Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΛ Ζ 1175699 ΕΞ 2019 Παροχή πληροφοριών που αφορούν τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασης του πρατηρίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2019 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΛ Ζ 1175699 ΕΞ 2019
Παροχή πληροφοριών που αφορούν τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασης του πρατηρίου

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ 1175699 ΕΞ 2019
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ'- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών που αφορούν τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασης του πρατηρίου.

ΣΧΕΤ: Η από 15.10.2019 επιστολή σας.

Απαντώντας στην ως άνω επιστολή αναφορικά με ερωτήματα που αφορούν τη διάθεση και την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με το 1° ζήτημα της επιστολής σας, η ΚΥΑ ΠΟΛ.1009/2012, καθώς και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1161/2013 με την οποία παρασχέθηκαν σχετικές οδηγίες, συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014. Επίσης, με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων πώλησης μέσω Φ.Η.Μ., για τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που από ειδικές φορολογικές διατάξεις απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα.

Συνεπώς ο τρόπος χειρισμού των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων του πρατηρίου σε μικροποσότητες (μπιτόνια), παραμένει ο ίδιος μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014.

2. Αναφορικά με το 2° ζήτημα, με την Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1208/2018 ορίζεται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Επιπλέον, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο Ε.2056/2019, για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντότητες (χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. 

Περαιτέρω, όπως διευκρινίστηκε στην παρ. 3 της ως άνω εγκυκλίου και όπως ισχύει κατά πάγια θέση της Διοίκησης, στην περίπτωση χονδρικών πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, από οντότητες- πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, για ποσότητες οι οποίες διακινούνται και παραδίδονται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται κατά την έναρξη της αποστολής συγκεντρωτικό παραστατικό διακίνησης, στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου. Κατά την παράδοση του καυσίμου στις αντισυμβαλλόμενες οντότητες εκδίδεται δελτίο αποστολής. Στη συνέχεια, για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου με τη χρήση Φ.Η.Μ., αντικαθίσταται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014. Εναλλακτικά, εκδίδεται το τιμολόγιο σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόποσης απόδειξης εσόδου χωρίς προηγούμενη έκδοση πιστωτικού λιανικής (Ε.2056/2019).

3. Τέλος, όσον αφορά το 3° ζήτημα, η Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 ορίζει ότι, η διαβίβαση των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων από τις υπόχρεες οντότητες, στην Α.Α.Δ.Ε., γίνεται σε ημερήσια βάση, αρχής γενομένης από 1.1.2019. Η μη συμμόρφωση με την ως άνω υποχρέωση συνιστά παράβαση της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθ. 54 του ν. 4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, κατά την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα αυτά (Ε.2154/2019).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης