Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.: 19244/2020 Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Α.Π.: 19244/2020
Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020
Α.Π.: 19244

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: 2131364025, 4029, 4379,4377,4380, 4382, 4330

Θέμα: Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Σχετ: Η αριθμ. 18926/18-3-2020 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7)


Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας, σε συνέχεια των από 25/2/2020, 11/3/2020 και 14/3/2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, παρείχαμε οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό του κορωνοϊού – COVID 19.

Έτσι, επισημάναμε ότι οι αναφερόμενες στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία. Επιπρόσθετα, διευκρινίσαμε ότι, όπου συγκεκριμένες υπηρεσίες (από τις αναφερόμενες) ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (νπιδ), τότε τα ανάλογα θα ισχύσουν και για αυτά.

Συμπληρωματικά, λοιπόν, κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να είναι σε πλήρη λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό, είναι και οι κάτωθι:

-Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ
-Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.
-Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φ.Ο.Δ.Σ.Α
και όπου υπάρχουν:
-Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Γ.Ο.Ε.Β.
-Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Τ.Ο.Ε.Β.

Με δεδομένη τη σημασία των κρίσιμων αυτών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υπενθυμίζουμε ότι στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Υπενθυμίζεται ότι το αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το αριθμ. 19238/20-3-2020 έγγραφό μας που αφορά στην κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και παρακαλούμε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι τεθείσες προθεσμίες υποβολής του στο Υπουργείο (Τρίτη 24/3/2020).

Το παρόν, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή Υπουργείο/ Αναρτηθέντα Έγγραφα/ Εγκύκλιοι (https:ypes.gr/eguklioi/)

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή περαιτέρω διευκρίνιση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης