Αποτελέσματα live αναζήτησης

2020/0001894/2020 Brexit - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2020 ]
Κατηγορία: Λοιπά

2020/0001894/2020
Brexit - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο

Αθήνα, 07/02/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 2020/0001894
ΑΡ.ΦΑΚΕΛΟΥ :82215

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 31, 10559 Αθήνα
Πληροφορίες :ΠΡΑΔΑΝ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ-ΕΡΙΚΑ
Τηλ. 2131361687
Fax 2131361683
e-mail [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο


Σχετ : Το υπ'αρ.πρωτ. Φ.82215/16414/23.9.2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από την 1η.2.2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επισήμως τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, αλλά σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης που έχει κυρωθεί και ισχύει (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 29/7/31.1.2020), για μία μεταβατική περίοδο έντεκα (11) μηνών, δηλαδή μέχρι την 31η.12.2020, το δίκαιο της Ένωσης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Κατά συνέπεια, εφόσον, μέχρι τέλος του 2020 ο πολίτης Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζεται, κατά τα ανωτέρω, ως Ευρωπαίος πολίτης, κατ' αντιστοιχία και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, παρακαλείσθε να εξετάζετε τα σχετικά αιτήματα για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (με πολιτογράφηση ή με τις διατάξεις του ν.4332/2015) ως αιτήματα πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί μέχρι και την 31η/12/2020 και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν στην κατοχή τους, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, κάποιον από τους επιλέξιμους τίτλους διαμονής που ο Κώδικας Ιθαγένειας ορίζει.

Προκειμένου, δε, να διασφαλιστεί η ομαλή διαβίωση των πολιτών ΗΒ στη χώρα, παρακαλείσθε να συνεχίσετε την εξέταση των σχετικών αιτημάτων για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας.

Το παρόν αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενημέρωση των πολιτών ΗΒ που ζουν στη χώρα και την έγκαιρη κατάθεση από πλευράς τους σχετικού αιτήματος για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας (των ιδίων ή των τέκνων τους), εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης