά χρήσιμα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενων υπηρεσιακών μέσων. Ως προς την περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ως συνέπεια της εν εξελίξει πανδημίας του νέου κορωνοϊού covid-19 και κατ' επέκταση ο εξαιρετικά πιθανός περιορισμός της διαθεσιμότητας ή της διαθεσιμότητας σε έγκαιρο χρόνο αναγκαίων για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων ανταλλακτικών, καθώς πρόκειται για εισαγόμενα σχεδόν στο σύνολό τους, προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα ρύθμιση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στα Σώματα Ασφαλείας μία ακόμη εναλλακτική και κρίσιμη υπό τις παρούσες συνθήκες δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσης της επιχειρησιακής τους δυναμικής, μέσω της αξιοποίησης κατασχεθέντων ανενεργών μεταφορικών μέσων που αποτέλεσαν εργαλεία διάπραξης σοβαρών εγκληματικών πράξεων επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Στο τεσσαρακοστό πέμπτο άρθρο προσπαθεί να αντιμετωπιστεί το το γεγονός ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες, λόγω της απρόβλεπτης αύξησης των μεταναστευτικών ροών και της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμίσεις του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53), δίδουν τη δυνατότητα άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε αγαθά και υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η επιβαλλόμενη, εντούτοις, ταχεία ανταπόκριση στις ανωτέρω συνθήκες συνίσταται και σε μετακίνηση μεγάλου αριθμού προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς τη δυνατότητα, σε πλείστες περιπτώσεις, να τηρηθούν οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες για την κάλυψη των απαιτούμενων οδοιπορικών εξόδων. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησης της μετακίνησης του προσωπικού, τα οδοιπορικά έξοδα του οποίου θα μπορούν να καλυφθούν με μεταγενέστερη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού. Η εν λόγω ρύθμιση είναι περιορισμένης διάρκειας και αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν το τρέχον χρονικό διάστημα.

Με το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο, δεδομένου ότι με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων δεν έχει αρθεί η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση, κρίνεται σκόπιμο να μην διατηρείται η αβεβαιότητα σχετικά με τις ανωτέρω διαδικασίες, αλλά να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης όσον αφορά υποθέσεις ως προς τις οποίες δεν υφίσταται πλέον, από τους δικαιουμένους προς υποβολή εγκλήσεως, η επιθυμία συνέχισης των σχετικών ποινικών διαδικασιών.

Με το τεσσαρακοστό έβδομο άρθρο και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων περιορισμών που επιβλήθηκαν προς αποτροπή της διασποράς του COVID 19, έχει ανακύψει ζήτημα με τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει με εθνική θεώρηση εισόδου και λόγω των μέτρων δεν κατέστη δυνατή είτε η αναχώρησή τους από τη χώρα εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 18 του ν. 4251/2014), είτε η κατάθεση αίτησης για την χορήγηση άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4151/2014 εντός ισχύος της εθνικής θεώρησης (λ.χ. περιπτώσεις άρθρου 17 ή των ρυθμίσεων περί οικογενειακής επανένωσης). Για το λόγο αυτό προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση για την αυτοδίκαιη παράταση των εθνικών θεωρήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάμει των ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και οι οποίες είτε έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020, είτε λήγουν στο επόμενο χρονικό διάστημα έως την 31η Αυγούστου 2020, για χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με τη ρύθμιση αυτή, αφενός θα διασφαλιστεί το καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών οι οποίοι εισήλθαν δυνάμει της εθνικής θεώρησης και δεν κατέστη δυνατή η κατάθεση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας διαμονής, αφετέρου θα παραμείνουν νόμιμα στη χώρα αλλοδαποί, εποχικοί και προσωρινοί εργαζόμενοι (άρθρο 18 του ν.4251/2014), οι οποίοι θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες στην πρωτογενή παραγωγή, χωρίς να ανακύψει ανάγκη εισδοχής νέων εποχικών εργαζομένων κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων, αλλά και της περιόδου σταδιακής άρσης αυτών.

Με το τεσσαρακοστό όγδοο άρθρο προβλέπεται ότι, όλως εξαιρετικά, για το σχολικό έτος 2019¬2020 και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, να παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020.

Με το τεσσαρακοστό ένατο άρθρο διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής μαθητών της Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ., τριετούς φοίτησης, των οποίων η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 στην Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής. Το ίδιο δικαίωμα εξασφαλίζεται και υπέρ μαθητών παλαιότερων σχολικών ετών και, συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις μαθητών ανεπαρκούς φοίτησης Ημερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παλαιοτέρων σχολικών ετών (ν. 3475/2006 και 4186/2013), τους αποφοίτους Β' κύκλου ΤΕΕ, καθώς και τους μαθητές οι οποίοι δεν συνέχισαν την φοίτησή τους πέραν της Β' τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Η ρύθμιση κρίνεται κατεπείγουσα εν όψει της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 και της ανάγκης άμεσης υποβολής εκ μέρους των υποψηφίων αιτήσεων συμμετοχής σε αυτές. Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σχέση με την σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ στην χώρα, διαπιστώθηκε αριθμός εγγραφών μαθητών, των οποίων η φοίτηση κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 στην Γ' τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης χαρακτηρίσθηκε ανεπαρκής, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή τους στις εξετάσεις κατά τον τρόπο που όριζε η οικεία και με την παρούσα ρύθμιση τροποποιούμενη διάταξη. Καθότι το σφάλμα οφείλεται στο ότι τα σχολεία κλήθηκαν αιφνιδιαστικά να εφαρμόσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγγραφή των ως άνω περιπτώσεων μαθητών, ενώ οι μαθητές της εν προκειμένω περίπτωσης καμία ευθύνη δεν φέρουν ως προς το εσφαλμένο της εγγραφής τους, η εισηγούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα εξέτασής τους κατά την περίοδο των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Με το πεντηκοστό άρθρο ρυθμίζονται το ζήτημα της καταβολής του επιμισθίου που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, δυνάμει των με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 (Β' 855) και Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (B' 956) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών και στο πλαίσιο των κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία των σχολείων και εκπαιδευτικών μονάδων εξωτερικού για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Η απαγόρευση αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα ως προς την καταβολή του επιμισθίου που λαμβάνουν οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του εδ. β' της παρ. 12 του αρ. 16 του ν. 4415/2016 «Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου», το οποίο λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν θα μπορούσε, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα να παρασχεθεί, και πάντως όχι πλήρως, χωρίς υπαιτιότητα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Λαμβανομένου δε υπ' όψιν, ότι, παρά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων εξωτερικού, εξακολουθούν να υφίστανται οι πάγιες δαπάνες που βαρύνουν τους εν λόγω υπαλλήλους (κυρίως μισθώματα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κ.α), οι οποίες κατά κανόνα τυγχάνουν αυξημένες στις χώρες απόσπασης αυτών συγκριτικά με το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι σκοπός παροχής του επιμισθίου είναι και η κάλυψη αυτού ακριβώς του αυξημένου κόστους διαβίωσης, είναι προκριτέα η θέσπιση της προτεινόμενης ρύθμισης, ειδικώς και μόνον για την διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας. Η παρούσα ρύθμιση, καθώς υπερισχύει κάθε προγενέστερης σχετικής ρύθμισης και, ιδίως, της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α' 159), αίρει κάθε τυχόν αβεβαιότητα για το θέμα.

Με το πεντηκοστό πρώτο άρθρο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αποστολής των απαραίτητων για την εκκαθάριση των επιμισθίων δικαιολογητικών. Από τον συνδυασμό α) της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 , (που θέτει την παροχή διδακτικού έργου ως προϋπόθεση καταβολής επιμισθίου) και β) της υπ' αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ/ 29-3-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε ευρώ|(Β' 1740) (που ορίζει μεταξύ άλλων κατά το διάστημα ποιων αδειών μπορεί να χορηγείται το επιμίσθιο), προκύπτει η υποχρέωση από μέρους των συντονιστών εκπαίδευσης, ως προϊσταμένων των αποσπασμένων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπεύθυνες δηλώσεις ως προς α) την παροχή έργου από μέρους των αποσπασμένων, και β) τις χορηγηθείσες σε αυτούς άδειες, ώστε να μπορεί να κριθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), αν στο πρόσωπο του κάθε αποσπασμένου πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καταβολή του επιμισθίου. Τα δικαιολογητικά αυτά του επιμισθίου υποβάλλονται εντύπως. Εν προκειμένω, τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν ληφθεί στις χώρες απόσπασης των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπάλληλων του εξωτερικού που λαμβάνουν επιμίσθιο, καθιστούν εκ των πραγμάτων δυσχερή την συγκέντρωση και αποστολή σε έντυπη μορφή των απαραίτητων για την εκκαθάριση των επιμισθίων εγγράφων, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην καταβολή αυτών. Με την παρούσα ρύθμιση, το πρόβλημα επιλύεται, όπως άλλωστε και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, με την βοήθεια της τεχνολογίας: δίνεται η δυνατότητα η εκκαθάριση των επιμισθίων να διενεργείται με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών αδειών στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παραμένει -εντός ευλόγου βεβαίως χρονικού διαστήματος, δεδομένων των δυσχερειών της παρούσας υγειονομικής κρίσης- η υποχρέωση αποστολής των ανωτέρω εγγράφων και σε έντυπη μορφή, χάριν της δυνατότητας πλήρους a posteriori ελέγχου, όμως η εκκαθάριση βάσει των ηλεκτρονικά υποβληθέντων εγγράφων λαμβάνει χώρα χωρίς η έντυπη υποβολή να την καθυστερεί.

Με το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α'114) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την περ. στ' του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), με σκοπό να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία και στις διδακτορικές σπουδές που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι..

Στο πεντηκοστό τρίτο άρθρο εισάγεται ρύθμιση με την οποία αντιμετωπίζεται ζήτημα που έχει προκύψει από τη απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, εξαιτίας της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπηρεσίες που δεν παρέχονται πλέον, όπως η μεταφορά, η σίτιση και οι απογευματινές δραστηριότητες, οφείλουν να μην χρεώνονται διαρκούσης της σχετικής απαγόρευσης.

Στο πεντηκοστό τέταρτο άρθρο προβλέπονται ενισχύσεις του κλάδου του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ο οποίος απασχολεί πάνω από το 3% των εργαζομένων της χώρας: 100.000 και πλέον εργαζόμενοι και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στην πλειοψηφία τους μικρές και μικρομεσαίες, δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αναχαίτιση της δράσης του κορωνοϊού COVID-19, επηρέασε πολλαπλά, τόσο τους φορείς του πολιτισμού, όσο και τους επαγγελματίες του πολιτισμού, αυτοαπασχολούμενους και μη. Λόγω των αναγκαίων περιορισμών που επιβλήθηκαν στην κίνηση των πολιτών και λόγω της υποχρέωσης για παραμονή στο σπίτι, ο πολιτισμός και οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτόν καλλιτέχνες και εν γένει δημιουργοί αναδείχθηκαν σε καταφύγιο των πολιτών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έλαβε υπόψη περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο (19.3.2020 C(2020) 1863 final) με το οποίο επιτρέπονται: i) άμεσες επιχορηγήσεις, ήτοι επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς για τη χορήγηση έως και 800 000 ευρώ σε επιχειρήσεις για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών ρευστότητας·, ii) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, iii) επιδοτούμενα δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, iv) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές ενισχύσεις στην πραγματική οικονομία, ν) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.
Έτσι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θέλοντας να ενισχύσει τους δημιουργούς και καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσω της δουλειάς τους έχουν συμβάλλει κοινωνικά τα μέγιστα, κατά την δύσκολη αυτή περίοδο της απομόνωσης των πολιτών, λόγω των μέτρων περιορισμού του COVID- 19, εξασφάλισε την χρηματοδότηση των δραστηριοποιούμενων στον χώρο του πολιτισμού. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η δυνατότητα να επιχορηγήσει τους δραστηριοποιούμενους στον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι επιτρέπεται η επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού σε φορείς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και ασκούν δραστηριότητες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, οι οποίοι φορολογικά εντάσσονται σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σχετικό με την υποστήριξη και ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς και σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σχετικό με υπηρεσίες που άπτονται του Σύγχρονου Πολιτισμού εν γένει.
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δύνανται να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού φορείς, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις διενεργούνται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 76 του ν. 4170/2013 (Α'163), και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της επιχορήγησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Το ποσό της επιχορήγησης είναι ακατάσχετο. Στην τρίτη παρ. διευκρινίζεται ότι το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον η σχετική πρόσκληση εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Με το πεντηκοστό πέμπτο άρθρο προβλέπεται ότι για τις επιχορηγήσεις που διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού από κάθε είδους πιστώσεις προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη χορήγηση ειδικής έγκρισης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας επιχορήγησης των φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστική και κοινωφελή δράση στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού-COVID 19 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πεντηκοστό έκτο άρθρο προβλέπεται ότι τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων), οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονται ως τις 31.12.2019 από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ως προς την οικονομική τους δραστηριότητα, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) και τους ανατίθενται αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται διοικητικά, ενώ η εξόφληση των ως άνω δαπανών διενεργείται από το υφιστάμενο Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των πληρωμών των δαπανών των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, τη διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών (ΗΔΔ) και την αποφυγή προσκομμάτων στη λειτουργία και τη διεκπεραίωση του έργου των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερεια