Αποτελέσματα live αναζήτησης

1945/134/17.1.2003 Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

1945/134/17.1.2003
Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

1945/134/17.1.2003 Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγκύκλιος 3/2003 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση O.Κ.Κ., με αρ. πρωτ. 1945/134/17-1-2003 και θέμα:
«Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2003
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αρ. Πρωτ. 1945/134
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠOΛ/ΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ O.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ β’ ΠΡOΣ: Τους αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 11526
Πληροφορίες: Π. Μακρυγιάννη
Τηλέφωνο: 210-6929.903-5/225 - Fax: 210-6918.088
ΑΠOΦΑΣΗ

Θέμα: Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 9 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28 του Ν. 1577/1985 «περί Γενικού Oικοδομικού Κανονισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της Απόφασης 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

Αποφασίζουμε

1. Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες δεν αποτελούν οικοδομικό - δομικό έργο αλλά συμπλήρωση των εγκαταστάσεων του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δεδομένου ότι είναι παθητικά ηλιακά συστήματα.
2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν αποτελείται από εγκεκριμένου τύπου ηλιακούς θερμοσίφωνες, επιβάλλεται η υποβολή τεχνικής έκθεσης και σχεδίου γενικής διάταξης εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τα οποία αρχειοθετούνται στο φάκελο της οικοδομικής άδειας του έργου.
3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών πάνω σε απολήξεις κλιμακοστασίων και κατά παράβαση του άρθρου 4 του ΓOΚ ’85, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια.
4. Τα παραπάνω ισχύουν σε εντός σχεδίου περιοχές και όπου επιτρέπεται από τις ειδικές διατάξεις και όρους δόμησης της περιοχής.


O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης