Αποτελέσματα live αναζήτησης

1036/2020 Τροποποίηση της 4132/93/20-11-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 5709/ Β΄/19.12.2018), «Πιλοτικό Πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοικτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον 6 μήνες ανεργίας. Δράση Κατάρτισης»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2020 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

1036/2020
Τροποποίηση της 4132/93/20-11-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 5709/ Β΄/19.12.2018), «Πιλοτικό Πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοικτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον 6 μήνες ανεργίας. Δράση Κατάρτισης»

Αριθμ. απόφ. 1036/04.02.2020

(ΦΕΚ Β' 453/13-02-2020)
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α'/6.7.1994).

2. Το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α'/12.9.1995).

3. Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α'/20.8.1996).

4. Την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013.

5. Το με αριθμό ΦΕΚ 1987/Β΄/01-06-2018.

6. Το με αριθμό ΦΕΚ 5709/Β΄/19-12-2018.

7. Την με αριθμό 96/4/04-02-2020 διατύπωση γνώμης της επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

8. Την με αριθμό 1036/12/04-02-2020, απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 7.1 της 4132/93/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., ΦΕΚ 5709/Β΄/19-12-2018 ως εξής:

7.1 Εκπαιδευτικό επίδομα
Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους τεσσάρων (4) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία ή/ και πρακτική άσκηση) λόγω απουσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος για μεν την θεωρία δεν δικαιούται να λάβει μέρος ή όλον του εκπαιδευτικού επιδόματος για δε την Πρακτική Άσκηση αποζημιώνεται μόνο για τους μήνες από την αρχή της πρακτικής και έως τον μήνα πριν την διακοπή.
Ο O.A.Ε.Δ. θα καταβάλλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα έχει δηλώσει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις πιθανόν νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κ.λπ., που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης