ΔΕΛ Ζ 1150530 ΕΞ 2019 Επιβολή προστίμων, σε εκατοντάδες πρατηριούχους σε όλη την Ελλάδα, από την Α.Α.Δ.Ε. τα οποία θεωρούν αδικαιολόγητα, λόγω της μη αναμενόμενης εμπλοκής του ηλεκτρονικού συστήματος μετάδοσης στοιχείων για τεχνικούς λόγους και αιτούνται απαντήσεων. | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΛ Ζ 1150530 ΕΞ 2019

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-12-2019 ]
ΔΕΛ Ζ 1150530 ΕΞ 2019
Επιβολή προστίμων, σε εκατοντάδες πρατηριούχους σε όλη την Ελλάδα, από την Α.Α.Δ.Ε. τα οποία θεωρούν αδικαιολόγητα, λόγω της μη αναμενόμενης εμπλοκής του ηλεκτρονικού συστήματος μετάδοσης στοιχείων για τεχνικούς λόγους και αιτούνται απαντήσεων.

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ 1150530 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3627090
Fax: 210-3615052
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 - 10562 - Αθήνα


ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 11999 ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ/25.10.2019 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η αριθ. 262/24.10.2019 αναφορά του Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και κατά το μέρος αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ανάγκης παρακολούθησης και διασφάλισης των συναλλαγών που διενεργούν οι εν λόγω οντότητες, με βάση τα αποτελέσματα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις των υπόψη οντοτήτων.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1208/2018, με την οποία ορίζεται από 1.1.2019 η διαβίβαση των δεδομένων των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων από τις υπόχρεες οντότητες, στην Α.Α.Δ.Ε., σε ημερήσια βάση. Η μη συμμόρφωση με την ως άνω υποχρέωση, συνιστά παράβαση της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθ. 54 του ν. 4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 54 του ιδίου ως άνω νόμου, ήτοι 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, κατά την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα αυτά (Ε.2154/2019).

Κατά συνέπεια, η επιβολή προστίμων για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, απορρέει από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπόψη υπόχρεες οντότητες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab