Live Search Results

88/5/2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2019 ]
88/5/2019
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας - Σύσταση Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. απόφ. 88/5/2019

(ΦΕΚ Β' 4443/03-12-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 7, 15 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 1 και 4, 20 παρ. 5, 6 και 40 παρ. 11.

2. Την αριθμ. ΓΔ 1925/1955118/14.11.2019 εισήγηση του Γενικού  Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, μετά την παρέλευση της 16.12.2019, καταργείται.

2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας, μετά την παρέλευση της 16.12.2019, καταργείται.

3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Πρέβεζας στο κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με έδρα την Πρέβεζα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας των καταργούμενων Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Φιλιππιάδας και Πρέβεζας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας ορίζεται η 17.12.2019, ημέρα Τρίτη.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στον αριθμό 4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πρέβεζας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018.
β) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας ...... του ..... (ΑΔΤ ......) που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας του άρθρου 1 αρ. 1 της παρούσας, εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υποκαταστήματος Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 ν. 4512/2018, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Φιλιππιάδας και Πρέβεζας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, το Υποκατάστημα Πρέβεζας, που, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κτηματολόγιο

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories