Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1203/25.7.2002 Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΠΟΛ.1203/25.7.2002
Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ


ΠΟΛ.1203/25.7.2002 Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 25 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1046989/927/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1203


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ.
(Υπ.Οικ.1046989/πολ.1203/25.07.2002)


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης β της παραγράφου του άρθρου 5α του ν. 1790/1988, όπως ισχύει, επιβάλλεται ειδική ασφαλιστική εισφορά στη λιανική πώληση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και καταβάλλεται εφάπαξ από τους παραγωγούς πριν από την έκδοση η ανανέωση της σχετικής αδείας σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή και στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας. 

Ύστερα από την έκδοση της 123/27-3-2002 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ την οποία και σας κοινοποιούμε αναστέλλεται ο προσδιορισμός, από 1-1-2002, της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ στις μπανάνες από τις Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας του προϊόντος αυτού στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 123/27-3-2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ:

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν.1790/88 , όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του «Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ» (ΦΕΚ 1079/Β'/14-10-98) 

3. Το γεγονός ότι επίκειται τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 1790/88, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της συγκροτηθείσας προς τούτο, με την υπ' αριθ. 738/15.01.02 απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ Ομάδας Εργασίας 

4. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την αναστολή προσδιορισμού από 1-1-2002 της ειδικής ασφαλιστικής εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, ποσοστού 3%, στις μπανάνες από τις Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας του προϊόντος αυτού στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης