7017/4/23438-ε'/2019 Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

7017/4/23438-ε'/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2020 ]
7017/4/23438-ε'/2019
Έλεγχος των οικονομικών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/23438-ε'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 15 20 829
FAX: 210 69 94 841

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 05-12-2019 με αριθμό 2403/92 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων των Βουλευτών κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και Α. ΑΒΔΕΛΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά, και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ' αριθ. 7017/4/23395-ε' από 16-12-2019 έγγραφό μας, επί της με αριθμό 2146/ 22-11-2019 ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπάγονται σε δημοσιονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Περαιτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας -σύμφωνα με το άρθρο 32 του π.δ/τος 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' - 281)- διενεργεί συστηματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους σε Μ.Κ.Ο., στο πλαίσιο προκαταρκτικών εξετάσεων ή αυτεπάγγελτων προανακρίσεων, εφαρμόζοντας αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και εκδηλώνοντας κάθε άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς της, πλην όμως, λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προδικασία), δεν είναι επιτρεπτή η, καθ' οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων (άρθρο 241 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' - 167), μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού της εκάστοτε Μ.Κ.Ο., ο οποίος είναι καθαρά μη κερδοσκοπικός, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, ενώ η απόφαση για τον καθορισμό των εσόδων κατά την εκπλήρωση ή μη του μη κερδοσκοπικού σκοπού του νομικού προσώπου αποτελεί αρμοδιότητα ελέγχου της εκάστοτε φορολογικής αρχής.

Σημειώνεται, ότι οι Μ.Κ.Ο. δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' - 248) απαλλάσσονται -καταρχήν- από τον Φ.Π.Α. για όλες τις πράξεις στο εσωτερικό της Χώρας. Γενικώς, τα έσοδα των προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -εφόσον πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους- δεν υπόκεινται στον Φ.Π.Α., εκτός αν είναι αποτέλεσμα πράξεων, που προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, για να απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσίας των Μ.Κ.Ο. και εν γένει των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, προβλέπεται να ισχύουν αθροιστικά τα εξής: α) οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα, β) οι υπηρεσίες αυτές να είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας των μελών και γ) τα μέλη αυτών των σωματείων να ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από τον φόρο ή να μην είναι υποκείμενοι στον φόρο.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στο τέταρτο ερώτημα, επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτουν στον κύκλο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μας.O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab