Αποτελέσματα live αναζήτησης

9328/Δ1/3326/2020 Κατώτατος μισθός - Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης του άρθρου 103 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

9328/Δ1/3326/2020
Κατώτατος μισθός - Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης του άρθρου 103 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

9328/Δ1/3326/2020 Κατώτατος μισθός - Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της διαβ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 9328/Δ1/3326
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα
TELEFAX : 210 5240712
Πληροφορίες : Γ. Ευσταθίου
Τηλέφωνο : 213 1516131
e-mail : [email protected]

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης του άρθρου 103 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α 168), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'), όπως ισχύει.
5. Τις υποδείξεις ορισμού μελών των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη συγκρότηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της τριμελούς Επιτροπής Συντονισμού της Διαβούλευσης του άρθρου 103 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), αποτελούμενης από τα εξής μέλη:
1. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου, Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο.
2. Μιχαήλ Αργυρού του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Κυπριακής Δημοκρατίας ..........), εκπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, και
3. Σταματίνα Γιαννακούρου του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ........), εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος.

Η Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τις υπηρεσίες του Ο.ΜΕ.Δ. 

Το έργο της Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευσης προσδιορίζεται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 5β του άνω Νόμου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης