Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2034/2020 Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2034/2020
Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet

Ε.2034/2020 Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Ε 2034/19-03-20201. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
A. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Β. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α’ / ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213122400
Fax: 2103645413
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2034/2020

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας μέσω TAXISnet.


Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την διευκόλυνση και ευχερέστερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών/κατόχων αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν αυτά ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, δημιουργήθηκε εφαρμογή στο TAXISnet (www.aade.gr) στην οποία δύνανται από την 24 Μαρτίου 2020 να εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών, να αιτούνται και να τους χορηγείται ηλεκτρονικά βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, για τους ως άνω λόγους.

Η βεβαίωση εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, όπου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιλέγει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για το οποίο αιτείται βεβαίωση. Για τις περιπτώσεις όπου έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή, είτε λόγω οφειλών τελών κυκλοφορίας, είτε για άλλους λόγους όπως εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των οχημάτων (π.χ. κληρονόμοι), απαλλαγές οχημάτων, κ.λπ. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου για την τακτοποίηση των σχετικών εκκρεμοτήτων και τη χορήγηση χειρόγραφης βεβαίωσης.

Η ως άνω χορηγούμενη μέσω TAXISnet βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" και φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Περιέχει υποχρεωτικά τον τίτλο της εκδούσας Υπηρεσίας, αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο ζητείται η βεβαίωση, τα στοιχεία των κατόχων του, το ονοματεπώνυμο του φυσικού ή την επωνυμία του νομικού προσώπου στο οποίο χορηγείται, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του, το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται, καθώς και τη λήξη ισχύος αυτής. (ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος της βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους της έκδοσης αυτής.

Επισημαίνουμε ότι η ως άνω βεβαίωση αφορά οφειλές του τελευταίου κατόχου του οχήματος που μεταβιβάζει ή διαγράφει αυτό, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης, για όσο χρόνο το είχε στην κατοχή του.

Η πιστοποίηση της εγκυρότητας της χορηγούμενης βεβαίωσης μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του επίσημου ιστοτόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών για το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης