Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δελ. Σ.τ.Ε. 2069 1.1.1983 Φορολογία εισοδήματος Δ πηγής. Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ επάγγελμα εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Δελ. Σ.τ.Ε. 2069 1.1.1983
Φορολογία εισοδήματος Δ πηγής. Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ επάγγελμα εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.

Δελ. Σ.τ.Ε. 2069 1.1.1983 Φορολογία εισοδήματος Δ πηγής. Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις. Αποσβέσεις πάγι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Λογιστικός προσδιορισμός. Εκπτώσεις.

    Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Επιχείρηση κατασκευής και
    πώλησης οικοδομών. Οι οικοδομές αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία,
    εφόσον ο ασκών την επιχείρηση προώρησε αυτές για κατ' επάγγελμα
    εκμετάλλευση δια της εκμισθώσεως αυτών. Απόσβεση των εκμισθωμένων
    οικοδομών. Αντίθετη μειοψηφία.


   ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
    2069/1983 ΣΤΕ

      Δ Πηγή, λογιστικός προσδιορισμός, εκπτώσεις, αποσβέσεις παγίων
    περιουσιακών στοιχείων, επί επιχειρήσεως εχούσης αντικείμενον την
    κατασκευήν οικοδομών και πώλησιν τούτων, αι οικοδομαί αποτελούν
    εμπορεύσιμα περιουσικά στοιχεία, εάν όμως ο ασκών την επιχείρησιν
    προώρισε τινάς τούτων προς εκμετάλλευσιν κατ' επάγγελμα δι'
    εκμισθώσεως, θεωρείται ως ασκών εν τούτω επιχείρησιν εκμισθώσεως
    οικοδομών και, συνεπώς, αύται αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της
    επιχειρήσεως, ως προς τα οποία έχει εφαρμογήν η περί αποσβέσεως
    διάταξις του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. στ ΝΔ 3323/55, ούτω, δεν αρκεί ότι ο
    ασκών επιχείρησιν κατασκευής και πωλήσεως οικοδομών εξεμίσθωσε τινάς
    τούτων ίνα δύναται να προβαίνει εις απόσβεσιν των εκμισθωθεισών
    οικοδομών κατά την ως άνω διάταξιν, αλλ' απαιτείται προς τούτο να
    προκύπτη ότι προώρισεν αυτάς προς κατ' επάγγελμα εκμετάλλευσιν των δι'
    εκμισθώσεως, αποβλέψας ούτω εις την άσκησιν σχετικής επιχειρήσεως
    (μειοψ.).

      (Απόσπασμα από το ΔΝΣΤΕ 1983).
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης