Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410 Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2020 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410
Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19

Αθήνα 26-03-2020
Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.13346/410

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Σ. Γουλίδης - Αν. Κοφινάς
Τηλέφωνο: 210-5281105 - 2105281198
Fax: 210-5281113
Email: [email protected] - [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19


Σχετ: 1. H από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42/τ. Α'

2. Η υπ' ορ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 20021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ.Β'/21-03-2020)

3. Η με Α.Π. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο)


Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανωτέρω σχετικής (2) ΚΥΑ, σος πληροφορούμε ότι η ισχύς της ως άνω (3) Εγκυκλίου παρατείνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση έκδοσης νέας Απόφασης μέσω της οποίας θα παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών φορέων, βρεφονηπιακών σταθμών κ.τ.λ. πέραν της ημερομηνίας που αναφέρεται στην υπ' αρ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.20021 ΚΥΑ, παρατείνεται για το ίδιο διάστημα και η ισχύς της παρούσας Εγκυκλίου.Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης