Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Β 1009772 ΕΞ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2020 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Β 1009772 ΕΞ 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Αθήνα, 23/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1009772 ΕΞ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα
Ταχ. Θυρ. : 10184
Τηλέφωνο : 2103375139
Fax : 2103375233
Url : www.aade.gr

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης”

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):

1. Δ.Ο.Υ. Περιστερίου: ενόψει της υλοποίησης της συγχώνευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (ΦΕΚ Β΄3207/22-08-2019) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 10/02/2020, της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου, η οποία μετατρέπεται σε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και μετονομάζεται σε «Δ.Ο.Υ. Περιστερίου»,

2. Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου: ενόψει της υλοποίησης της συγχώνευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (ΦΕΚ Β΄3207/22-08-2019) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 09/03/2020, της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, η οποία μετατρέπεται σε Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση ή μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 05/02/2020 στο email: [email protected], σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την απασχόληση στα ακόλουθα αντικείμενα:

α) Τμήμα Ελέγχων
1. Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως
2. Βοηθός Ελεγκτής Τμήματος Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως
β) Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης
1. Ελεγκτής Τμήματος Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης
2. Υπάλληλος Βοηθός Ελεγκτή Τμήματος Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης
3. Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Τμήματος Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης
4. Υπάλληλος Νομικής Υποστήριξης του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι:
α) υπάλληλοι που κατέχουν τα προς κάλυψη Π.Θ.Ε. ή β) υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προς κάλυψη Π.Θ.Ε..

Στην (β) περίπτωση για την επιλογή των υποψηφίων δύναται να διενεργηθεί συνέντευξη από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχων ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισπράξεων, κατά περίπτωση.

Τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας θα αναρτηθούν προς διευκόλυνση των αιτούντων στο σχετικό πεδίο Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί μαζί με την παρούσα πρόσκληση σε μορφή αρχείου επεξεργασίας κειμένου με την ονομασία «Ευρετήριο Π.Θ.Ε.».

Οι αιτήσεις θα αποσταλούν διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενες από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ2015/08-04-2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει γνώμη.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και κατά την εξέτασή τους θα ληφθούν υπόψη και οι υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων.

Του εγγράφου να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων τους όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης