Αποτελέσματα live αναζήτησης

1029593/664/Α0012/19.4.1996 Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1029593/664/Α0012/19.4.1996
Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό

1029593/664/Α0012/19.4.1996 Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό

1029593/664/Α0012/19.4.1996


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση των περιοριστικώς οριζομένων με τις ίδιες διατάξεις επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του λογιστή.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, των κατηγοριών ελευθέριων επαγγελμάτων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του λογιστή, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, εκείνο που προκύπτει από το άθροισμα της επαγγελματικής αμοιβής και της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασής του, κλιμακούμενο ανάλογα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ίδια διάταξη, χωρίς να εξαρτάται αυτό από τον τρόπο και τη μορφή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος.
Επομένως, το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή θεωρείται σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, χωρίς να εξετάζεται αν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία ή από ειδικευμένο έμμισθο προσωπικό αυτού.

3. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι, οι αμοιβές που αποκτώνται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του λογιστή, αποτελούν σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, δηλαδή δεν επηρεάζεται ο χαρακτηρισμός του εισοδήματός του αυτού από το γεγονός ότι για την άσκηση του επαγγέλματός του έχει προσλάβει ειδικευμένο ή μη προσωπικό.
Τέλος, με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνυποβάλλεται το έντυπο Ε11.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης