Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2005

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αρθρα
Κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2005


Αρθρα Κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2005

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Κωδικός ΣΤΑΚΟΔ Περιγραφή

100

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

110

Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικές ποικιλίες, φυτοκομικές επιχειρήσεις

111

Δημητριακά και άλλα φυτά που δεν κατατάσσονται αλλού, καλλιέργεια

112

Λαχανικά, κηπευτικές ποικιλίες και προϊόντα φυτωρίου, καλλιέργεια

113

Δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια, καλλιέργειες φυτών για αφεψήματα και μπαχαρικά

120

Κτηνοτροφία

121

Βοοειδών εκτροφή, γαλακτοκομία

122

Προβατοειδή, αιγοειδή, άλογα, όνοι, ημίονοι, γίννοι (γαϊδαρομούλαρα), εκτροφή

123

Χοίροι, εκτροφή

124

Πουλερικά, εκτροφή

125

Ζώα, άλλα, εκτροφή

130

Γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, μεικτές

140

Γεωργίας συναφείς δραστηριότητες και ζωοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών

141

Γεωργίας συναφείς δραστηριότητες

142

Ζωοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών

150

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων, αναπαραγωγή θηραμάτων και συναφείς δραστηριότητες

200

Δασοκομία, υλοτομία και συναφείς δραστηριότητες

201

Δασοκομία και υλοτομία

202

Δασοκομίας και υλοτομίας συναφείς δραστηριότητες

500

Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής γόνου - δραστηριότητες συναφείς με την αλιεία

501

Αλιεία

502

Ιχθυοτροφεία και μονάδες παραγωγής γόνου, εκμετάλλευση

1000

ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ - ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ

1010

Λιθάνθρακας, εξόρυξη και συσσωμάτωση

1020

Λιγνίτης, εξόρυξη και συσσωμάτωση

1030

Τύρφη, εξόρυξη και συσσωμάτωση

1100

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΑΡΓΟ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΝΤΛΗΣΗ, - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1110

Πετρέλαιο, αργό, και φυσικό αέριο, άντληση

1120

Πετρελαίου και φυσικού αερίου, άντλησης, συναφείς δραστηριότητες με εξαίρεση τις μελέτες

1200

Ουρανίου και θορίου μεταλλεύματα, εξόρυξη

1300

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΕΞΟΡΥΞΗ

1310

Σιδηρομετάλλευμα, εξόρυξη

1320

Μη σιδηρούχα μεταλλικά μεταλλεύματα, εκτός των μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου, εξόρυξη

1400

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΛΟΙΠΑ

1410

Λίθοι, εξόρυξη

1411

Λίθοι για οικοδομικές χρήσεις, εξόρυξη

1412

Ασβεστόλιθος, γύψος και κιμωλία, εξόρυξη

1413

Σχιστόλιθος, εξόρυξη

1420

Αμμος και άργιλος, εξόρυξη

1421

Αμμοχάλικο και άμμος, λειτουργία φρεάτων παραγωγής

1422

Αργιλος και καολίνης, εξόρυξη

1430

Ορυκτά για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων, εξόρυξη

1440

Αλάτι, παραγωγή

1450

Εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες, άλλες, π.δ.κ.α.

1500

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1510

Κρέατα και προϊόντα κρέατος, παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση

1511

Κρέας, παραγωγή και συντήρηση

1512

Κρέας πουλερικών, παραγωγή και συντήρηση

1513

Προϊόντα από κρέας ζώων και πουλερικών, παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση

1520

Ψάρια και προϊόντα ψαριών, επεξεργασία και συντήρηση

1530

Φρούτα και λαχανικά, επεξεργασία και συντήρηση

1531

Πατάτες, επεργασία και συντήρηση

1532

Χυμοί από φρούτα και λαχανικά, παραγωγή

1533

Φρούτα και λαχανικά π.δ.κ.α., επεξεργασία και συντήρηση

1540

Ελαια και λίπη, φυτικά και ζωικά, παραγωγή

1541

Ελαια και λίπη, μη επεξεργασμένα, παραγωγή

1542

Ελαια και λίπη, εξευγενισμένα, παραγωγή

1543

Μαργαρίνη και παρόμοια βρώσιμα λίπη, παραγωγή

1550

Γαλακτοκομικά προϊόντα, παραγωγή

1551

Γαλακτοκομείων εκμετάλλευση και τυροκομία

1552

Παγωτά, παραγωγή

1560

Αλευρομύλων προϊόντα, άμυλα και προϊόντα αμύλου, παραγωγή

1561

Αλευρομύλων προϊόντα, παραγωγή

1562

Αμυλα και προϊόντα αμύλου, παραγωγή

1570

Ζωοτροφές παρασκευασμένες, παραγωγή

1571

Ζωοτροφές, παρασκευασμένες, για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, παραγωγή

1572

Ζωοτροφές, παρασκευασμένες, για κατοικίδια ζώα, παραγωγή

1580

Διατροφής άλλα είδη, παραγωγή

1581

Αρτοποιία - νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, παραγωγή

1582

Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής, παραγωγή

1583

Ζάχαρη, παραγωγή

1584

Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά, παραγωγή

1585

Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόμοια αλευρώδη προϊόντα, παραγωγή

1586

Τσάι και καφές, επεξεργασία

1587

Αρτύματα και καρυκεύματα, παραγωγή

1588

Διατροφής, ομογενοποιημένα παρασκευάσματα, και διαιτητικές τροφές, παραγωγή

1589

Διατροφής άλλα είδη π.δ.κ.α., παραγωγή

1590

Ποτοποιία

1591

Αποστάγματα αλκοολούχων ποτών, παραγωγή

1592

Αλκοόλη, αιθυλική, από υλικά που υφίστανται ζύμωση, παραγωγή

1593

Κρασί, παραγωγή

1594

Μηλίτης και κρασιά από άλλα φρούτα, παραγωγή

1595

Ποτά, μη αποσταγμένα, άλλα, που υφίστανται ζύμωση, παραγωγή

1596

Ζυθοποιία

1597

Βύνη, παραγωγή

1598

Νερά, μεταλλικά, και αναψυκτικά, παραγωγή

1600

Καπνού προϊόντα, παραγωγή

1700

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1710

Υφαντικές ίνες, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1711

Ινες βαμβακερές, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1712

Ινες ερίου, για την κατασκευή εριονήματος καρντέ, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1713

Ινες ερίου για την κατασκευή εριονήματος πενιέ, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1714

Ινες λιναριού, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1715

Μεταξιού, έστω και από νόιλς, συστροφή και προπαρασκευή - συστροφή και περαιτέρω επεξεργασία νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήματος τεξτουρέ)

1716

Ραφοκλωστές, κατασκευή

1717

Ινες υφαντικές, άλλες, προπαρασκευή και νηματοποίηση

1720

Υφαντικές ύλες, ύφανση

1721

Νήματα βαμβακερά, ύφανση

1722

Εριονήματα καρντέ, ύφανση

1723

Εριονήματα πενιέ, ύφανση

1724

Νήματα μεταξωτά, ύφανση

1725

Νήματα άλλα, ύφανση

1730

Υφαντουργικά προϊόντα, φινίρισμα

1740

Κλωστοϋφαντουργικά είδη, έτοιμα, εκτός από ενδύματα, κατασκευή Υφαντουργικά είδη, έτοιμα, εκτός από ενδύματα, κατασκευή

1750

Κλωστοϋφαντουργικά είδη, άλλα, κατασκευή

1751

Χαλιά και κιλίμια, κατασκευή

1752

Σκοινιά χοντρά και λεπτά, σπάγγοι και δίχτυα, κατασκευή

1753

Μη υφασμένα είδη και προϊόντα από μη υφασμένα είδη εκτός από τα ενδύματα, κατασκευή

1754

Υφαντουργικά προϊόντα, άλλα, π.δ.κ.α., κατασκευή

1760

Υφάσματα, πλεκτά, και υφάσματα πλέξης κροσέ, κατασκευή

1770

Πλεκτά είδη και είδη πλέξης κροσέ, κατασκευή

1771

Καλτσοποιίας είδη, απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, κατασκευή

1772

Πλεκτά πουλόβερ, ζακέτες και παρόμοια είδη απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ, κατασκευή

1800

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

1810

Δερμάτινα ενδύματα, κατασκευή

1820

Ενδύματα, άλλα, και συναφή εξαρτήματα, κατασκευή

1821

Ενδύματα εργασίας, κατασκευή

1822

Ενδύματα εξωτερικά, άλλα, κατασκευή

1823

Εσώρουχα, κατασκευή

1824

Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης, άλλα, κατασκευή

1830

Γουναρικά, κατεργασία και βαφή - κατασκευή γούνινων ειδών

1900

ΔΕΡΜΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ, - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

1910

Δέρμα, κατεργασία και δέψη

1920

Είδη ταξιδιού (αποσκευές), τσάντες και παρόμοια είδη, είδη σελοποιίας και σαγματοποιίας, κατασκευή

1930

Υποδήματα, κατασκευή

2000

ΞΥΛΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

2010

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου

2020

Καπλαμάς σε φύλλα, αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επικολλητά, μοριόπλακες (μοριοσανίδες), ινόπλακες (ινοσανίδες) και άλλες πλάκες, κατασκευή

2030

Ξυλουργικά προϊόντα για την οικοδομική, κατασκευή

2040

Εμπορευματοκιβώτια ξύλινα, κατασκευή

2050

Ξύλου προϊόντα άλλα - είδη από φελλό και είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, κατασκευή

2051

Ξύλου προϊόντα άλλα, κατασκευή

2052

Φελλού, είδη, και είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, κατασκευή

2100

ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

2110

Χαρτοπολτός, παραγωγή, - κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

2111

Χαρτοπολτός, παραγωγή

2112

Χαρτί και χαρτόνι, κατασκευή

2120

Χαρτιού και χαρτονιού είδη, κατασκευή

2121

Χαρτί και χαρτόνι, κυματοειδές, και εμπορευματοκιβώτια από χαρτί και χαρτόνι, κατασκευή

2122

Οικιακής χρήσης είδη, είδη υγιεινής και είδη τουαλέτας, κατασκευή

2123

Χαρτοπωλείου είδη (χαρτικά), κατασκευή

2124

Χαρτί ταπετσαρίας (τοίχων), κατασκευή

2125

Χαρτιού και χαρτονιού άλλα είδη π.δ.κ.α., κατασκευή

2200

ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ή ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2210

Εκδόσεις

2211

Βιβλία, έκδοση

2212

Εφημερίδες, έκδοση

2213

Περιοδικά κάθε είδους, έκδοση

2214

Ηχου, προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής, έκδοση

2215

Εκδοτικές δραστηριότητες, άλλες

2220

Εκτυπώσεις και συναφείς δραστηριότητες

2221

Εφημερίδες, εκτύπωση

2222

Εκτύπωση π.δ.κ.α.

2223

Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

2224

Στοιχειοθεσία και σύνθεση τυπογραφικών πλακών

2225

Εκτύπωσης άλλες συναφείς δραστηριότητες

2230

Ηχου ή εικόνας και πληροφορικής προεγγεγραμμένα μέσα, αναπαραγωγή

2231

Ηχου προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής, αναπαραγωγή

2232

Εικόνας προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής, αναπαραγωγή

2233

Πληροφορικής προεγγεγραμμένα μέσα, αναπαραγωγή

2300

ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΚΩΚ), ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2310

Οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) προϊόντα, παραγωγή

2320

Διύλισης πετρελαίου προϊόντα, παραγωγή

2330

Καύσιμα, πυρηνικά, επεξεργασία

2400

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟϊΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2410

Χημικά προϊόντα, βασικά, παραγωγή

2411

Αέρια βιομηχανικά, παραγωγή

2412

Χρωστικές ύλες, παραγωγή

2413

Χημικές ουσίες, άλλες ανόργανες βασικές, παραγωγή

2414

Χημικές ουσίες, άλλες οργανικές βασικές, παραγωγή

2415

Λιπάσματα και αζωτούχες ενώσεις, παραγωγή

2416

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές, παραγωγή

2417

Ελαστικό, συνθετικό, (συνθετικό καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές, παραγωγή

2420

Παρασιτοκτόνα και άλλα αγροχημικά προϊόντα, παραγωγή

2430

Χρώματα, βερνίκια και παρόμοια επιχρίσματα, μελάνια τυπογραφίας και μαστίχες, παραγωγή

2440

Φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα για ιατρικούς σκοπούς και βοτανικά προϊόντα, παραγωγή

2441

Φαρμακευτικά προϊόντα, βασικά, παραγωγή

2442

Φαρμακευτικά παρασκευάσματα, παραγωγή

2450

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης, αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού

2451

Σαπούνια και απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού και στίλβωσης

2452

Αρώματα και παρασκευάσματα καλλωπισμού, παραγωγή

2460

Χημικά προϊόντα, άλλα, παραγωγή

2461

Εκρηκτικά, παραγωγή

2462

Κόλλα διαφόρων τύπων και ζελατίνες, παραγωγή

2463

Αιθέρια έλαια, παραγωγή

2464

Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, παραγωγή

2465

Ηχου, εικόνας κ.ά. μη προεγγεγραμμένα (κενά) μέσα εγγραφής, παραγωγή

2466

Χημικά προϊόντα, άλλα π.δ.κ.α., παραγωγή

2470

Ινες συνθετικές, παραγωγή

2500

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2510

Ελαστικού (καουτσούκ) προϊόντα, κατασκευή

2511

Επίσωτρα και αεροθάλαμοι από καουτσούκ

2512

Επίσωτρα ελαστικά, αναγόμωση και επισκευή

2513

Ελαστικού (καουτσούκ) προϊόντα, άλλα, κατασκευή

2520

Πλαστικά προϊόντα, κατασκευή

2521

Πλαστικές πλάκες, φύλλα, σωλήνες και είδη καθορισμένης μορφής, κατασκευή

2522

Συσκευασίας, πλαστικά είδη, κατασκευή

2523

Οικοδομικά υλικά, πλαστικά, κατασκευή

2524

Πλαστικά προϊόντα, άλλα, κατασκευή

2600

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2610

Γυαλί και προϊόντα από γυαλί, κατασκευή

2611

Γυαλί επίπεδο, κατασκευή

2612

Γυαλί επίπεδο, μορφοποίηση και κατεργασία

2613

Γυαλί κοίλο, κατασκευή

2614

Γυαλιού, ίνες, κατασκευή

2615

Γυαλιού άλλα είδη, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις, κατασκευή και κατεργασία

2620

Κεραμικά είδη, μη δομικά ή πυρίμαχα - πυρίμαχα κεραμικά προϊόντα, κατασκευή

2621

Κεραμικά είδη οικιακής χρήσης και κεραμικά διακοσμητικά είδη, κατασκευή

2622

Είδη υγιεινής, κεραμικά, κατασκευή

2623

Μονωτές, κεραμικοί, και κεραμικά μονωτικά εξαρτήματα, κατασκευή

2624

Κεραμικά προϊόντα για τεχνικές χρήσεις, άλλα, κατασκευή

2625

Κεραμικά προϊόντα, άλλα, κατασκευή

2626

Κεραμικά προϊόντα, πυρίμαχα, κατασκευή

2630

Πλακίδια και κυβόλιθοι, κεραμικά, κατασκευή

2640

Τούβλα, πλακίδια και λοιπά δομικά προϊόντα από οπτή γη, κατασκευή

2650

Τσιμέντο, ασβέστης και γύψος, παραγωγή

2651

Τσιμέντο, παραγωγή

2652

Ασβέστης, παραγωγή

2653

Γύψος, παραγωγή

2660

Σκυροδέματος, γύψου και τσιμέντου προϊόντα, κατασκευή

2661

Σκυροδέματος δομικά προϊόντα, κατασκευή

2662

Γύψου δομικά προϊόντα, κατασκευή

2663

Σκυρόδεμα, έτοιμο, κατασκευή

2664

Κονιάματα, κατασκευή

2665

Ινοτσιμέντο, κατασκευή

2666

Σκυροδέματος, γύψου και τσιμέντου άλλα προϊόντα, κατασκευή

2670

Λίθοι, κοπή και κατεργασία

2680

Μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, άλλα, παραγωγή

2681

Λειαντικά προϊόντα, παραγωγή

2682

Ορυκτά προϊόντα, μη μεταλλικά, προϊόντα, άλλα π.δ.κ.α., παραγωγή

2700

ΜΕΤΑΛΛΑ, ΒΑΣΙΚΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2710

Σίδηρος, βασικός, και χάλυβας και σιδηροκράματα, παραγωγή (ΕΚΑΧ)*

2720

Σωλήνες, κατασκευή

2721

Σωλήνες, χυτοσιδηροί, κατασκευή

2722

Χαλυβδοσωλήνες, κατασκευή

2730

Σιδήρου και χάλυβα άλλες πρωτογενείς κατεργασίες και παραγωγή κραμάτων σιδήρου εκτός ΕΚΑΧ

2731

Ψυχρή επεκτατική ολκή

2732

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων

2733

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση

2734

Συρματοποίηση

2735

Σιδήρου και χάλυβα άλλες πρωτογενείς κατεργασίες π.δ.κ.α. - παραγωγή κραμάτων σιδήρου εκτός ΕΚΑΧ

2740

Πολύτιμα μέταλλα, βασικά, και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, παραγωγή

2741

Πολύτιμα μέταλλα, παραγωγή

2742

Αλουμίνιο (αργίλιο), παραγωγή

2743

Μόλυβδος, ψευδάργυρος και κασσίτερος, παραγωγή

2744

Χαλκός, παραγωγή

2745

Μέταλλα μη σιδηρούχα, άλλα, παραγωγή

2750

Χύτευση μετάλλων

2751

Χύτευση σιδήρου

2752

Χύτευση χάλυβα

2753

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

2754

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

2800

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2810

Μεταλλικά προϊόντα, δομικά, κατασκευή

2811

Σκελετοί, μεταλλικοί, και μέρη σκελετών

2812

Κουφώματα, μεταλλικά, κατασκευή

2820

Ντεπόζιτα, δεξαμενές και δοχεία μεταλλικά - σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης, κατασκευή

2821

Nτεπόζιτα, δεξαμενές και δοχεία, μεταλλικά, κατασκευή

2822

Σώματα και λέβητες κεντρικής θέρμανσης, κατασκευή

2830

Ατμογεννήτριες, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση, κατασκευή

2840

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση - κονιομεταλλουργία

2850

Μετάλλων κατεργασία και επικάλυψη - γενικές μηχανολογικές εργασίες

2851

Μετάλλων κατεργασία και επικάλυψη

2852

Μηχανολογικές εργασίες, γενικές

2860

Μαχαιροπήρουνα, εργαλεία και σιδηρικά, κατασκευή

2861

Μαχαιροπήρουνα, κατασκευή

2862

Εργαλεία, κατασκευή

2863

Κλειδαριές και μεντεσέδες, κατασκευή

2870

Μεταλλικά προϊόντα, άλλα, κατασκευή

2871

Βαρέλια και παρόμοια δοχεία, χαλύβδινα, κατασκευή

2872

Συσκευασίας, είδη, ελαφρά μεταλλικά, κατασκευή

2873

Συρμάτινα είδη, κατασκευή

2874

Συνδετήρες εν γένει, προϊόντα κοχλιομηχανών, αλυσίδες και ελατήρια, κατασκευή

2875

Μεταλλικά προϊόντα, άλλα π.δ.κ.α., κατασκευή

2900

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

2910

Μηχανήματα για την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση μηχανικής ενέργειας, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων, κατασκευή

2911

Κινητήρες και στρόβιλοι, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων, κατασκευή

2912

Αντλίες και συμπιεστές, κατασκευή

2913

Κρουνοποιίας, είδη, και βαλβίδες, κατασκευή

2914

Τριβείς, μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, στοιχεία οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης, κατασκευή

2920

Μηχανήματα γενικής χρήσης, άλλα, κατασκευή

2921

Κλίβανοι και καυστήρες, κατασκευή

2922

Ανυψωτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός διακίνησης φορτίων, κατασκευή

2923

Ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός μη οικιακής χρήσης, κατασκευή

2924

Μηχανήματα γενικής χρήσης, άλλα π.δ.κ.α., κατασκευή

2930

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα, κατασκευή

2931

Ελκυστήρες, γεωργικοί, κατασκευή

2932

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα, άλλα, κατασκευή

2940

Εργαλειομηχανές, κατασκευή

2950

Μηχανήματα ειδικής χρήσης, άλλα, κατασκευή

2951

Μηχανήματα μεταλλουργίας, κατασκευή

2952

Μηχανήματα ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών, κατασκευή

2953

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, κατασκευή

2954

Μηχανήματα για τις βιομηχανίες κλωστο?φαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών, κατασκευή

2955

Μηχανήματα για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευή

2956

Μηχανήματα ειδικής χρήσης, άλλα π.δ.κ.α., κατασκευή

2960

Οπλα και πυρομαχικά, κατασκευή

2970

Συσκευές, οικιακές, π.δ.κ.α., κατασκευή

2971

Συσκευές, οικιακές, ηλεκτρικές, κατασκευή

2972

Συσκευές, οικιακές, μη ηλεκτρικές, κατασκευή

3000

Μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κατασκευή

3001

Μηχανές γραφείου, κατασκευή

3002

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής, κατασκευή

3100

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Π.Δ.Κ.Α., ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3110

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, κατασκευή

3120

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευή

3130

Σύρματα και καλώδια, μονωμένα, κατασκευή

3140

Συσσωρευτές, ηλεκτρικοί, πρωτογενή ηλεκτρικά στοιχεία και πρωτογενείς ηλεκτρικές συστοιχίες

3150

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες, κατασκευή

3160

Ηλεκτρικός εξοπλισμός π.δ.κ.α., κατασκευή

3161

Ηλεκτρικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα π.δ.κ.α., κατασκευή

3162

Ηλεκτρικός εξοπλισμός, λοιπός, π.δ.κ.α., κατασκευή

3200

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3210

Ηλεκτρονικές λυχνίες και λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, κατασκευή

3220

Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί πομποί και συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία και την ενσύρματη τηλεγραφία, κατασκευή

3230

Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί δέκτες και συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και τα σχετικά προϊόντα

3300

ΟΡΓΑΝΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3310

Ιατροχειρουργικός εξοπλισμός και ορθοπεδικά όργανα, κατασκευή

3320

Οργανα και συσκευές μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, κατασκευή

3330

Εξοπλισμός ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, κατασκευή

3340

Οπτικά όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός, κατασκευή

3350

Ρολόγια, κατασκευή

3400

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3410

Αυτοκίνητα οχήματα, κατασκευή

3420

Αμαξώματα για αυτοκίνητα οχήματα - ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα

3430

Αυτοκινήτων οχημάτων και κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων, μέρη και εξαρτήματα, κατασκευή

3500

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

3510

Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων κάθε είδους

3511

Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών κάθε είδους, εκτός των σκαφών αναψυχής και των αθλητικών σκαφών

3512

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

3520

Ατμάμαξες και τροχαίο υλικό για σιδηροδρόμους και τροχιοδρόμους (τραμ), κατασκευή

3530

Αεροσκάφη και διαστημόπλοια, κατασκευή

3540

Μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, κατασκευή

3541

Μοτοσυκλέτες, κατασκευή

3542

Ποδήλατα, κατασκευή

3543

Αμαξίδια, αναπηρικά, κατασκευή

3550

Μεταφορών, λοιπός εξοπλισμός π.δ.κ.α., κατασκευή

3600

ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α.

3610

Επιπλα, κατασκευή

3611

Καρέκλες και καθίσματα, κατασκευή

3612

Επιπλα για γραφεία και καταστήματα, άλλα, κατασκευή

3613

Επιπλα κουζίνας, άλλα, κατασκευή

3614

Επιπλα, άλλα, κατασκευή

3615

Στρώματα, κατασκευή

3620

Κοσμήματα και συναφή είδη, κατασκευή

3621

Νομίσματα και μετάλλια, κοπή

3622

Κοσμήματα και συναφή είδη π.δ.κ.α., κατασκευή

3630

Μουσικά όργανα, κατασκευή

3640

Αθλητικά είδη, κατασκευή

3650

Παιχνίδια κάθε είδους, κατασκευή

3660

Κατασκευών βιομηχανίες, διάφορες άλλες π.δ.κ.α.

3661

Κοσμημάτων απομιμήσεις, κατασκευή

3662

Σκούπες και βούρτσες, κατασκευή

3663

Κατασκευών βιομηχανίες, άλλες π.δ.κ.α.

3700

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

3710

Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων

3720

Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων

4000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΑΡΟΧΗ

4010

Ηλεκτρικό ρεύμα, παραγωγή και διανομή

4020

Φυσικό αέριο, παραγωγή - διανομή αερίων καυσίμων με αγωγούς

4030

Ατμός και ζεστό νερό, παροχή

4100

Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού

4500

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4510

Προετοιμασία εργοταξίου

4511

Κατεδάφιση κτιρίων - εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

4512

Γεωτρήσεις, δοκιμαστικές

4520

Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους - έργα πολιτικού μηχανικού

4521

Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού

4522

Στέγης, επικαλύψεις και πλαίσια, κατασκευή

4523

Αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, κατασκευή

4524

Υδραυλικά και λιμενικά έργα, κατασκευή

4525

Κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης, λοιπών, εκτέλεση

4530

Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

4531

Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

4532

Μονώσεις

4533

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

4534

Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, λοιπές

4540

Αποπεράτωση κτιρίων

4541

Επιχρίσεις κονιαμάτων

4542

Ξυλουργικές εργασίες

4543

Δαπέδων και τοίχων, επενδύσεις

4544

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

4545

Αποπεράτωσης κτιρίων, λοιπές εργασίες

4550

Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή

5000

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ, ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

5010

Πώληση αυτοκινήτων οχημάτων

5020

Αυτοκίνητα οχήματα, συντήρηση και επισκευή

5030

Αυτοκινήτων οχημάτων μέρη και εξαρτήματα, πώληση

5040

Μοτοσυκλέτες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, πώληση, συντήρηση και επισκευή

5050

Καύσιμα οχημάτων, λιανική πώληση

5100

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

5110

Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

5111

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση αγροτικών πρώτων υλών, ζωντανών ζώων, κλωστο?φαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

5112

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

5113

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

5114

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

5115

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

5116

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση κλωστο?φαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

5117

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

5118

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, ειδικευμένοι στην πώληση ειδικών προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων π.δ.κ.α.

5119

Αντιπρόσωποι, εμπορικοί, που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων αγαθών

5120

Ακατέργαστα αγροτικά προϊόντα και ζωντανά ζώα, χονδρικό εμπόριο

5121

Δημητριακά, σπορικά και ζωοτροφές, χονδρικό εμπόριο

5122

Λουλούδια και φυτά, χονδρικό εμπόριο

5123

Ζώα, ζοντανά, χονδρικό εμπόριο

5124

Δέρματα, προβιές και κατεργασμένο δέρμα, χονδρικό εμπόριο

5125

Καπνός ακατέργαστος, χονδρικό εμπόριο

5130

Τρόφιμα, ποτά και καπνός, χονδρικό εμπόριο

5131

Φρούτα και λαχανικά, χονδρικό εμπόριο

5132

Κρέας και προϊόντα κρέατος, χονδρικό εμπόριο

5133

Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, βρώσιμα έλαια και λίπη, χονδρικό εμπόριο

5134

Ποτά, αλκοολούχα, και λοιπά ποτά, χονδρικό εμπόριο

5135

Καπνού προοϊόντα, χονδρικό εμπόριο

5136

Ζάχαρη, σοκολάτα και είδη ζαχαροπλαστικής, χονδρικό εμπόριο

5137

Καφές, τσάι, κακάο και μπαχαρικά, χονδρικό εμπόριο

5138

Τρόφιμα άλλα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (καρκινοειδή, μαλάκια), χονδρικό εμπόριο

5139

Τρόφιμα, ποτά και καπνός, μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

5140

Οικιακής χρήσης, είδη, χονδρικό εμπόριο

5141

Κλωστο?φαντουργικά προϊόντα, χονδρικό εμπόριο

5142

Ενδύματα και υποδήματα, χονδρικό εμπόριο

5143

Συσκευές, οικιακές, ηλεκτρικές, - ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συσκευές, χονδρικό εμπόριο

5144

Πορσελάνης, είδη, και γυαλικά, χαρτί ταπετσαρίας και υλικά καθαρισμού, χονδρικό εμπόριο

5145

Αρώματα και καλλυντικά, χονδρικό εμπόριο

5146

Φαρμακευτικά είδη, χονδρικό εμπόριο

5147

Οικιακής χρήσης, άλλα είδη, χονδρικό εμπόριο

5150

Ενδιάμεσα προϊόντα μη αγροτικά, απορρίμματα και υπολείμματα, χονδρικό εμπόριο

5151

Στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και συναφή προϊόντα, χονδρικό εμπόριο

5152

Μέταλλα και μεταλλεύματα, χονδρικό εμπόριο

5153

Ξυλεία, οικοδομικά υλικά και είδη υγιεινής, χονδρικό εμπόριο

5154

Σιδηρικά, υδραυλικά είδη και εξοπλισμός για εγκαταστάσεις θέρμανσης, χονδρικό εμπόριο

5155

Χημικά προϊόντα, χονδρικό εμπόριο

5156

Ενδιάμεσα προϊόντα, άλλα, χονδρικό εμπόριο

5157

Απορρίμματα και υπολείμματα, χονδρικό εμπόριο

5160

Μηχανήματα και εξοπλισμός, χονδρικό εμπόριο

5161

Εργαλειομηχανές, χονδρικό εμπόριο

5162

Μηχανήματα για κατασκευαστικά έργα, χονδρικό εμπόριο

5163

Κλωστο?φαντουρικής βιομηχανίας, μηχανήματα, - ραπτομηχανές και πλεκτομηχανές, χονδρικό εμπόριο

5164

Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου, χονδρικό εμπόριο

5165

Μηχανήματα, άλλα, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, το εμπόριο και την πλοήγηση, χονδρικό εμπόριο

5166

Αγροτικά μηχανήματα, εξαρτήματα και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων, χονδρικό εμπόριο

5170

Χονδρικό εμπόριο, άλλο

5200

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

5210

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

5211

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, στα οποία υπερισχύουν τρόφιμα, ποτά ή καπνός

5212

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, άλλο

5220

Τρόφιμα, ποτά και καπνός, λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα

5221

Φρούτα και λαχανικά, λιανικό εμπόριο

5222

Κρέας και προϊόντα κρέατος, λιανικό εμπόριο

5223

Ψάρια και θαλασσινά (ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια), λιανικό εμπόριο

5224

Ψωμί, λοιπά είδη αρτοποιίας και είδη ζαχαροπλαστικής εν γένει, λιανικό εμπόριο

5225

Ποτά, αλκοολούχα, και λοιπά, λιανικό εμπόριο

5226

Καπνού προϊόντα, λιανικό εμπόριο

5227

Λιανικό εμπόριο με εξειδίκευση στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού, άλλο

5230

Φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, καλλυντικά και είδη τουαλέτας, λιανικό εμπόριο

5231

Φαρμακεία

5232

Ιατρικά και ορθοπεδικά είδη, λιανικό εμπόριο

5233

Καλλυντικά και είδη τουαλέτας, λιανικό εμπόριο

5240

Λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα, άλλο

5241

Υφαντουργικά προϊόντα, λιανικό εμπόριο

5242

Ενδύματα, λιανικό εμπόριο

5243

Υποδήματα και δερμάτινα είδη, λιανικό εμπόριο

5244

Επιπλα, φωτιστικά και είδη νοικοκυριού π.δ.κ.α., λιανικό εμπόριο

5245

Συσκευές, οικιακές, ηλεκτρικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συσκευές, λιανικό εμπόριο

5246

Σιδηρικά, χρώματα και τζάμια, λιανικό εμπόριο

5247

Βιβλία, εφημερίδες και χαρτικά, λιανικό εμπόριο

5248

Λιανικό εμπόριο σε ειδικευμένα καταστήματα, άλλο

5250

Μεταχειρισμένα είδη, διάθεση σε καταστήματα λιανικής

5260

Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα

5261

Λιανικό εμπόριο που διενεργείται από εμπορικούς οίκους μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών

5262

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

5263

Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα, άλλο

5270

Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

5271

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους (μπότες, παπούτσια κλπ) και άλλων δερμάτινων ειδών

5272

Επισκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών

5273

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

5274

Επισκευές π.δ.κ.α.

5500

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

5510

Ξενοδοχεία

5511

Ξενοδοχεία και μοτέλ, με εστιατόριο

5512

Ξενοδοχεία και μοτέλ, χωρίς εστιατόριο

5520

Κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις (camping), και άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος για μικρή χρονική διάρκεια

5521

Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια

5522

Κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις (camping), περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για τροχόσπιτα

5523

Αλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α.

5530

Εστιατόρια

5540

Μπαρ

5550

Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα

5551

Καντίνες

5552

Τροφοδοσία με τρόφιμα

6000

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ

6010

Μεταφορές, σιδηροδρομικές

6020

Μεταφορές χερσαίες, άλλες

6021

Μεταφορές επιβατών, προγραμματισμένες χερσαίες, άλλες

6022

Ταξί, εκμετάλλευση

6023

Μεταφορές επιβατών, χερσαίες, άλλες

6024

Μεταφορές εμπορευμάτων, οδικές

6030

Μεταφορές μέσω αγωγών

6100

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ

6110

Μεταφορές, θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές

6120

Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών

6200

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

6210

Αεροπορικές μεταφορές, προγραμματισμένες

6220

Αεροπορικές μεταφορές, μη προγραμματισμένες

6230

Μεταφορές, διαστημικές

6300

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

6310

Διακίνηση και αποθήκευση φορτίων

6311

Διακίνηση φορτίων

6312

Αποθήκευση

6320

Μεταφορικές δραστηριότητες, άλλες βοηθητικές

6321

Μεταφορικές δραστηριότητες, άλλες βοηθητικές χερσαίες

6322

Μεταφορικές δραστηριότητες, άλλες βοηθητικές, μέσω υδάτινων οδών

6323

Αεροπορικές μεταφορικές δραστηριότητες, άλλες

6330

Ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών, δραστηριότητες, - δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας π.δ.κ.α.

6340

Μεταφορών, γραφείων, άλλων, δραστηριότητες

6400

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6410

Ταχυδρομικές δραστηριότητες

6411

Εθνικών ταχυδρομείων, δραστηριότητες

6412

Ταχυδρομικές δραστηριότητες διαφορετικές από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)

6420

Τηλεπικοινωνίες

6500

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

6510

Νομισματικοί οργανισμοί, ενδιάμεσοι

6511

Τραπεζών, κεντρικών, δραστηριότητες

6512

Οργανισμών, νομισματικών, άλλων ενδιάμεσων, δραστηριότητες

6520

Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ενδιάμεσοι, άλλοι

6521

Χρηματοδοτική μίσθωση (λήζινγκ)

6522

Πιστωτικές δραστηριότητες, άλλες

6523

Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενδιάμεσων, άλλες δραστηριότητες π.δ.κ.α

6600

Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

6601

Ασφάλειες ζωής

6602

Συνταξιοδοτικά ταμεία

6603

Ασφάλειες άλλες, εκτός από τις ασφάλειες ζωής

6700

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

6710

Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενδιάμεσων, δραστηριοτήτων, συναφείς δραστηριότητες, εκτός από τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

6711

Διαχείριση κεφαλαιαγορών

6712

Χρηματιστών επί κινητών αξιών, δραστηριότητες

6713

Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενδιάμεσων, δραστηριοτήτων, συναφείς δραστηριότητες π.δ.κ.α.

6720

Ασφαλίσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων συναφείς δραστηριότητες

7000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

7010

Διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων

7011

Ακίνητης περιουσίας ανάπτυξη και πώληση

7012

Ακινήτων, ιδιόκτητων, αγοραπωλησία

7020

Ακινήτων, ιδιόκτητων, εκμίσθωση

7030

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

7031

Ακινήτων, μεσιτικά γραφεία

7032

Διαχείριση ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

7100

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

7110

Εκμίσθωση αυτοκινήτων

7120

Εκμίσθωση εξοπλισμού μεταφορών

7121

Εκμίσθωση άλλων χερσαίων μεταφορικών μέσων

7122

Εκμίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορές μέσω υδάτινων οδών

7123

Εκμίσθωση μεταφορικών μέσων για αεροπορικές μεταφορές

7130

Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

7131

Γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

7132

Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

7133

Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών

7134

Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

7140

Εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.

7200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7210

Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής

7220

Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού

7230

Επεξεργασία δεδομένων

7240

Τραπεζών δεδομένων σχετικές δραστηριότητες

7250

Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής

7260

Πληροφορικής συναφείς δραστηριότητες, άλλες

7300

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7310

Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

7320

Ερευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

7400

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7410

Νομικές δραστηριότητες - υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης βιβλίων, ελέγχου, παροχής φορολογικών συμβουλών - έρευνα αγοράς, δημοσκοπήσεις - επιχειρηματικές, διαχειριστικές συμβουλές - ελέγχουσες εταιρείες

7411

Νομικές δραστηριότητες

7412

Λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, φορολογικών συμβουλών, δραστηριότητες

7413

Ερευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης

7414

Επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, δραστηριότητες παροχής

7415

Διαχείρισης ελεγχουσών εταιριών, δραστηριότητες

7420

Αρχιτεκτόνων και μηχανικών, δραστηριότητες, και άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

7430

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

7440

Διαφήμιση

7450

Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού

7460

Ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής προστασίας, δραστηριότητες

7470

Καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων, δραστηριότητες

7480

Επιχειρηματικές δραστηριότητες, άλλες διάφορες π.δ.κ.α.

7481

Φωτογραφικές δραστηριότητες

7482

Συσκευασίας, δραστηριότητες

7483

Γραμματείας και μετάφρασης, δραστηριότητες

7484

Επιχειρηματικές δραστηριότητες, άλλες π.δ.κ.α.

7500

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7510

Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική

7511

Δημοσίων υπηρεσιών, γενικές δραστηριότητες

7512

Ρύθμιση των δραστηριοτήτων των οργανισμών που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, πολιτιστικές υπηρεσίες και άλλες κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνική ασφάλιση

7513

Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους

7514

Υποστήριξης της κυβέρνησης ως συνόλου, υπηρεσιών, δραστηριότητες

7520

Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο

7521

Εξωτερικές υποθέσεις

7522

Αμυνα

7523

Δικαιοσύνη

7524

Δημόσια τάξη και ασφάλεια

7525

Πυροσβεστικές δραστηριότητες

7530

Ασφάλισης, υποχρεωτικής κοινωνικής, δραστηριότητες

8000

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8010

Εκπαίδευση, στοιχειώδης

8020

Εκπαίδευση, δευτεροβάθμια

8021

Εκπαίδευση, γενική δευτεροβάθμια

8022

Εκπαίδευση, τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια

8030

Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση

8040

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση

8041

Εκπαιδευτών οδηγών, δραστηριότητες

8042

Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση π.δ.κ.α.

8500

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

8510

Υγειονομικές δραστηριότητες

8511

Νοσοκομειακές δραστηριότητες

8512

Ιατρικού επαγγέλματος, άσκησης, δραστηριότητες

8513

Οδοντιατρικού επαγγέλματος, άσκησης, δραστηριότητες

8514

Υγειονομικές δραστηριότητες, άλλες

8520

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

8530

Κοινωνικής μέριμνας, δραστηριότητες

8531

Κοινωνικής μέριμνας, δραστηριότητες, με παροχή καταλύματος

8532

Κοινωνικής μέριμνας, δραστηριότητες, χωρίς παροχή καταλύματος

9000

Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων - υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες

9100

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.

9110

Οργανώσεων, επιχειρηματικών, εργοδοτικών και επαγγελματικών, δραστηριότητες

9111

Οργανώσεων, επιχειρηματικών και εργοδοτικών, δραστηριότητες

9112

Οργανώσεων, επαγγελματικών, δραστηριότητες

9120

Εργατικών ενώσεων, δραστηριότητες

9130

Οργανώσεων, άλλων, δραστηριότητες

9131

Οργανώσεων, θρησκευτικών, δραστηριότητες

9132

Οργανώσεων, πολιτικών, δραστηριότητες

9133

Οργανώσεων άλλων, δραστηριότητες π.δ.κ.α.

9200

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9210

Κινηματογραφικές και βιντεοσκοπικές δραστηριότητες

9211

Κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοταινίες, παραγωγή

9212

Κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοκασετών, διανομή

9213

Κινηματογραφικές ταινίες, προβολή

9220

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες

9230

Αλλες δραστηριότητες θεάματος

9231

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία

9232

Αιθουσών θεαμάτων, εκμετάλλευση, και συναφείς δραστηριότητες

9233

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, υπαίθριες, και πάρκα αναψυχής

9234

Αλλες δραστηριότητες θεάματος π.δ.κ.α.

9240

Ειδήσεων, πρακτορείων, δραστηριότητες

9250

Βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων, δραστηριότητες, και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

9251

Βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων, δραστηριότητες

9252

Μουσείων και συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων, δραστηριότητες

9253

Βοτανικών και ζωολογικών κήπων, δραστηριότητες, και προστασία φυσικών βιοτόπων

9260

Αθλητικές δραστηριότητες

9261

Αθλητικών γηπέδων και σταδίων, εκμετάλλευση

9262

Αθλητικές δραστηριότητες, άλλες

9270

Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

9271

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

9272

Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

9300

Παροχής υπηρεσιών, άλλες δραστηριότητες

9301

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστο?φαντουργικών και γούνινων προϊόντων

9302

Κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής, δραστηριότητες

9303

Κηδειών, εργολάβων, δραστηριότητες, και συναφείς δραστηριότητες

9304

Ευεξίας, φυσικής, σχετικές δραστηριότητες

9305

Παροχής υπηρεσιών, άλλες δραστηριότητες π.δ.κ.α.

9500

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό

9900

Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης